Dalies:

Latvija Amerikā: Latvijas Republikas izveide

Latvija Amerikā: Latvijas Republikas izveide
  • 27. Nov. 2017

Turpinot stāstījumu, pieminams, ka 23. augusta vakarā, pēc latviešu demonstrācijām Bonnā, televīzijas raidījumos skatījām, kas šajā dienā noticis Baltijas zemēs.

Redzējām ap 1.5 miljonu igauņus, latviešus un lietuviešus, kuŗi sadevušies rokās veidoja 600 kilometru gaŗu cilvēku virknējumu, kas stiepās no Tallinas cauri Rīgai līdz Viļņai. Prasība: Mēs gribam atpakaļ savu neatkarību, savas valstis – Brīvu Igauniju, Brīvu Latviju, Brīvu Lietuvu. Taisnība uzvarēs!

Nākošajās dienās pasaules lielie laikraksti to nosauca par Baltijas tiešo ceļu uz neatkarību.

Taču vēl bija ejams tāls un grūts gājums. Tomēr plānojot 1990. gada Klusās nedēļas semināru, uzdrošinājāmies pievērsties tematam – Latvijas Republikas izveide. Aicinājām Latvijas un trimdas pārstāvjus uz kopējām pārrunām DV mītnē Bērzainē, Freiburgā.

Seminārā ieradās 40 dalībnieki. To starpā četri jaunievēlētās Augstākās Padomes deputāti: Valentīna Zeile, Andrejs Panteļējevs, Aleksandrs Kiršteins un Ivars Krastiņš.

Trimdu pārstāvēja PBLA valdes priekšsēdis Gunārs Meierovics, PBLA Informācijas biroja vadītājs Jānis Ritenis, LCK vicepriekšsēdis Andris Kadeģis, DVCV ģenerālsekretārs A. J. Bērziņš, DVCV prezidija loceklis A. Lindens un DVF pārstāvis J. Kursietis, abi no Anglijas, LNF pārstāvis J. Zalemanis no Zviedrijas, DV Vācijas valdes locekļi un citi.

Semināru atklāja 23. augusta rīcības komitejas priekšsēdis Olģerts Mazarkevics, norādot, ka bijusi teicama sadarbība, kuŗa turpināma kopējos pasākumos.

Līdzīgi kā iepriekšējos semināros, Klusās nedēļas noskaņu veidoja monsinjors A. Brumanis no Romas un prāvests E. E. Rozītis. Viņi stāstīja arī par labvēlīgajām pārmaiņām okupētajā Latvijā. Luterāņu baznīcas sinodē par archibīskapu ievēlēts Kārlis Gailītis un par sinodes locekļiem kļuvuši agrāk vajātie mācītāji no grupas „Atdzimšana un atjaunošanās”.

Semināra tālākā gaitā ar lietišķiem referātiem par Latvijas nākotni izcēlās AP deputāti. Protams, no klausītāju vidus bija arī kritiski jautājumi un piezīmes, jo valsts izveidē izmanāmas arī savtīgas intereses.

G. Meierovics stāstīja par pieredzēto LTF 2. kongresā Rīgā. Vispārēji laba sadarbība esot izveidojusies ar LTF vadības pārstāvjiem.

Jānis Ritenis savukārt klausītājus iepazīstināja ar PBLA Informācijas biroja mērķtiecīgo darbību. Kopsēdēs ar LTF ārlietu vadītājiem iezīmēts ceļš uz Latvijas neatkarību.

Pievēršoties Latvijas skarbajai ikdienai, Latvijas ārstu biedrības priekšnieks Dr. Ivars Krastiņš, rādot iespaidīgu īslīdīšu skati, pievērsa uzmanību Latvijas provinču slimnīcu traģiskajam stāvoklim.

Pārrunās vienojās, kaut vai sākumam simboliski, no 23. augusta komitejas budžeta atlikuma piešķirt Engures slimnīcas vajadzībām 1,000 DM. Šādi ievadīja arī nākošā semināra tematiku – Palīdzības darbs Latvijai. Tas kļuva par DV organizācijas uzdevumu turpmākajā desmitgadē.

Par šī semināra norisēm un atzinumiem sekoja apraksti trimdas laikrakstos. Iepriecinoši, ka atgriežoties Rīgā, par piedzīvoto un iespaidiem DV mītnē Bērzainē A. Panteļējevs publicēja plašāku rakstu ar turpinājumiem LTF laikrakstā „Atmoda”. Viņš bija arī pieminējis mūsu sarunu, kuŗā paskaidroju, ka neesmu ārzemju latvietis, bet gan latvietis ārzemēs. Pārstāvu trimdas paaudzi, kuŗa pievienojās ELJA’s 1957. gada 4. kongresa Etlingenas deklarācijai:

1. Mēs esam par neatkarīgas un demokratiskas Latvijas republikas atjaunošanu.

2. Atjaunotā Latvijā valsts varai jāpieder Latvijas tautai.

Toreiz Etlingenas deklarācijas 10 punktu noslēgumā pieminēts vēlējums okupētās Latvijas jaunatnei:

Šo mērķu labā strādāsim, un mēs ticam jūsu atbalstam tad, kad situācija to atļaus.

Nepārsteidzieties – bet ticiet, ka nāks laiks un mēs mūsu mērķi aizsniegsim.

Raksta autors: Imants Balodis

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Foto: Publicitātes attēls

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti