Dalies:

Latvija Amerikā: Indianapoles latviešu pensionāri pulcējas Jāņu svinībām

Latvija Amerikā: Indianapoles latviešu pensionāri pulcējas Jāņu svinībām
  • 13. Jul. 2018

Kad Indiānas Latviešu pensionāru biedrības marta saietā priekšniece Ligita Krūmkalna ziņoja, ka valdei ienācis ierosinājums atsākt biedrības kādreizējo tradiciju, rīkojot gadskārtējo Jāņu svinēšanu kopas biedru un ciemiņu lokā, tā atbalstam pacēlās lielum lielais vairums saietā klātesošo trīsdesmit piecu dalībnieku roku.

Tiesa: jau trīs gadus pēc kārtas Indiānāpoles Latviešu sabiedriskā centra (ILSC) laukumā, brīvdabas paviljonā un telpās īpaša latviešu rīcības komiteja rīko gadskārtējās starptautiskās Vasaras saulgriežu svētku svinības – Indy Midsommer Festival, kas ar katru gadu kļūst plašākas un labāk apmeklētas. Ja pirmajās svinībās 2016. gada 25. jūnijā oficiāli piedalījās piecas tautības, pulcinot 400 apmeklētājus, tad pērngad 10. jūnijā festivālā organizēti piedalījās jau deviņas tautības, pulcinot 1,200 apmeklētājus, bet šogad 9. jūnijā svinībās oficiāli bija pārstāvētas jau piecpadsmit tautības! Tak šis festivāls ir starptautisks komerciāls pasākums, kam ar latviešu Jāņu svinībām nav nekā kopēja! Vēl vairāk: mūsu tautiešu aktīva piedalīšanās tanī ir visai minimāla un reprezentēšanās – īsti neorganizēta un vāja.

Tādēļ bija liels prieks – pēc četru gadu pārtraukuma – Indiānas Latviešu pensionāru biedrības sarīkojumā atkal redzēt Jāņu dienas sagaidīšanu, kas Indiānāpoles Latviešu sabiedriskā centra Rīgas zālē 23. jūnija pusdienas laikā (tieši ļoti agrīnā Jāņu vakarā!) pulcināja divdesmit sešus jāņuērnus. Diemžēl, no biedrības trim Jāņiem (Auziņš, Dabars un Liepnieks) neviens gan nevarēja būt klāt, pēdējie divi neveselības dēļ, tādēļ šoreiz bija jāiztiek bez īpaša Jāņu tēva un Jāņu mātes. Toties, pēc ilgākas prombūtnes nelaimīga kritiena dēļ, aktīvo biedru saimē šoreiz atgriezās Ērika Vītoliņa.

Lasītākās ziņas valstī

Kā parasti, ar gaišsārti baltiem neļķu ziediem tika apsveikti trīs klātesošie jūnijā dzimušie biedri – Elita Bērziņa (13. jūnijā), Andris Indriksons (7. jūnijā piepildījās apaļi 75 gadi) un Ilze Kocha (18. jūnijā pārkāpa apaļo 80 gadu slieksnim). Tā kā biedrības nākamais saiets notiks tikai pēc triju mēnešu ilgā vasaras atvaļinājuma – septembŗa pēdējā trešdienā, 26. datumā, tad, turpinot pirms trim gadiem iesākto jauko tradiciju, šinī reizē tika apsveikti arī klātesošie jūlija unaugusta jubilāri: Kārlis Rūsa (24. jūlijā), Olga Boša (3. augustā apritēs jau 99 gadi!) un Aīda Ceriņa (arī 3. augustā). Divi citi jūnija, divi jūlija un divi augustagavilnieki saietā nebija klāt. Ziedus pasniedza Aīda Ceriņa, bet fotografijās to visu dokumentēja Ilze Kocha. Jubilārus sumināja ar kopīgi nodziedātu veltījumu „Daudz baltu dieniņu!”

Sekoja kopīgās pusdienas, kuŗu pamatā šoreiz bija biedrības valdes ļoti devīgi sagādātā šķērētā cūkgaļa BBQ mērcē (pulled pork) un bulciņas, ko itin bagātīgi papildināja pašu apmeklētāju dāsni sanestie groziņu labumi un visai plašais kafijas galds. Kā jau Jāņos, netrūka arī divējādu Jāņu sieru.

Līgošanu vadīja pianiste Velta Kirchnere un pianists un ģitārists – Latviešu ev. lut. draudzes Indiānāpolē ērģelnieks Kārlis Rūsa. Tā kā visiem klātesošajiem uz galdiem jau bija izdalītas trīs lapas ar diviem dučiem Jāņu dziesmu pantiem un triju Jāņu dziesmu meldiju notīm, tad kopdziedāšanā piedalījās tepat visi jāņubērni, gan samērā kautrīgi un paklusi, tā ka visa mūzicēšana un galvenā dziedāšana bija Veltas un Kārļa prasmīgajā ziņā.

Atelpas brīdī visi Jāņu svinētāji izgāja vai savos riteņkrēslos izbrauca Centra aizmugures laukumā kopīgām fotografijām.

Raksta autors; Gundārs Grīslītis

Foto: CC0 licence

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti