Dalies:

Latvija Amerikā: Daugavas vanagi sasaucas pāri robežām un cauri sniegputeņiem

Latvija Amerikā: Daugavas vanagi sasaucas pāri robežām un cauri sniegputeņiem
  • 20. Apr. 2018

Sestdienas, 14. aprīļa, rīts ausa tuvojošās ledus vētras brīdinājumu pavadīts, tomēr Daugavas Vanagi Kanadā neatcēla savu gadskārtējo pilnsapulci, kas noritēja Toronto Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā Sidrabenē. Ieradušies bija 15 bezbailīgi vanagi, nesot 39 pilnvaras, līdz ar to pilnsapulcei bija 54 balsis.

Šajos skarbajos laika apstākļos īpašs prieks un pārsteigums pilnsapulces dalībniekiem bija savā vidū sveikt tālākos viesus DV ASV Vanadžu priekšnieci Līgu Nuteri, kas ieradusies no Ročesteras, un DV ASV zemes valdes locekli Zigurdu Rīderu ar dzīvesbiedri Astrīdu no Klīvlandes, kas esot mēģinājuši atsaukties aicinājumam ciema kukulim atvest saulīti, tomēr to nevarēja dabūt pāri robežai.

Pilnsapulci atklāja DV Kanadā valdes priekšsēde Gunta Reynolde.

Lai arī laika apstākļu dēļ Vilis Mileiko bija kavēts ierasties, tomēr digitālais laikmets dod iespēju viņa teiktos svētības vārdus pilnsapulces dalībniekiem saņemt elektroniski.

Līga Nutere pateicās par labo sadarbību un priecājās, ka šo gadu laikā iepazinusi daudzus Kanadas latviešus. Zigurds Rīders nesa sveicienus no DV ASV priekšnieka Andŗa Kursieša, kā arī DV ASV valdes un visas saimes. Viņš atzīmēja, ka pienācis laiks domāt par organizācijas darbību, kā tā mainīsies, kad pēdējais leģionārs pievienosies aizsaules pulkiem.

DV Kanadā pilnsapulces dalībniekus sveica Jānis Lūsis Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā prezidenta Andŗa Ķesteŗa vārdā, Modris Lorbergs Latviešu Sporta Apvienības Kanadā vārdā, Vita Gaiķe pateicās par vanagu ilggadēju atbalstu laikrakstam “Latvija Amerikā”. Vēl vairāki sveicieni bija iesūtīti rakstiski.

Ar klusuma brīdi tika godināti pagājušā gadā mūžībā aizgājušie 15 biedri, nolasot viņu vārdus: Tālivaldis Modris Jurenovskis, Arvīds Birznieks, Alfs Ūdris, Tālivaldis Kronbergs, Miķelis Bruzis, Igors Balodis, Ingrida Vīksna, Edmunds Pulciņš, Vitauts Ceinovskis, Lonija Sama, Eduards Upenieks, Antoņina Grīnberga, Gunārs Šubiņš, Erika Peniķe, Alfons Preis.

Ar organizācijas plašo darbību pagājušā gadā un veikto palīdzības darbu biedri var iepazīties Darbības pārskatu grāmatā. Ir sniegts plašs atbalsts mūsu tautai, gan latviešu kopienai Kanadā, gan tautiešiem Latvijā. Kanadā tiek atbalstīti gan jaunieši viņu latviskajā audzināšanā un izglītībā, gan arī Kristus Dārzs un laikraksts “Latvija Amerikā”. Plašs palīdzības darbs vērsts uz Latviju, neaizmirstot leģionārus un viņu atraitnes, daudzbērnu ģimenes un audžuģimenes, dodot iespēju arī skolniekiem ārpus Rīgas apmeklēt Okupācijas mūzeju un citas vēsturiski svarīgas vietas.

Šis lielais darbs ir veikts, neskatoties uz to, ka biedru rindas sarūk. Vienīgais biedru skaita pieaugums vērojams Hamiltonas nodaļā. Savukārt pagājušā gada beigās slēgtas Sadberijas un Kičeneras /Vaterloo kopas, Kičeneras/Vaterloo kopas biedriem pievienojoties Hamiltonas nodaļai.

DV Kanadā valdes priekšsēde Gunta Reynolde izsaka sirsnīgu pateicību vanagiem un vanadzēm, kā arī visai sabiedrībai par atbalstu, kas atspoguļojas atsaucībā uz ziedojumu akcijām un testamentārajiem novēlējumiem, bez kā svētīgais darbs nebūtu iespējams.

DV Kanadā Vanadžu vadītāja Dzintra Eglītis, papildus vanadžu ikgadējai rosīgai darbībai, aizgājušā gadā uzsvēra kādu projektu, kas vanadzēs un apsveikuma saņēmējos izraisījis īpašu sajūsmu. Līdz ar mūsu latviešu skolu skolēnu darinātajām Ziemassvētku apsveikuma kartiņām 163 leģionāriem Latvijā tika nosūtīti ne tikai sirsnīgi vārdi, pateicoties par viņu devumu Latvijai, bet arī 150 eiro naudas velte par godu Latvijas simtgadei un Kanadas 150 gadu jubilejai.

Dzintra Eglītis informēja arī par iecienītās pavārgrāmatas “Latvian Cooking” veiksmīgo pārdošanu, kas iespiesta jau 15 reizes, un vēl arvien ir pieprasīta.

Revīzijas komisijas pārstāve Inta Purva pateicās valdei un vanadzēm par labo darbu un atzīmēja, cik svarīgi ir Revīzijas komisijas locekļiem piedalīties sēdēs un izteikt savus ieteikumus laicīgi.

Vislielākās debates izcēlās DV CV rezolūciju izvērtējumā un lemšanā par to atbalstu. Tika spriests par atbalstu DV Mēnešrakstam un grāmatas “Laiks. Telpa. Ļaudis” izdošanai, Nākotnes nama celtniecībai un Pulkveža Viļa Januma balvas fondam, kas paredzēts jaunatnes atbalstam, un vairāki citi jautājumi.

Budžets tika apstiprināts ar iztrūkumu, kas būtu ņemams no pamatkapitāla, ja neienāktu vairāk ziedojumu.

Šogad jāpārvēl trīs valdes locekļi. Rita Sīlis, Tālis Forstmanis un Jānis Lūsis atkārtoti uzturēja savu kandidātūru, un tā kā citu kandidātu nebija, tad visi tika vienbalsīgi pārvēlēti. Arī revīzijas komisijā tika pārvēlēti iepriekšējie Inta Purva, Arnis Bredovskis un Laimons Salnājs.

Kā DV CV locekli no Kanadas valdes ievēlēja Guntu Reynoldi.

Savukārt Pulkveža Viļa Januma balvai tika izvirzīta Latviešu Sporta Apvienība Kanadā.

Dažādos jautājumos vēl tika pārspriests atbalsts leģionāriem Latvijā zāļu iegādei, kur nepieciešami uzlabojumi. Tika runāts arī par laikraksta “Latvija Amerikā” pastāvēšanu, klātesošajiem vienojoties, ka tas ir svarīgs Kanadas latviešu sabiedrībai.

Tālis Forstmanis iepriecināja visus ar paziņojumu, ka “Tribute to Liberty” līdzekļu vākšanas akcija ir noslēgusies ar uzviju un komūnisma upuŗu pieminekļa celtniecība Otavā var sākties.

Latviešu Centra Toronto valdes priekšsēdis Ingmārs Ozoliņš pateicās par iespēju piedalīties šajā pilnsapulcē un izteica cerību uz labu turpmāku sadarbību.

Pārrunas svarīgas un nopietnas, sabiedrība patīkama, Sidrabenes kafejnīcas telpas mīlīgas, tomēr aiz loga jau krājās sniega un ledus segas biezums, tāpēc nācās atvadīties, lai droši tiktu mājās.

Vanagiem un vanadzēm plāni jau sastādīti šī gada labajiem darbiem, lai godam atzīmētu Latvijas simtgadi. Lai izdodas, jo daudzu skati vērsti DV organizācijas virzienā pēc atbalsta un palīdzības.

Raksta autore: Vita Gaiķe

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti