Dalies:

Latvija Amerikā: Ģen. Kārļa Goppera fonda padome pulcējas rudens sēdē

Latvija Amerikā: Ģen. Kārļa Goppera fonda padome pulcējas rudens sēdē
  • 27. Nov. 2017

Ģen. Kārļa Goppera fonda padome satikās 2017. g. 22. oktōbrī, Gaŗezera tuvumā Trejupēs Mičiganā, lai pārrunātu kopš pēdējās sēdes paveikto. Sēdi vadīja padomes priekšsēdis vad. Uģis Grīnbergs.

Padome ievēlēja jaunu kasieri, vad. Valdi Kalniņu, un pavadīja ilgāku laiku pārrunājot savu tagadējo kases stāvokli un ko darīt tālāk par situāciju, kuŗā Fonds atrodas. Pateicoties dažiem ļoti labvēlīgiem ziedotājiem, Fondam pašlaik ir atkal stabīls līdzekļu pamats un Fonds var turpināt savu darbību. Milzīgs paldies viņiem!

2017. gada marka ar Ulda Puriņa zīmejumu par saukli „Latvijas simtgade” , kā parasti, kopā ar pavada vēstuli aicinot ziedojumus, tiks izsūtīta novembra mēnesī. Markas tiek gatavotas katru gadu ar mērķi ievākt ziedojumus, lai Fonds var atbalstīt pasākumus un projektus, kam sakars ar jaunatnes izglītību. Lūgumus projektu atbalstam 2018. gadā lūdzu sūtīt uz Goppera Fonds PO Box 376, Three Rivers, MI 49093 līdz 2018. gada 15. februārim. Šim nolūkam īpaši sagatavotu anketu var saņemt rakstot vad. U. Grīnbergam (ugiathome@aol.com) vai vad. D. Copeland (dace.copeland@wmich.edu).

Ziņojumi saņemti no Goppera fonda pārstāvjiem Anglijā un Austrālija, kas turpina atbalstīt jaunatnes latvisko izglītību.

Goppera Fonds turpina atbalstīt „Maskatus” Latvijā, kas ir ģen. K. Goppera mājas vieta, un aicina ikvienu apciemot to, kad viņi ir Latvijā. Tur atrodas piemiņas istaba ģen. K. Gopperam. Ģen. K. Goppera mazdēls, Kārlis Goppers, kuŗš dzīvo Zviedrījā, ir iecerējis izdot ģen. K. Goppera biogrāfiju uz Latvijas simtgadi. Viņš pašlaik meklē līdzekļus grāmatas izdošanai. Goppera fonds plāno atbalstīt šo ieceri.

Goppera fonda padome pateicas ikvienam par atbalstu un par ziedojumiem un cer uz pastiprinātu atbalstu nākotnē.

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Foto: No kreisās puses: vad. Uģis Gŗīnbergs, vad. Ilze Antona, vad. Ēriks Petrovskis, vad. Dace Copeland, vad. Valdis Kalniņš, vad. Uldis Sīpols

Lasītākās ziņas valstī

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti