Dalies:

Latvija Amerikā: Lāčplēša svētki – Latvijas brīvības cīnītāju godināšana Saulainē

Latvija Amerikā: Lāčplēša svētki – Latvijas brīvības cīnītāju godināšana Saulainē
  • 11. Jan. 2019

Kritušo kaŗavīru piemineklī iekalti vārdi „Tēvzemei un Brīvībai”. Šie vārdi mums pauž mūsu augstākās vērtības. Saulainā, bet drēgnā 10. novembŗa sestdienā Toronto Sv. Jāņa draudzes lauku īpašumā Saulainē pulcējušies 11. novembŗa atceres dalībnieki, lai pie Kritušo kaŗavīru pieminekļa godinātu mūsu tautas varoņus. Svētbrīdi vadīja prāveste Ilze Kuplēna – Ewart, iesākot ar dziesmu „Cīņā pret tumsu, pret naidu un ļaunuma varu”. Pēc lūgšanas un svētīšanas svētbrīdi beidza ar dziesmu „Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”.

Ar ziedu veltēm tika godināti strēlnieki, Brīvības cīņu dalībnieki un leģionāri. Ziedus nolika LNAK pārstāvis Vilnis Pētersons, Daugavas Vanagu Kanadas valdes priekšsēde Gunta Reynolde, DV Toronto nodaļas priekšsēdis Atis Bredovskis, Gaujas 14. gaidu vienības un Rīgas 72. skautu vienības pārstāvji, Toronto Sv. Jāņa draudzes un Saulaines pārstāve Natālija Tanne. Atceroties Latvijas brīvības cīnītājus un šīs piemiņas vietas veidotājus, pārstāvot Valdi Tikiņu, ziedus nolika Gunta un  Norberts Sebŗi.

TLB Sestdienas skolas 7. un 8. klases audzēkņi atceri kuplināja ar deklamāciju. Visi vienojās tautas lūgšanā „Dievs, svētī Latviju!”.

Lasītākās ziņas valstī

Saulaines mājīgā Priežu zālē pie karoga krāsas ziediem rotātiem galdiem turpinājās atceres pēcpusdiena, TLBSestdienas skolēniem uz koklēm nospēlējot „Es kaŗā aiziedams”.

Arī šīs dienas 35 dalībnieki atzīmēja Latvijas 100 gadu dzimšanas dienu ar kliņģeri un uzdzeŗot tostu Latvijai, nodziedot „Tev mūžam dzīvot, Latvija”.

Pēc galda lūgšanas varēja baudīt DV Toronto vanadžu sarūpētas pusdienas. Noslēgumā norises vadītājs Imants Lapiņš pateicās prāvestei Ilzei Kuplēnai – Ewart, TLB Sestdienas skolas skolēniem un DV Toronto nodaļas vanadzēm. Visi tika aicināti uz Saulaini 2019. gadā, kad atzīmēs 8. maiju un godinās Otra pasaules kaŗa varoņus, kas cīnījās par Latviju.

Foto: Publicitātes attēls
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti