Dalies:

Latvija Amerikā: DV Toronto nodaļa svin 68 gadu jubileju

Latvija Amerikā: DV Toronto nodaļa svin 68 gadu jubileju
  • 04. Dec. 2018

Sestdien, 27. oktobrī, Latviešu Centra Toronto Galerijas zāle rudenīgi rotātiem galdiem sagaidīja 35 Daugavas Vanagu Toronto nodaļas biedrus uz nodaļas 68. gadasvētku svinībām. Pēcpusdienas vadītājs Imants Lapiņš aicināja biedrzini Hermani Jakobsonu nolasīt mūžībā aizgājušo biedru vārdus. Ar klusuma brīdi tika pieminēti Astra Valija Bošs, Jānis Bunķis, Kārlis Deklavs, Austra Dreifelds, Vija Kraujiņš un Jānis Snuciņš.

DV Toronto nodaļas priekšsēdis Atis Bredovskis atklājot gadasvētkus pateicās klātesošiem, ka varēja ierasties, lai kopā nosvinētu DV Toronto nodaļas 68. gadasvētkus. Nolasīja prāvestes Ilzes Kuplēnas–Ewart vārdus: „Lai atbalstām tos, kuŗiem mūsu palīdzība vajadzīga, un lai darām to prieku un mīlestību ar labestību un lēnprātīgi, jo cilvēki mūs pazīs pēc mūsu darbiem. Ar saviem darbiem būsim Kristus mīlestības nesēji un īstenotāji – visos dzīves apstākļos”. Visi vienojās tautas lūgšanā „Dievs, svētī Latviju”.

Kā jau svētku reizē, tika godināts kasieris Andris Krūmiņš, saņemot DV Kanadas valdes atzinības rakstu.

Lasītākās ziņas valstī

DV Toronto nodaļu svētkos Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā vārdā sveica prezidija priekšsēža vietnieks Dr. Jānis Lūsis, sveicot arī no LNAK Izglītības un Kultūras fonda un LRDF.

DV Kanadas valdes priekšsēde Gunta Reynolde izteica pateicību Daugavas vanagiem par to, ka šodien varam svinēt Latvijas 100 gadus. Liels paldies, jo esam visus šos gadus cīnījušies par Latvijas neatkarību. „Nekad nav Daugavas vanagi atkāpušies no pienākuma cīnīties par Latvijas neatkarību. Toronto nodaļas vanagi un vanadzes ir vienmēr stājušies sardzē par Latviju!”

Viņa arī pasniedza bijušiem leģionāriem bronzas bitīti no pieminekļa Zedelgemā „Latvijas stāvstrops”. DV Kanadas vanadžu vadītāja Dzintra Eglītis sveica DV Toronto nodaļas vanadzes, arī sveicinot no DV Hamiltonas nodaļas vanadžu priekšnieces Noras Pulciņas ar ziediem viņu priekšnieci Astridu Jakobsoni. DV Hamiltonas nodaļas priekšnieces Astrīde Sīles vārdā nodaļu sveica Rita Sīlis. Rakstiski sveicieni no DV Londonas nodaļas Jāņa Bilinska.

Tika aicināts Arnis Markitants, kuŗš norādīja, ka neteiks svētku runu, bet uzrunu par braucienu uz Petawawa kanadiešu armijas bazi, kur tiek apmācīti kanadiešu kaŗavīri, kas tiek sūtīti uz Latviju. Arnis palīdzēja iemācīt latviešu valodu un pastāstīja viņiem par Latvijas vēsturi.

Atis Bredovskis nolasīja rakstu par DV organizācijas darbību un turpmākiem mērķiem: „No tās dienas, kad Zedelgemā tika nodibināti Daugavas Vanagi, līdz šodienai daudz kas ir noticis, daudz palīdzības esam snieguši, leģionāriem, daudzbērnu ģimenēm, Likteņdārzam, Okupācijas mūzejam, izglītībai, veciem un trūcīgiem. Esam palīdzējuši tautiešiem Latvijā. Esam palīdzējuši latviešu sabiedrībai Kanadā, it sevišķi Toronto. Esam aicinājuši latviešu sabiedrību atbalstīt Daugavas Vanagus un Vanadzes ar ziedojumiem. Tas, ko darām ar sabiedrības atbalstu, ir palīdzējis DV sniegt palīdzību tālāk.

Neesmu dzirdējis nevienu sliktu vārdu, ka DV būtu rīkojušies nepareizi vai snieguši palīdzību nevajadzīgam pasākumam vai atbalstam.

Lasot DV rokas grāmatiņu, kuŗa tika izdota 1998. gadā, pašā sākumā lasām šādus vārdus:

Daugavas Vanagu organizācijas mērķis ir:

Latvijas tautas gaišāka nākotne.

Varens mērķis!

Vai šo mērķi esam sasnieguši? Vai visa DV organizācija pie šī mērķa pieturas?

2018. jūnija beigās DVCV priekšsēdis Gunārs Spodris raksta šādus vārdus:

„Tie, kas pastāvēs, tiem ir jāmainās apstākļu ietekmē. Tā arī ir ar DVCV. Mums kritiski jānovērtē organizācijas struktūras, lai pastāvētu.”

1945. gada 28. decembrī Latvijas kaŗavīri Zedelgemas gūstekņu nometnē nodibināja organizāciju: Daugavas Vanagi. Vai tad nodibinātāju mērķi nav vairs derīgi?

Būs interesanti dzirdēt DV CV turpmākās maiņas DV organizācijai. 73 gadi ir gaŗš mūžs cilvēkam, firmām un organizācijām.

Ar šodienas vitamīniem un zālēm mūža gaŗumu varam pagarināt. Vai tas attieksies uz DV. Cik ilgi varēsim pagarināt DV mūžu, atkarīgs ne tik no mums, bet arī no latviešu sabiedrības.

Pēc Otra pasaules kaŗa nu jau esam ceturtā paaudze, kuŗa ir uzturējusi latviskumu ārpus Latvijas.

Nupat notika Saeimas vēlēšana Latvijā. Piedalījās 16 partijas. Kuŗa no tām ieguva balsu vairākumu? Saskaņa. Kur palika latviskais? Kur palika latviešu valoda? Kur paliks latviešu kultūra?

Kāda jēga ir vēlēšanām, ja notiek, kas noticis. Kāda vajadzība ir 16 partijām? Kāda vajadzība ir 1461 deputātu kandidātiem?

Vecie leģionāri un kaŗavīri, kuŗus jāaprūpē, ir palikuši ļoti maz. Vai nav pienācis laiks piegriezt lielāku vērību polītiskiem darbiem? DV rokas grāmatiņā ir rakstīts:

„Mēs varam piedalīties polītiskā dzīvē, pašvaldību un Saeimas vēlēšanās, ieteicot un izvirzot kandidātus, kuŗi ar līdzšinējo darbu pierādījuši gribu un spējas strādāt latviešu tautai un Latvijai, kuŗi pauž ticību gaišākai nākotnei.”

DV Toronto nodaļas valde un biedri, turpināsim – pēc mūsu labākās gribas un spēkiem!”

„Še kopā mēs biedri” izskanēja sirsnīgi un pacilājoši. Pēcpusdiena noslēdzās ar mielastu un Skaidrītes Tēraudas un Irēnas Būls vadīto loteriju, kas atkal deva ienākumu vanadzēm turpināt palīdzības darbu Latvijā.

Daugavas vanagi, sasauksimies! 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti