Dalies:

Latvija Amerikā: Kam strādīgas rokas, tam darbi sokas!

Latvija Amerikā: Kam strādīgas rokas, tam darbi sokas!
  • 13. Dec. 2018

Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašumā Saulaine rudens talka, pieminot Gunti Ilmāru Tanni.

Nelaiķis Guntis Tannis būtu priecīgs. Viss izdevās kā viņš būtu vēlējies  daudz čaklu, izveicīgu talcinieku (skaitā 57!), jautra gaisotne, pozitīvs noskaņojums, pašaizliedzīga darbošanās, nepārspējama sirsnība. Tādu mēs zinām Gunti  vēlot visu Saulainei par labu  talkas, sarīkojumi, ēku uzlabojumi  viss izdomāts, pārdomāts, pārrunāts, izrēķināts un veikts ar viņa un citu strādīgajām rokām un devīgajām sirdīm.

Sestdien, 3. novembrī, talcinieki ieradās uz Saulaines talku nenokavējoties. Lai gan iepriekšējās dienās bija smagi lijis, pašā talkas dienā tikai mazliet līņāja. Lietus nevienu neaizturēja! Guntim būtu bijis pa prātam lielais strādnieku pūlis, ieskaitot lielu daļu no viņa paša ģimenes, kā arī prāvs daudzums jauniešu. Vienīgi jaunieši varēja tik veikli aizvākt smagas āra mēbeles un slapjās lapu kaudzes. Ai, zelta jaunība!

Lasītākās ziņas valstī

Guntis arī būtu priecīgs, ka Saulaine tika tik glīti apkopta – beigtie koku zari nozāģēti un sazāģēti malkai, grāmatu klētiņas zelts sakārtots un revidēts, izsalkušie talcinieki labi paēdināti. Visi darbi tika veikti rūpīgi un uzmanīgi. Strādājot pulkā ir tik daudz vieglāk un patīkamāk! Brīvprātīgos darbiniekus sagaidīja „Saules Kalna” devīgo talcinieku noziedoti svaigi, sviestaini franču radziņi, uzgriežamās desas, sieri un visi piemērotie agra rīta padzērieni. Lūšu ģimene sagatavoja filipīniešu rullīšu vezumus, ko īsā laikā notiesāja. Natālija Tanne, Kora Lūse un Austra Treiguta bija gādājušas gardumu kalnus  pīrāgus, smalkmaizītes un kūkas, ar kuŗām talcinieki mielojās visu dienu. Taņņu ģimene Guntim par piemiņu bija izkārtojusi, prāvu, interesantu fotoklāstu no visiem laikiem, cienīgi izgreznotu ar degošu svecīti un lina galdautu. Atmiņu atstāstītāju bija vesela virkne, sākot ar Māri Lūsi un Norbertu Sebri. Vēl piebiedrojās Lilita Tanne, Larisa Kaļiņa, Rūta Siliņa, Pēteris Mašins, Kora Lūse un šo rindiņu rakstītāja. Visiem atstāstījumiem cauri vijās atmiņas par Gunta sirsnību, strādīgumu, cerīgo skatu uz nākotni, kā arī dižie plāni kā turpināt veikt Saulaines plaukšanu. Paldies Mārim Lūsim par galda lūgšanu un interesanto, izsmeļošo pārskatu par Saulaines tapšanu. Uz galdiem, simboliski, bija izsijāts liels daudzums zelta papīrā ietītas šokolādes naudiņas. Kāpēc? Jo Guntis vienmēr cerēja, ka Saulaines atbalstītāji, novinnējot vai mantojot zeltu, noziedos to Saulainei. Gunti  lai tā arī būtu! Paldies Saulaines saimniekam Ričardam Urdziņam par lielo rūpību, kārtojot telpas un gatavojoties talkai.

Talcinieki arī pateicās Elgai Ozoliņai par viņas 60 gadu mūža darbu, strādājot Saulainei par labu. Elga kopa un apstādīja Kritušo kaŗavīru un arch. Arnolda Lūša pieminekļus, visās dobēs Saulaines pagalmā iestādīja ziemciešu stādus un ikgadu rīkoja stādu tirgu savas mājas iebrauktuvē, Innisfil pilsētiņā, visu ienākumu noziedojot Saulainei. Sešus gadus no vietas Elga vadīja „Elgas Plant Stand” visos sešos Saulaines Pavasaŗa tirgos, ienesot Saulainei zīmīgus ienākumus. Galvenais, ka stādu pircēji varēja uz vietas no zinīgās Elgas smelties dārzniecības gudrības un audzēšanas padomus! Kur nu vēl regulārā biļešu pārdošana dažādām loterijām un skaisto, noziedoto, latvisko spilvenu izšūšana! Paldies arī nākas Artūram Plūdumam, Elgas „labai rokai”, visās izdarībās un pienākumos. Saulainieši Elgu apsveica ar izpušķotu stādu kurvi.

Lielu lielais paldies atkal nākas galvenajam šefpavāram Ērikam Začam ar uzticīgo palīgu Pēteri Mašinu par izcilām pusdienām. Natālija Tanne, Elviga Sebre, Astrīda Ezergaile un šo rindiņu rakstītāja noziedoja atspirdzinošus padzērienus, baudāmus pie pusdienām, tāpat kā Guntis mēdza darīt katrā Saulaines talkā.

Liela piekrišana ir bezmaksas talcinieku loterija, kur noziedotie laimesti ir paslēpti ietinamā papīrā. Dāvanas ziedoja: Imants Gaiķis, Ādams un Larisa Kaļiņi, Margrieta Kaņķis, Anita Ozoliņa-Sydor, Elga Ozoliņa un Artūrs Plūdums, Daina Parent, Dace Rausis, Elviga Sebre un Artūrs Lauzis, Norberts un Gunta Sebŗi, Luke un Joan Sennema, Andrejs Stabiņš un Natālija Tanne. Kanadietis Peter Ruder, Saulaines atbalstītājs, atkal bija devīgs cepuru, šaļļu un loterijas laimestu ziedotājs.

Atkal jāpiemin Anitas Ozoliņas – Sydor darbs, turpinot uzlabot Saulaines grāmatu klētiņu. Anita strādā nedēļas nogalēs un ņem atvaļinājumu dienas no maizes darba, lai turpinātu iebūvēt plauktus, stiprinātu sienas un kārtotu grāmatas. Klētiņa lēnām gatavojas uz 2 x 2 nometni, 2019. gadā, Saulainē, nedēļu pirms Toronto dziesmu svētkiem. Grāmatas būs īpaši sakārtotas pa temām, kas interesētu latvisko jauno audzi, 2x2 apmeklētājus  valoda, folklora, etnografija, tautas dziesmas, vēsture, pavārgrāmatas utt.

Talka izdevās, kā Saulaines labvēļi vēlējās  tikai pietrūka pats labais Guntis. Bet redzot visas vietas, kur Guntis bija pielicis roku, viņš tomēr vienmēr stāvēs Saulainei tuvu, acu priekšā. Paldies visiem talciniekiem par Saulaines atbalstīšanu. Centāmies līdzināties Gunta dedzībai un čaklumam!

Jo Saulainē mums (tikai) labi klājas!

 

Raksta autors: Kristīne Kirsch  Stivriņa
Foto: Kristīne Kirsch  Stivriņa
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti