Dalies:

Latvija Amerikā: Mūžībā aizgājis vieglatlēts, volejbolists un basketbolists Ivars Veldre

Latvija Amerikā: Mūžībā aizgājis vieglatlēts, volejbolists un basketbolists Ivars Veldre
  • 08. Feb. 2019

Pēc ilgākas slimošanas, nesen atgriezies no slimnīcas, 2018. gada 1. decembŗa agrā rītā, divdesmit divas dienas pirms pārkāpšanas astoņdesmit septiņu gadu slieksnim, savā mājā Milvokos, Viskonsinā, mūžībā aizgāja 1931. gada 23. decembrī Daugavpilī dzimušais Ivars Veldre (sākotnēji, pirms tā latviskošanas, ģimenes uzvārds bija Vainovskis). Viņš bija viens no trimdas latviešu visteicamākajiem un stabilākajiem vieglatlētiem mešanu disciplīnās, īpaši lodes grūšanā un diska mešanā, kā arī teicams volejbolists un basketbolists.

Ivara sporta gaitas iesākās Eslingenas latviešu DP nometnē, Vācijas amerikāņu zonā, un pirmie teicamākie panākumi vieglatlētikā īstenojās 1948. gadā, kad – 16 gadu vecumā – viņš jaunatnes sacensībās sasniedza šādus labākos rezultātus: augstlēkšanā – 1.48 m, 5 kg lodes grūšanā – 13.01 m, 7.257 kg lodes grūšanā – 10.18 m, 1.5 kg diska mešanā – 30.00 m, 600 g šķēpa mešanā – 42.95 m (1947. gadā).

1950. gadā, kopā ar vecākiem Albertu un Mariju Veldrēm, viņš ieradās ASV un apmetās Gettisburgā, Pensilvānijas pavalstī, tūlīt tiekot iedalīts vietējās amerikāņu vidusskolas basketbola vienībā, tak reizē arī noskaidroja to, ka vieglatlētikā savu skolu nevarēs pārstāvēt, jo starplaikā būs kļuvis 19gadnieks, tā pārsniedzot atļauto vecuma robežu – 18 gadus.

Lasītākās ziņas valstī

Ivaram pabeidzot Gettisburgas vidusskolu, Veldres pārceļas uz Indiānas pavalsts galvaspilsētu Indiānāpoli, un viņš sāk ļoti rosīgi līdzdarboties šejienes latviešu sporta dzīvē, sākotnēji Indiānas Latviešu biedrības sporta kluba (ILS) rindās, bet no 1962. gada – Indiānāpoles Daugavas Vanagu sporta kopas sastāvā. Pateicoties savam slaidajam un spēcīgajam augumam, viņš kļūst sekmīgs gremdētājs volejbola sešniekā un teicams centra uzbrucējs basketbola pieciniekā, tak viņa sirdslieta ir un paliek vieglatlētika, un, pateicoties šo rindiņu rakstītāja vadītās vieglatlētikas sekcijas rosībai, Ivara rezultāti sāk palēnām, bet rēgulāri uzlaboties. Šo progresu uz diviem gadiem – no 1953. g. decembŗa līdz 1955. g. decembrim – gan pārtrauc iesaukšana obligātajā ASV kaŗa dienestā, ko viņš pavada ASV armijā Francijā.

Atgriezies civīlajā dzīvē, I. Veldre sāk rosīgi piedalīties gandrīz visās Ziemeļamerikas kontinenta un ASV baltiešu un latviešu vieglatlētikas meistarsacīkstēs, un rezultāti un panākumi neizpaliek, it īpaši izceļoties no 1958. līdz 1966. gadam, 26 – 34 gadu vecumā.

1957. gada rudenī viņš uzsāk būvinženieŗzinātņu (civil engineering) studijas Indiana Technical Kolledžā Fort Veinē, Indiānā, 113 jūdzes ziemeļaustrumos no Indiānāpoles, un tūlīt sāk ļoti sekmīgi līdzdarboties šīs augstskolas vieglatlētu vienībā. Dabūjis šinī pilsētā sev piemērotu darbu, Ivars ar savu ģimeni pārceļas uz šejieni pastāvīgai dzīvei, bet latviešu sportā turpina pārstāvēt Indiānāpoles ILS klubu un DV sporta kopu.

ASV vidējo pavalstu latviešu meistarsacīkstēs viņš trijos gados izcīna divas 1. vietas, divas 2. v. un vienu 3. v.; ASV latviešu m/sēs viņš septiņos gados izcīna desmit 1. v., piecas 2. v. un divas 3. v.; Ziemeļamerikas kontinenta latviešu m/sēs Ivars astoņos gados iegūst trīs 1. v., piecas 2. v. un astoņas 3. v.; bet Ziemeļamerikas kontinenta baltiešu m/sēs piecos gados iegūst astoņas 1. v., astoņas 2. v. un vienu 3. v.!

Atzīstot lielo nozīmi, kāda piešķiŗama latviešu sportam trimdā, Latvijas sūtnis Vašingtonā Dr. Arnolds Spekke katru gadu dāvināja vairākas lielas balvas ASVlatviešu meistarsacīkšu labāko vieglatlētu apbalvošanai, vērtējot pēc starptautiskajām IAAF punktu tabulām. Četras reizes, pie tam pirmajās trīs m/sēs pēc kārtas, vienu no šīm balvām ieguva I. Veldre: 1. m/sēs 1958. g. Indiānāpolē – par lielāko punktu kopsummu mešanu disciplīnās vīriešiem (lodes grūšanā 14.06 m, 776 p.; diska mešanā 41.405 m, 666 p.; šķēpa mešanā 47.73 m, 487 p.; kopā 1929 p.), 2. m/sēs 1959. g. Milvokos – par labāko sasniegumu mešanu disciplīnās vīriešiem (diska mešanā 43.69 m, 735 p.), 3. m/sēs 1960. g. Kalamazū – par labāko sasniegumu vīriešiem (lodes grūšanā 14.55 m, 827 p.) un 7. m/sēs 1965. g. Čikāgā – par labāko sasniegumu vīriešiem (lodes grūšanā 13.41 m, 711 p.). Savukārt, 8. m/sēs 1966. g. Indiānāpolē Ivars saņēma speciālbalvu – krāšņu latviešu grāmatu – par labāko sasniegumu mešanu disciplīnās vīriešiem (lodes grūšanā 13.94 m, 724 p.).

Un kur tad vēl vairākkārtējie ļoti sekmīgie starti amerikāņu sacensībās – gan Indiānas pavalsts Amatieŗu sporta apvienības (Indiana State AAU) m/sēs, gan olimpiskās sagatavošanās sacīkstēs (Indianapolis Olympic Development meets – IOD), kur abās deviņus gadus – no 1957. līdz 1965. gadam – mešanu disciplīnās gandrīz pilnīgi dominēja divi latvieši – Ivars Veldre vīriešu sacensībās un Valda Grīslīte sieviešu sacensībās. Indiānas pavalsts gadskārtējās m/sēs Ivars deviņos gados izcīnīja sešus meistartitulus (piecus diska mešanā, vienu lodes grūšanā), trīs 2. vietas (divas lodē, vienu diskā), četras 3. vietas (pa divām lodē un diskā), kā arī vienu 4. v. (diskā) un trīs 5. v. (visas lodē). IOD sacīkstēs viņš deviņos gados ieguva divpadsmit 1. v. (sešas diskā, piecas lodē, vienu šķēpā), piecas 2. v. (trīs lodē, pa vienai diskā un šķēpā), trīs 3. v. (divas šķēpā, vienu diskā), kā arī vienu 4. v. (veseŗa mešanā).

Visu šo sasniegumu un panākumu rezultātā Ivars Veldre 1968. gadā saņēma Amerikas Latviešu apvienības (ALAs) Sporta un fiziskās audzināšanas biroja Nopelnu nozīmi, bet vairākus gadus vēlāk – arī trimdas latviešu sporta augstāko apbalvojumu – Latviešu sporta padomes ārzemēs (LSPĀ) Lielo sporta nozīmi! Zīmīgi pieminēt, ka toreizējās ASV latviešu sporta vadības spilgti izteiktā partejiskuma dēļ, viņš šos apbalvojumus beidzot saņēma tikai pēc pārcelšanās no Indiānāpoles un Fort Veines, Indiānā, uz Milvokiem, Viskonsinā (kas notika 1966. gada beigās, lai bērniem rastu iespēju latviskai izglītībai un nodarbībām), kaut gan praktiski tas jau iezīmēja viņa aktīvo sporta gaitu lēnu izbeigšanu.

Savu teicamo vieglatlēta karjēru viņš pabeidza ar šādiem personiskiem rekordiem: 100 m – 12.8 sek. (1960. g.), tāllēkšanā – 5.00 m (1957. g.), tāllēkšanā no vietas – 2.67 m (1953. g.), trīssoļlēkšanā – 10.02 m (1953. g.), augstlēkšanā – 1.52 m (1953. g.), lodes grūšanā – 15.16 m (1961. g.), diska mešanā – 45.92 m (1958. g.), šķēpa mešanā – 54.92 m (1962. g.), veseŗa mešanā – 27.53 m (1959. g.), 15 kg smaguma mešanā – 11.66 m (1966. g.). Vēl šodien, pēc trimdas latviešu sporta septiņdesmit četriem gadiem, Ivara sasniegums lodes grūšanā viņu ierindo 9. vietā svešuma latviešu teicamāko lodes grūdēju sarakstā, 15. vietā diska metēju statistikā, 22. vietā šķēpraižu sarakstā un 54. vietā veseŗa metēju statistikā!

Autors: Gundārs Grīslītis
Foto: Publicitātes attēls
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti