Dalies:

Latvija Amerikā: Pēc 51 dziesmota gada darbību izbeidz DV vīru koris Kanadā

Latvija Amerikā: Pēc 51 dziesmota gada darbību izbeidz DV vīru koris Kanadā
  • 25. Jun. 2018

Šo kausu es dzeŗu par ilgām,

kas manī kā vijoles skan

Un neaprims, iekāms zem smilgām

Lasītākās ziņas valstī

reiz galva būs jānoliek man.

 

Tā kā dziesmā rakstīts „Un neaprims, iekāms zem smilgām reiz galva būs jānoliek man”, Daugavas Vanagu vīru koŗa priekšnieks Ēriks Eislers Latviešu Centrā Toronto vīru ansambļa „Pusstunda” mēģinājumā (kur arī dzied vīru koŗa koristi) saulainā pavasaŗa dienā 2018. gada 7. jūnijā oficiāli paziņoja, ka Daugavas Vanagu vīru koris Kanadā izbeidz darbību.

Priekšnieks nolasīja īsu rakstu par koŗa vēsturi. DV vīru koris Kanadā dibināts Toronto piektdien, 1966. g. 23. septembrī, Elmāra Krūkas ierosmē. Sākumā 11 vīru sastāvā, bet turpmākos gados paplašināts līdz 25 – 30 vīru sastāvam. Koris dziedājis Kanadā, Amerikā, Anglijā, Vācijā, Zviedrijā, Austrālijā un Latvijā. Koŗa diriģenti bijuši Imants Sakss, Arnolds Saulīte, Auseklis Pērkons un Irisa Purene. Koŗa priekšnieki Elmārs Krūka, Ainārs Māliņš, Hermanis Jakobsons, Imants Lapiņš un Ēriks Eislers. Ieskaņotas 11 plates un kasetes.

Desmit gadu darbības atcerē DV vīru koris Kanadā saņēma no DV Toronto vanadžu kopas pēc Ērika Dzeņa meta darinātu koŗa karogu ar motto „Ieaudiet karogā dzimteni mīļo, kur zeltītas druvas, zilas debesis zvīļo”. 1991. gada 19. maijā DV vīru korim Kanadā piešķirta DV zelta nozīme par nopelniem Daugavas Vanagu organizācijas darba un mērķu sekmēšanā.

Pateicamies mūsu dzimtenes meitenēm par piedalīšanos koŗa koncertos, koristu dāmām par sarūpētiem cienastiem koristiem, palīdzēšanu dekorēt zāli koncertos un pievienošanos koŗa ceļojumus. Pateicamies arī klausītājiem, kuŗi apmeklēja koncertus, jo šīs dziesmas atsauca jaunību un ar šīm dziesmām tika izvadīts brālis, vīrs, draugs uz kaŗa lauku. Pasakas sākas ar „Reiz bija” un beidzas ar „Beigas”. 

Raksta autors: A.P.

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti