Dalies:

Latvija Amerikā: Kanādas latvieši ir vienoti par Latviju

Latvija Amerikā: Kanādas latvieši ir vienoti par Latviju
  • 24. Nov. 2017

LNAK prezidenta Andŗa Ķesteŗa sveiciens valstssvētkos

Varoņu nedēļā, starp Lāčplēša dienu un Latvijas Neatkarības pasludināšanas jubileju, mums tiek atgādināts atcerēties, neaizmirst un aktīvi celt cieņā mūsu tautu visās pasaules malās. Ievērojami sāk rasties iespēja uz saliedētību starp paaudzēm, kopējā sadarbībā ar jaunām ieceļotāju grupām un individiem, kuŗiem latviešu asinīs ir ļoti svarīga personiskā neatkarība, brīvība un cilvēku tiesības.

Kāds teiks, ka mūsu sabiedrība sarūk un nevarēs pastāvēt, bet ir tieši otrādi. Mēs pārveidojamies dabīgā veidā. Daži kļūst vecāki un maina dzīves ritmu, citi kļūst aktīvāki sabiedriskos darbos, bet visiem līdzīgi mērķi saglabāt mūsu kultūru, valodu un tradicijas, gan Kanadā, gan citās mītņu zemēs, un vienmēr ar skatu uz tēvzemi. LNAK laipni lūdz nekautrēties un nākt sabiedriskā talkā.

Mēs nenovērtējam pašu bagātību un spējas. 99. valsts svētkos padomāsim un leposimies par to, ka Latvijas Republika ir tik tālu pastāvējusi. Atceramies visus, kuŗi nolika galvas, un tos, kuŗi cītīgi un brīvprātīgi uzturēja brīvās Latvijas ideālus. Priecāsimies, ka ir pienācis laiks, kad varam piedzīvot tik vēsturiskus brīžus un patiešām esam paši dzīva tautas daļa.

Kanadā svinam 150 gadu dzimšanas dienu, un šis ir liktenīgs laiks ar to, ka šogad Latvijā ieradās Kanadas un vairāku valstu NATO militārie spēki, lai palīdzētu saglabāt Latvijas un citu Austrumeiropas valstu suverēnitāti. LNAK ir izteikusi pateicību, ka kanadieši aizstāv brīvību, demokratiju un draudzīgi sadarbojas ar Latvijas kaŗaspēku.

LNAK strādā roku rokā ar cittautu kopienām, kur katrs atbalsta otru, kā piemēram, mums ir laba sadarbība ar Igauņu Centrālo padomi, Kanadas Lietuviešu kopienu un vairākām Austrumeiropas vadībām, kuŗas piedalās Central and Eastern European Council in Canada valdē. Kopā ar baltiešiem rīkojām ļoti iespaidīgu Aizvesto piemiņas atceri un nupat noritēja simpozijs “Sharing Our Stories: Born in Canada” kopā ar igauņiem, latviešiem, lietuviešiem un baltvāciešiem. Tema “...izaicinājumi un priekšrocības kanadiešu baltiešu pirmās paaudzes dzīvēs...” labi izdevās un par pasākumu vēl ziņosim. Rīkotāju, Baltic Canadian Imprints grupā, darbojas Kanadas Baltiešu imigrantu palīdzības organizācija (Canadian Baltic Immigrant Aid Society), VEMU/Igauņu studiju centrs, Lietuviešu mūzeju archīvs Kanadā un Kanadas Latviešu archīvs un mūzejs (KLAM).

Esam jau iesākuši Latvijas simtgades plānošanu un priekšā ir vairāki vērienīgi projekti. Simtgadi svinēsim vairākus gadus!

Šodien domājam kā saglabāt un iemūžināt Kanadas latviešu vēsturi un dzīves gaitas… ar vārdu sakot, mūsu stāstu un devumu šinī mītnes zemē.

LNAK jūs aicina, pat izaicina, kontaktēties ar KLAM – Kanadas Latviešu archīvu un mūzeju un pārrunāt iespēju nodot vēstules, dokumentus, fotografijas, kuŗas attiecas uz jūsu pašu vai vispārējo sabiedrisko dzīvi. Vienā mazā projekta daļā meklējam fotografijas un materiālus no senām 18. novembŗa svinībām jebkuŗā Kanadas pilsētā.

Vēl viens LNAK projekts ir “Jubilejas saraksts” par godu Kanadas 150 un Latvijas 100. Lūdzam palīdzību salikt elektronisku sarakstu ar Kanadas latviešu piederīgiem un atbalstītājiem.

18. novembrī ir piemērots laiks nākt talkā un atbalstīt LNAK centienus, jo šī ir mūsu kopējā centrālā jumtorganizācija, kuŗa aizstāv Kanadas latviešu un atbalstītāju intereses.

Zem viena LNAK jumta Kanadas latvieši ir vienoti par Latviju!

Andris Ķesteris,
Prezidents,
Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā,
Kanadas Baltiešu federācija,
CEEC – Central and Eastern European Council in Canada

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Foto: Publicitātes attēls

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti