Dalies:

Latvija Amerikā: Palīdzi izdot Viestura Zariņa grāmatu - ilustrētu ceļojumu latviešu vēsturē Manitobā

Latvija Amerikā: Palīdzi izdot Viestura Zariņa grāmatu - ilustrētu ceļojumu latviešu vēsturē Manitobā
  • 04. Jan. 2019

Viesturs Zariņš, kas jau vairākus gadus aizrautīgi pēta latviešu vēsturi Manitobā, savus atradumus sakopojis grāmatā “Latvian Pioneers, Socialists and Refugees in Manitoba – An illustrated journey through the history of Latvians in Manitoba”. 280 lapu biezā grāmata ar 450 fotografijām, no kuŗām daudzas ir reti atradumi, pašlaik ir maketēšanas stadijā un tiks drukāta 2019. gada februārī. Grāmatu ir pārskatījuši un rediģējuši vairāki Latvijas vadošie akadēmiķi un profesionāļi.

Autors atzīmē, ka latviešu vēsture Manitobā ir aizrautīgs ceļojums, kas sākās 1895. gadā un turpinās Latvijas simtgadē. Lai arī stāsts ir par latviešiem Manitobā, tas tomēr ir līdzīgs citām latviešu kopienām Kanadā un ASV. Tas ir stāsts par latviešiem, kas 19. un 20. gadsimtu mijā ieradās šajā kontinentā zemes meklējumos, ko saukt par savu. Tas ir stāsts par tiem, kas sacēlās pret vācu baroniem un cariskās Krievijas pārvaldību Baltijas valstīs un pēc 1905. gada revolūcijas bija spiesti bēgt prom no savas zemes un atrast mājvietu Kanadā un ASV. Tas ir stāsts par latviešu bēgļiem, kas ieradās pēc Otra pasaules kaŗa, bēgot no padomju okupācijas. Tas ir kopējs stāsts par imigrantiem, kas ierodas jaunā zemē un izmēģina dzīvot citos apstākļos, par viņu centieniem pielāgoties, par viņu ilgām pēc mājām, ģimenes un draugiem, kas palikuši dzimtenē.

Lai arī grāmatas rašanās laikā Viesturs Zariņš ir saņēmis atbalstu, tas nav pietiekami, lai pilnībā segtu izdošanas izdevumus, tāpēc viņš aicina ieinteresētās personas jau tagad iegādāties grāmatu, to izdarot vai nu internetāhttps://www.indiegogo.com/ projects/bookthehistoryoflatviansinmanitoba/x/ 19912047#/, vai sūtot čeku Viesturam Zariņam (342 Maplehurst Avenue, Oakville, Ontario, Canada, L6L 4Y4), vai sazinoties ar autoru tel. 19058428849, epasts starkis@sympatico.ca.

Lasītākās ziņas valstī

Grāmatas cena $ 50 CAD vai $ 40 USD (ieskaitot nodokļus), pievienojot papildus maksu $ 20 CAD sūtīšanai Kanadā un $ 23 USD sūtīšanai uz ASV. Tie, kas dzīvo Toronto un Hamiltonā, var grāmatu saņemt personīgi.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti