Dalies:

Latvija Amerikā: DV Toronto nodaļai 67 raženi aizvadīti gadi

Latvija Amerikā: DV Toronto nodaļai 67 raženi aizvadīti gadi
  • 27. Nov. 2017

Daugavas Vanagu Toronto nodaļa var atkal atskatīties uz vienu labiem darbiem pildītu gadu. 28. oktobrī Latviešu Centrā Toronto nodaļas biedri ieradās uz 67. gadasvētku svinībām. Tomēr pirms svinību sākuma ar skumjām un pateicību par viņu darbu tika pieminēti šajā gadā mūžībā aizgājušie nodaļas biedri: Rūdolfs Bruņinieks, Arvīds Birznieks, Tālivaldis Kronbergs, Igors Balodis, Miķelis Bruzis, Ingrida Vīksna, Vitauts Ceinavskis, Lonija Sams, Eduards Upenieks.

Gadasvētkus atklāja DV Toronto nodaļas valdes priekšsēdis Atis Bredovskis, atzīmējot, ka “67 gadi ir ilgs laiks, kopš bijušie Otrā pasaules kaŗa cīnītāji, ierodoties Toronto, nodibināja Toronto DV nodaļu,” un turpinot: “Diez vai toreiz kāds no dibinātājiem varēja cerēt uz Daugavas Vanagu organizācijas gaŗo mūžu. Cik zinu, DV organizācija ir vecākā latviešu palīdzības organizācija. To nodibināja Latvijas kaŗavīri 1945. g. 28. decembrī Cedelgemas gūstekņu nometnē. Lielākā daļa no šiem brašiem zēniem jau ir aizsaulē, bet ne visi.”

Uz Ata Bredovska aicinājumu piecēlās bijušie leģionāri, kas tika sveikti ar aplausiem un baltas rozes ziedu.

DV Toronto nodaļas valdes priekšsēdis informēja nodaļas biedrus par Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas nodaļai piešķirto Pateicības rakstu “par ieguldījumu izglītotas sabiedrības, zinātnes un valsts nākotnes labā”, atzīmējot nodaļas devumu studentu stipendijām caur Vītolu fondu daudz gadu gaŗumā.

Šogad notiek DV organizācijas priekšnieka un Vanadžu priekšnieces vēlēšanas. Atis Bredovskis izmantoja izdevību pateikties par nokalpotiem gadiem Andrejam Mežmalim un Guntai Reynoldei, kā arī vēlēja Guntai panākumus vēlēšanās.

Nodaļas priekšnieks biedru vārdā izteica “sirsnīgu pateicību tiem bijušiem vanagiem un tautiešiem, kuŗi ir novēlējuši DV Toronto nodaļai dāsnus testamenta novēlējumus, kā arī atbalsta mūs 14. jūnija un Ziemassvētku akcijās. Paldies viņiem, paldies mūsu sabiedrībai”.

“Kā katru gadu, tā arī šinī gadā esam atbalstījuši leģionārus, daudzbērnu ģimenes un zāļu iegādi slimiem un gulošiem leģionāriem. Esam atbalstījuši skolas, dancotājus, vasaras skolas, jaunatni un kultūras pasākumus. Tāpat turpinām atbalstīt Gaŗezeru, “Latvija Amerikā”, Kristus Dārzu, Lesteni un Okupācijas mūzeju,” turpināja Atis Bredovskis.

Tā kā leģionāru skaits samazinās, samazinās arī viņiem nepieciešamā palīdzība, tāpēc nodaļas priekšnieks lūdza visus padomāt, kādā virzienā nodaļas darbība būtu jāvērš. “Vai nav pienācis laiks palīdzēt vietējām latviešu organizācijām, latviskām nodarbībām un latvietības uzturēšanai šeit pat, Kanadā?” jautāja Atis Bredovskis un aicināja visus nodaļas biedrus aktīvāk iesaistīt savus draugus un paziņas DV organizācijā.

Viņš arī paziņoja par ārkārtas pilnsapulces rīkošanu 9. decembrī pl. 10.00 Latviešu Centrā nodaļas mītnē, lai pārrunātu trīs svarīgus jautājumus: Kristus Dārzs Latviešu māja, Okupācijas mūzejs Rīgā un ko darīt ar nodaļas īpašumu Rīgā, Mazā Kandavas ielā 8A.

Svētku runu teica DV Kanadā valdes priekšsēde un DV Vanadžu vadītāja Gunta Reynolde, atzīmējot Daugavas vanagu lielo lomu trimdas sākuma gados, latviešu sabiedrībai veidojot savu dzīvi ārpus Latvijas. Viņa arī uzdeva jautājumu: Kāda šodienas loma un vieta Daugavas vanagiem? Gunta Reynolde nedeva atbildi uz šo jautājumu, bet uzsvēra, ka organizācijas nākotne ir katra biedra rokās. Vēl viens nozīmīgs jautājums: Vai organizācijas nākotne ir Latvijā? DV Vanadžu vadītāja un DV Kanadā valdes priekšsēde uzsveŗ noteikti nē, vanagiem vēl daudz darba mītņu zemēs, šobrīd it sevišķi, cīnoties ar dezinformāciju, kā arī uzturot latviskās vērtības un kultūru.

Gunta Reynolde runāja par dažādām iespējām, kā mēs varam palīdzēt Latvijai. Un viena no tām ir Margrietas Langinas sāktais projekts sadarbībai starp medicīnas māsām Kanadā un Latvijā. Projektā piedalās Registered Nurses Association of Ontario, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Māsu asociācija, World Health Organization un Latvijas Veselības ministrija. Daudz partneri, labs mērķis, būs vajadzīgs atbalsts.

“DV organizācija ir vienīgā globālā latviešu organizācija, kas tik daudzpusīgi darbojusies vairāk nekā 70 gadus. Gribot negribot kaut kad pienāks beigas organizācijas darbībai un Daugavas vanagi būs manāmi tikai vēstures lapās, bet tās lapas būs ļoti bagātas. Turpināsim šos darbus, atbalstīsim mūsu jaunatni, atbalstīsim viens otru, un mēs būsim stipri,” runu nobeidza DV Kanadā valdes priekšsēde un DV Vanadžu vadītāja Gunta Reynolde.

Pēc Aināra Māliņa teiktā Daugavas Vanagu solījuma sekoja LNAK prezidenta Andŗa Ķesteŗa sveiciens nodaļas gadasvētkos, atgādinot par savas vēstures saglabāšanu.

DV Toronto nodaļu sveica un pateicību par atbalstu izteica Alda Hāns no Kristus Dārza, Gunta Reynolde nodeva sveicienus no DV Hamiltonas nodaļas, un vanadzēm atsevišķu sveicienu no Hamiltonas vanadzēm. Gunta Reynolde pateicās arī DV Toronto nodaļas vanadžu vadītājai Astridai Jakobsonei par lielo darbu.

Arī laikraksta “Latvija Amerikā” redaktore Vita Gaiķe sveica nodaļu, redakcijas saimes un lasītāju vārdā izsakot pateicību par daudzu gadu atbalstu laikrakstam.

DV Kanadā valdes priekšsēde Gunta Reynolde pasniedza DV CV Atzinības rakstu Laimonim Salnājam.

Ar dziesmu “Še kopā mēs, biedri” noslēdzās oficiālā daļa. Pēc pārtraukuma vīru ansambļa “Pusstunda” dziedātās kaŗavīru dziesmas Irisas Purenes vadībā izskanēja braši un smeldzīgi. Pēc koncerta nodaļas biedri kavējās sarunās pie pusdienu galdiem.

DV Toronto nodaļa var lepoties ar padarītiem darbiem, bet vēl nav laiks doties atpūtā, jo labo darbu saraksts nemazinās.

Raksta autore: Vita Gaiķe

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Foto: Publicitātes attēls

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti