Dalies:

Latvija Amerikā: Neļausim aizmirst mūsu māksliniekus - Top grāmata par latviešu māksliniekiem Kanadā

Latvija Amerikā: Neļausim aizmirst mūsu māksliniekus - Top grāmata par latviešu māksliniekiem Kanadā
  • 04. Apr. 2018

Doma par šādu grāmatu aizsākās 2017. gada vasarā Eslingenas dziesmu svētku laikā, atzīmējot 70 gadus kopš pirmajiem dziesmu svētkiem ārpus Latvijas 1947. gadā. Tur vairāki Latviešukanadiešu biznesa padomes (LATCAN) locekļi (Karina Mieriņa, Andrejs Buņķis, Elmārs Neimanis un Uldis Lote) satikās ar diasporas vēstnieku Ati Sjanītu, kuŗš uzdeva jautājumu, ko mēs darīsim Latvijas simtgades sakarā? Galu galā nonācām pie domas veidot grāmatu par latviešu māksliniekiem Kanadā, jo nekas tāds līdz šim nav izveidots.

Pagājušā gada oktobrī tikāmies ar mākslinieku vienības LATVIS priekšsēdi Imantu Lapiņu, kuŗš ideju atzinīgi novērtēja. Izveidojām darba grupu un sākām šo projektu risināt. Bijusī vienības LATVIS priekšsēde Valda Oestreicher palīdzēja mums sagatavot sarakstu ar iepriekšējo gadu LATVIS dalībniekiem. Silvija Shedden, lai arī tagad dzīvo Britu Kolumbijā, arī daudz palīdzēja ar materiālu iegūšanu un ieskatu mākslas pasaulē. Balvis Rubess ir uzņēmies grāmatas mākslinieka pienākumus, Anita Liepiņa piekritusi būt mākslinieku biografiju redaktore, Aija Zichmane izpalīdzēt ar bibliotēkas zinībām. Dažādās jomās palīdzīgu roku snieguši arī Imants Purvs un Kārlis Jirgens.

Mēs ar Karinu Mieriņu ķērāmies pie darba. Es veidoju datu bazi no latviešu māksliniekiem Kanadā, cik vien viņus varēju atrast. Līdz šodienai ir apzināti apmēram 180 mākslinieku vārdi. Laiku vadīju zvanot, rakstot epastus un tiekoties ar pašreizējiem māksliniekiem, kā arī mēģinot sazināties ar mirušo mākslinieku ģimenes locekļiem.

Viens sarežģījums ir ar Kanads autortiesību likumu, kas rada problēmas grāmatā publicēt mākslinieku darbus, jo ir vajadzīga atļauja. Autortiesību likums attiecas uz 50 gadiem pēc mākslinieka nāves. Otrs sarežģījums ir mākslas darbu fotografiju kvalitāte, tai ir jābūt ar pietiekami augstu izšķirtspēju. Mēs esam atraduši risinājumus abām šīm problēmām. Karina Mieriņa vada fotografiju iegūšanu, kā arī vāc līdzekļus un ziedojumus grāmatas izdošanai. Šis ir bezpeļņas projekts, un bez latviešu sabiedrības atbalsta tas nevar notikt.

Latvijas vēstniecība Kanadā vēlētos, lai grāmatā būtu iekļauti ne tikai vizuālās mākslas, bet arī pielietojamās mākslas paraugi, ikviens latvietis, kas atstājis pēdas Kanadas mākslas pasaulē. Māksliniekam jābūt saistītam ar Latviju vai nu viņš dzimis Latvijā, vai viņa vecāki vai vecvecāki dzimuši Latvijā, un viņam jābūt arī saistītam ar Kanadu mācījies mākslas skolā, māksla izstādīta Kanadā, saņēmis Kanadas apbalvojumus, strādājis Kanadas kompanijās ar mākslas novirzienu.

Ceram pabeigt priekšdarbus nākamo 23 mēnešu laikā, tāpēc sagaidām, ka visi, kas lasīs šo rakstu un zina kādu mākslinieku, kas varētu tikt iekļauts šajā grāmatā, bet vēl nav kontaktēts grāmatas sakarībā, par to paziņos man (Uldis Lote, epasts: richlote@xplornet.ca). Mēs vēlamies grāmatā iekļaut ikvienu, kuŗš atbilst iepriekšminētiem nosacījumiem.

Šī būs augsta profila grāmata un nez vai kāda tāda vēl kādreiz taps. Ierobežojošais faktors ir līdzekļi, kuŗus mēs saņemsim. Dabīgi, ka 250 lapu grāmata izmaksās vairāk nekā 150 lapu grāmata. Tāpēc finanču līdzekļi noteiks, cik daudz mākslas darbus varēsim parādīt.

Ja vēlaties atbalstīt šo projektu, lūdzu sazinieties ar Karinu Mieriņu (karina. mierins@gmail.com).

Lūdzam arī jūsu palīdzību atrast ģimenes locekļus šādiem māksliniekiem:

Valentīns Pāvuls,

Pēteris Polna,

Jānis Zālītis,

Kārlis Kronbergs,

Ludvigs Kalniņš,

Maiga Lipomane,

Edgars Upītis,

Pēteris Kārkliņš,

Emma Dzeguze,

Arvīds Strucis,

Andris Zeibots,

Voldemārs Brants,

Valdis Teteris,

Kārlis Bērziņš,

Vilis Skudra,

Jūlijs Popelis,

Meriam Bērziņš,

Roberts Mazjānis,

Ģirts Tiltiņš,

Alfreds Jaunzems,

Ruta Stemers,

Lūcija Bērziņš,

Eduards Vingris,

M. Geistauts,

Elga Vasariņš,

Alise Paeglis,

Toms Skudra,

Shane Manguliņš,

Rusin Kopfmanis,

K. KatiņšGrosline,

Laura Cīruls.

Paldies!

Raksta autori: Uldis Lote un Karina Mieriņa

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Foto: Laikraksts "Latvija Amerikā", Glezna, Jānis Tidemanis

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti