Dalies:

Latvija Amerikā: Ņujorkas skautu un gaidu vienības svin 69 gadu darbības atceri

Latvija Amerikā: Ņujorkas skautu un gaidu vienības svin 69 gadu darbības atceri
  • 19. Mar. 2018
2018. g. 25. februārī Rīgas (90.) skautu vienība un Zilā kalna (4.) gaidu vienība atskatās uz 69 pavadītajiem darbības gadiem. Svinības, kā jau katru gadu, sākās ar vienību piedalīšanos mācītāja J. Saivara vadītajā dievkalpojumā, kam sekoja akts, kuru sekmīgi vadīja skautu un gaidu vecāku padomes priekšsēde Gita Berga ar uzrunu:

Pēdējos septiņus gadus man ir bijis tas gods un prieks vecāku padomes vārdā apsveikt jūs šajos svētkos. Pēc septiņiem gadiem izliekas, ka nekas daudz nav mainījies - tas pats pasākums, tās pašas telpas, būs garšīgas pusdienas, izlozes, skauti un gaidas uzvedīs jauku lugu. Bet tomēr ir maiņa – šie nav tie paši bērni ko redzējām uz skatuves iepriekšējos gados. Pirmkārt mums ir daudz jaunu mazskautu un guntiņu; lielgaidas un roveri kuru nav šeit, jo viņiem ir nopietni universitātes darbi. Nometnes, nodarbības, lugas iestudēšana - katrā no šīm aktivitātēm skauti un gaidas gūst kaut ko jaunu, iemācās darīt kaut ko citādāk. Visi šie piedzīvojumi veido mūsu jauniešus un dod viņiem pašapziņu, ka var pārvarēt jebkādus dzīves šķēršļus.

No apsveicējiem bija Ņujorkas ev. lut. draudzes priekšniece Baiba Kļaviņa, Ziemeļnovada draudzes priekšnieks Lauris Vidzis un Ziemeļnovada dāmu komitejas priekšniece Aina Laķe, kā arī Ņujorkas latviešu organizāciju padomes pārstāve Baiba Rudzīte–Pinne. Rakstiskus apsveikumus vienības saņēma no Lsp vad. Arņa Vējiņa, Lgp vad. Anitas Vējiņas un ASV skautu jendas priekšnieka vad. U. Sīpola.

Zilā kalna (4.) gaidu vienības priekšniece vad. Laila Liepiņa-Southard vispirms pateicās labvēlei Mārai Ast un apbalvoja viņu ar gaidu pateicības zīmi par piecu gadu darbību sagatavojot gadskārtējiem sarīkojumiem bērniem piemērotas lugas, tās iestudējot, lai visi vadāmie var izmēgināt savas aktieru spējas.

Tam sekoja pārskats par vienības darbību un sastāvu. Šogad vienībā ir 15 guntiņas, kuras vada vad. Daina Gulbe un vad. Ilze Bārs, 9 gaidas ar vad. Ilzei Aivaru un 4 lielgaidas ar vad. Lailu Liepiņu-Southard.

Rīgas (90.) skautu vienības priekšnieks vad. Reinis Sīpols pateicās vienību labvēļiem par atbalstu vienības darbībam un pasniedza skautu kustības apbalvojumus Saulīti Lindai Byron un Janai Teterei. Viņš arī ziņoja par skautu vienības sastāvu: 18 mazskauti ar vad. Gvido Teteri, v.v. David Kreichelt un v.v. Joeseph Spanier; 14 skauti ar v.v. Imantu Liepiņu un 8 roveri ar vad. Reini Sīpolu.

Vad. Inta Šķinķe stāstīja un rādīja fotogrāfijas par pagājušās vasaras latviešu skautisma simtgadei veltītu nometni, Simtgades ugunskurs. Nometne notika Latvijā, un no Rīgas (90.) skautu vienības nometnē piedalījas četri mazskauti un viens skauts ar diviem vadītājiem, un no Zilā kalna (4.) gaidu vienības viena gaida un viena guntiņa. Vad. I. Šķinķe pateicās vienībām, kā arī ASV skautu jendas priekšniekam vad. U. Sīpolam par finansiālo atbalstu braucējiem uz šo vienreizējo nometni.

Par skautu un gaidu labo darbu stāstīja vad. Kristina Putene. Latvijas skauti un gaidas katru gadu piedalās lielajā talkā savos novados un pilsētās, kas šogad notiks 21. aprīlī. Tā arī Ņujorkas skauti un gaidas šai dienā veiks savu labo darbu Ņujorkas apkārtnes latviešu īpašumos.

Par pusdienām rūpējās vadītāji Mārtiņš un Kristīna Puteņi, ar daudziem palīgiem ieskaitot Māru Lazdu, Dainu Vītiņu, Guntu Ģigu, Ilzi Kancānu, Līviju Medni-Bungu, Veltu Soucie, Janu Teteri un Terēzu Apsīti.

Šogad luga saucās Senču gada laiki un tā ir veltījums Latvijas simtgadei.

Mūsu tautiskā latviskā nacionālā kultūra bez dziesmas nemaz nav iedomājama. Bijuši laiki pagātnē, kur mūsu tautas gara dzīve varēja izpausties gandrīz vai vienīgi tikai dziesmās. Un ne tikai senatnē, bet arī tagad neviens mūsu kultūras dzīves izpausmes veids nepulcē ap sevi tik daudz ļaužu, neienes tādu lielu saviļņojumu, nerada tādu kopības apziņu, tādu sirsnīgu kopības sajūtu, kā taisni latviskā dziesma.

Tā teica Latvijas Iekšlietu ministrs V. Gulbis 1935. gadā atklājot dziesmu dienas Valmierā. Šie vārdi un mūsu bērnu mīlēstība dziesmai ir pamats šim uzvedumam, kuru iestudēja vad. Daina Gulbe un Vilis Gulbis. Tā saistās ap seno latviešu četriem gada laikiem dziesmās un dejās.

Izrādei sekoja divas izlozes, tā saucamā ”mazā’’ un ”lielā” loterija. Lielajā loterijā aicinām mūsu illgadīgos labvēļus un bijušos vienību locekļus ziedot vienību darbībai. Divu nakšņu brīvu palikšanu Draudzes īpašumā ieguva vad. Linda Rence, bet divas naktis Rotā laimēja Vizma Dahncke, draudzes dolārus saņēma Liziņu ģimene, LAIKA avīzes viena gada abonomentu Ivars Bērziņš, dāvanu kartes $300 vērtība Meixner ģimene. Galveno laimestu - ”Apple iPad” - ieguvējs bija Kārlis Ķirsis. Pārsteiguma laimests bija basketbumba ar Knicks komandas basketbola
zvaigznes Kristapa Porziņģa parakstu, un to laimēja vad. Ints Rupners. Paldies visiem ziedotājiem par atbalstu!

Mazo loteriju izkārtoja Jana Tetere un Dace Spanier. Ikkatrs varēja ielikt loterijas biļeti attiecīgā traukā, lai mēginātu iegut ko tik sirds vēlās no 45 iespējāmiem laimestiem, piem. Lego kolekcijas, biļetes uz hokeju spēli, operas izrādi ar Maiju un Michael Israelu, ekskursiju uz ANO ēku Latvijas vēstnieka J. Mažeika vadībā. Šo loteriju sekmīgi vadīja Gints Gulbis ar guntiņu un mazskautu palīdzību. Vislielākā piekrišana bija milzu lācim, kuru dāvināja Zenta Hayes, un to ieguva mazskauts Aldis Bungs. Loteriju beigās visi, gan lielie gan mazie bija priecīgi par savām jaunām mantām un vecāku padome par iegūtiem līdzekļiem skautu un gaidu darbībai nākošajā gadā.

Pēc garās dienas, vadītāji vēl pakavējās, lai pārrunātu dienas gaitas un nākotnes plānus, jo pēc divām nedēļām notiks ziemas nometne Katskiļu kalnos un nākošā gada februārī vienības svinēs 70 pastāvēšanus gadus!

Teksta autore: Vadītāja Maija Šķinķe
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti