Dalies:

Latvija Amerikā: DV Minsteres kopa aicina ziedot Piemineklim brīvībai

Latvija Amerikā: DV Minsteres kopa aicina ziedot Piemineklim brīvībai
  • 02. Apr. 2018

DV Minsteres kopas tikšanās notika Vanadžu zīmē 2018. g. 7. matā pie ilggadīgas Minsteres Latviešu ģimnāzijas un Latviešu Kopības Vācijā darbinieces Silvijas Lazdiņas, Sendenes pilsētiņā.

Kopas vadītāja un kasiere Rita Kizildaga turpinās sarunas ar DV Vācijā referentu Robertu Spoģi (kopas biedru) par DV Vācijas darbību. Viņš nevarēja piedalīties sanāksmē.

Helga un Dzidra Neimanes (bij. kopas kasieŗa Jāņa Neimaņa sieva un meita) arī piedalījās pārrunās un praktiski palīdz DV Minsteres kopai.

Aija Ebdene informēja par Beļģijas pilsētas Zedelgemas un Okupācijas mūzeja ierosmē topošo Pieminekli brīvībai Zedelgemā, Beļģijā, kuŗa atklāšana paredzēta Latvijas 100gades zīmē 23. septembrī. Tieši šeit bijušajā II Pasaules kaŗa gūstekņu nometnē dibināja latviešu lielāko labdarības biedrību – Daugavas Vanagi. Kopas goda biedrs Alberts Spoģis (Roberta tēvs) ir līdzdibinātājs un nesavtīgs DV darba labvēlis.

„Piemineklim brīvībai” Zedelgemā ziedojiet: Latvijas Okupācijas mūzeja mājaslapā: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/ziedot. Ziedojumus var nodot, sūtīt, pieteikt pie mūzeja pārstāvjiem pasaulē (ASV, Kanadā, Lielbritānijā, Austrālijā).

Teksta autore: Aija Ebdene, DV Minsteres kopa

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Lasītākās ziņas

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti