Dalies:

Latvija Amerikā: Latviešu skola Hamiltonā svin 70 gadu jubileju

Latvija Amerikā: Latviešu skola Hamiltonā svin 70 gadu jubileju
  • 26. Feb. 2019

Dar’ man, tēvis, pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt,
Šuj man svārkus, māmuliņa,
Skolā ieti man gribas!

Visiem ir zināms, ka 2018. gada 18. novembrī atzīmēja Latvijas simtgadi. Hamiltonas latviešiem bija vēl otra nozīmīga jubileja, jo Latviešu skola Hamiltonā piedzīvoja savus 70 gadus kopš dibināšanas 1948. gada 18. novembrī.

Pēc Otra pasaules kaŗa uz Kanadas rūpniecības pilsētu Hamiltonu sabrauca daudz bēgļu, tostarp latvieši. Mūsu tautības ļaudis arī tik ātri pēc kaŗa piedzīvojumiem saprata vajadzību un Hamiltonā nodibinājās pirmā latviešu skola Kanadā. Skolas dibināšanu ierosināja prof. Fricis Gulbis un prof. Pēteris Ķikauka, par skolas pārzini aicinot skolotāju Elzu Gulbi.

Svētdien, 2019. g. 10. februārī, Draudzīgā aicinājuma zīmē, hamiltonieši kuplā skaitā pulcējās Kristus draudzes dievnamā – dievkalpojumā ienesa skolas karogu un pēdējā dziesma bija skolas himna „Nevis slinkojot un pūstot”. Gandarījums bija par māc. Kaņepa moderni piemēroto un skolniekiem viegli saprotamo sprediķi, kur mācītājs draudzīgi rādīja un stāstīja, ko ielikt sev līdzi dzīves skolas somā. Dievkalpojumam lejas zālē sekoja skolas saimes sagādātās saviesīgās pusdienas un sarīkojums „Pielocīsim skolas somu”, atzīmējot Latviešu skolas Hamiltonā 70 gadu gaitu.

Lasītākās ziņas valstī

Uz skatuves skolnieki paši asprātīgi un metaforiski pielocīja mūsu kopējo skolas somu, pieminot visu to, ko skola mums dod; ne tikai valodu un zināšanas, ne tikai pasakas un latviskos rokdarbus, ne tikai dziesmas un dejas, bet galvenais – skola dod un ir vienmēr devusi draudzību ar latviešiem, mīlestību par valsti un lepnumu par savu latvietību.

Skolēnu uzvedumam sekoja visiem ļoti uzjautrinoša pastaiga pa skolas atmiņām – visi 70 gadi parādīti 135 fotografijās uz lielā ekrāna. Publika priecājās redzēt paši sevi un savus bijušos klases biedrus, gan bijušās telpās Franču klubā, gan izbraukumos, gan baznīcas telpās, uz kurieni skola pārvācās 1956. gadā. Fotografisko atmiņu pārskatu ar savām domām un atmiņām pavadīja vairāki bijušie skolnieki un skolotāji.

Turpretīm ar skatu uz skolas nākotni un to veicinot, skolai pasniedza dāsnas veltes un apsveikumus uzticīgie skolas atbalstītāji: Kristus draudzes un Dāmu komitejas sveicienus nesa Jānis Grinvalds un Astrīda Grinvalde, Daugavas Vanagu Kanadas valdes priekšsēdes Guntas Reynoldes sveicienus nolasīja DV Hamiltonas nodaļas priekšsēde Astrīde Sīlis, kuŗa arī sniedza savas nodaļas sveicienu, un no Hamiltonas Latviešu biedrības sveicienu nesa priekšsēdis Arnolds Smiltnieks.

Sarīkojuma sākumā Latviešu skolas Hamiltonā pārzine Baiba Bredovska stāstīja, ka ilggadējā skolas pārzine Elza Gulbis ir bieži uzsvērusi, ka ne tik vien zināšanas, bet arī draudzība ir galvenais skolas uzdevums. 70 gados Latviešu skolu Hamiltonā ir absolvējuši 274 skolēni, kuŗus mācījies 111 skolotājs, bet katram šim individam ir vēl jāpieskaita vecāki un radi, draugi un atbalstītāji – tur kopskaitā sanāktu vairāki tūkstoši individu – vesela pilsēta. Tāda ir latviskā Hamiltona, kuŗa  ar savstarpējo draudzību un sadarbību daudzu organizāciju kopienā – jau 70 gadus ir uzturējusi Latviešu skolu Hamiltonā. 

Foto: Publicitātes attēls
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti