Dalies:

Latvija Amerikā: DV Toronto nodaļas 16. marta Leģiona dienas atcere

Latvija Amerikā: DV Toronto nodaļas 16. marta Leģiona dienas atcere
  • 16. Apr. 2018

DV Toronto nodaļas mītnē Latviešu Centrā Toronto 17. martā saulainā, dzestrā ziemas dienā, bija pulcējušies vanagi, vanadzes un viesi, lai atzīmētu 16. marta Leģiona dienu. Ienākot telpā, uz galda vāzēs pūpoli un pavasaŗa ziedi liecināja, ka pavasaris ir klāt.

Sarīkojuma daļas vadītājs Imants Lapiņš aicināja nodaļas priekšnieku Ati Bredovski, kas sveica klātesošos un visi vienojās vanagu dziesmā „Še kopa mēs, biedri”.

Atis Bredovskis nolasīja izvilkumu no Andreja Mežmala atsūtītā raksta: „Šogad 16. martā aprit 74 gadi, kad abas Latviešu leģiona divīzijas 15. un 19. 1944. g. 16. martā bija kopā un atradās pie Veļikajas upes, Ostrovas un Opočkas rajonu territorijā, netālu no Latvijas robežas. Latviešu leģions nostājās pretim Sarkanajai armijai, cīnoties pret tās atkārtotu iebrukšanu Latvijā. Kaujās, kas sekoja, abas divīzijas piedzīvoja lielus dzīvā spēka zaudējumus. Mums ir jāatceras un jāpiemin mūsu Latvijas brīvības cīnītājus.”

Paredzēto video technisku iemeslu dēļ nevarējām noskatīties. Tādēļ Atis lūdza mūsu četriem leģionāriem Hermanim Jakobsonam, Laimonam Ozolam, Valdim Briedim un Viesturam Zariņam pastāstīt par savām kaŗa gaitām.

Ar dziesmu „Daudz baltu dieniņu” sveicām jubilāru Viesturu Zariņu 95. dzimšanas dienā. Pēc galda lūgšanas varējām baudīt vanadžu sarūpēto cienastu. Paldies vanadzēm un apmeklētājiem par sarīkojuma kuplināšanu.


Lasītākās ziņas

Aiz karoga uz priekšu latvju dēli,

Sauc tēvuzeme, sauc uz cīņu mūs!

Lai tveŗam ieročus mēs rokās kvēli

Un cērtam droši – uzvara reiz būs!


Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti