Dalies:

Latvija Amerikā: Latviešu kredītsabiedrība Toronto speŗ lielu soli

Latvija Amerikā: Latviešu kredītsabiedrība Toronto speŗ lielu soli
  • 07. May. 2018

Jau pagājušā gada Latviešu kreditsabiedrības Toronto pilnsapulcē valdes priekšsēdis Juris Steprāns informēja kreditsabiedrības biedrus par gaidāmajām pārmaiņām, kas saistītas ar kreditsabiedrības apvienošanos ar kādu lielāku kreditsabiedrību. Ir pagājis laiks, šur tur dzirdamas runas par notikumu virzību un sarunām ar Toronto lietuviešu kreditsabiedrību Parama. Lai tiktu skaidrībā, kas tieši paveikts, vaicāju kreditsabiedrības valdes priekšsēdim Jurim Steprānam un valdes loceklim Kārlim Vasarājam.

Kāpēc nolēmāt apvienoties ar kādu kreditsabiedrību, un kāpēc izvēlējāties Paramu?

Kreditsabiedrības valde jau vairākus gadus ir pētījusi dažādus veidus, lai kreditsabiedrība varētu pastāvēt pēc iespējas ilgāk. Ņēmām vērā gan latviešu sabiedrības demografiskās izmaiņas, gan technoloģiskos jauninājumus finanču sektorā. Tomēr galvenais iemesls ir, ka normatīvā vide kreditsabiedrībām ir kļuvusi daudz sarežģītāka un uzraugošo organizāciju prasības aug ar katru gadu. Piemērs: Pirms trīs gadiem “Payments Canada” prasīja $10,000, lai reģistrētu kreditsabiedrības starptautisko bankas numuru; pirms diviem gadiem cena pacēlās uz $30,000 un nākamajā uz $36,000. Šogad “Payments Canada” prasa pāri par $40,000, lai mūs reģistrētu! Darba slodze arī ātri pieaug sakarā ar visām valdības administrātīvām prasībām. Apvienojoties, ar šo financiālo un darba nastu varēsim dalīties. Kreditsabiedrību skaits Ontario 30 gados kritis no tuvu pie 900 līdz ap 70 kreditsabiedrību. Šie dati paši par sevi liecina, cik liels spiediens ir kreditsabiedrībām apvienoties.

Pārrunās par apvienošanos mēs apspriedām tikai iespēju apvienoties ar kādu citu, līdzīgu, etnisku kreditsabiedrību, kā piemēram, igauņu, somu, lietuviešu, poļu vai ukraiņu. Ar Paramu mums ir jau sen dibinātas labas attiecības, un apvienošanās sarunas vislabāk ritēja ar viņiem. Bet tas neizslēdz iespēju, ka nākotnē varētu arī pievienot kādu citu etnisku kreditsabiedrību.

Parama ir lielākā no lietuviešu kreditsabiedrībām ar divām filiālēm Toronto. Tās pamatkapitāls ir $ 290 miljoni, salīdzinot ar mūsu kreditsabiedrības $ 50 miljoniem. Mēs esam pārliecināti, ka esam atraduši īsto partneri, lai aizsargātu mūsu latviešu kopienas vajadzības.

Gribu uzsvērt, ka šī ir apvienošanās ir starp divām līdzvērtīgām organizācijām. Lai arī var dzirdēt runas, ka lietuvieši taisās nopirkt latviešu kreditsabiedrību, tomēr tā pilnīgi noteikti nav taisnība.

Kad apvienošanās ir paredzēta un kādam procesam vēl jāiet cauri?

Nodoma vēstuli ar Parama jau esam parakstījuši un tagad strādājam, lai sagatavotu apvienošanās līgumu. Tas tad, ar citiem dokumentiem, būs jāiesniedz valdībai (FSCO) apstiprināšanai.Ceram, ka viss būs kārtībā līdz pilnsapulcei 18. jūlijā, kad aicināsim biedrus balsot par apvienošanos. To pašu lūgs arī Parama saviem biedriem. Ja abu kreditsabiedrību biedru balsojums būs pozitīvs, tad ceram apvienošanos pabeigt 2018. gada rudenī.

Vai saglabāsies kreditsabiedrības biroji Latviešu Centrā Toronto un Hamiltonā?

Noteikti. Paramai ir divi biroji Toronto rietumos, tāpēc viņi noteikti ir ieinteresēti paturēt biroju austrumu daļā un Hamiltonā.

Vai kreditsabiedrība saglabās saiti ar latviešu kopienu?

Ir paredzētas vairākas latviešu pārstāvju vietas kreditsabiedrības valdē, lai nodrošinātu, ka mūsu intereses tiek uzklausītas un izskatītas. Bez tam paredzēts arī turpināt katru gadu ar noteiktu summu atbalstīt latviešu sabiedrības darbību.

Latviešu valoda kā saziņas valoda tiks paturēta vismaz abās līdzšinējās kreditsabiedrības filiālēs. Visa kreditsabiedrības dokumentācija, kas ir pieejama lietuviešu valodā, būs arī latviešu valodā.

Kādas izmaiņas notiks ar darbiniekiem?

Sarežģīts jautājums, bet galvenais ir, ka neviens darbu nezaudēs. Ir pat iespēja, ka daži no mūsu darbiniekiem tiks aicināti pieteikties uz atbildīgāku darbu pie Parama. Darba grupa, kas sastāv no valdes locekļiem ar techniskām zināšanām no abām mūsu kreditsabiedrībām, strādā, lai atrastu taisnīgu veidu kā koordinēt algas, darba stundas, atvaļinājumus un citus līdzīgus jautājumus.

Ko ar šīm pārmaiņām iegūs kreditsabiedrības biedri?

Biedri iegūs stabilu, ilgtspējīgu kreditsabiedrību, kas spēs piedāvāt daudz plašāku financiālu pakalpojumu klāstu. It sevišķi, pievilcīgas jaunākai paaudzei būs jaunās ebankas iespējas.

Ko ar šīm pārmaiņām varētu zaudēt kreditsabiedrības biedri? Kas paliks nemainīgs?

Dividendu pieeja abām kreditsabiedrībām ir līdzīga tātad šeit nekas nemainīsies.

Latviskā debitkarte ar Mildu gan, diemžēl, laikam pazudīs. Toties debitkaršu lietošana bez maksas paliks kā līdz šim.

Interneta bankošana un mājas lapa krietni uzlabosies.

Telefona numuri paliks nemainīgi, arī bankas darba laiki.

Arī automatiskie maksājumi paliks kā iepriekš, tomēr ļoti iespējams, ka klientiem būs jāievada daži dati no jauna. Bet par to ar viņiem pirms tam noteikti sazināsies.

Apvienošanās visvairāk varētu skart hipotēku turētājus vai aizdevumu ņēmējus. Kā varētu mainīties viņu aizdevumu procenti?

Nesagaidām maiņas arī šajā ziņā.

Iecienīti ir naudas sūtījumi uz Latviju. Vai tie turpinās būt tikpat izdevīgi?

Par to mēs neesam vēl runājuši, bet nesaredzu iemeslu, kāpēc tas mainītos.

Pie kā var griezties jautājumu gadījumā?

Pie manis, Juŗa Steprāna, epasts juris.steprans@ gmail.com, tel. 4164202155.


Teksta autors: Vita Gaiķe

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Lasītākās ziņas

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti