Dalies:

Latvietības koks Kalnu 3x3. Piesakies līdz 1. maijam!

Latvietības koks Kalnu 3x3. Piesakies līdz 1. maijam!
  • 11. Mar. 2020

Vai ir gadījies pabūt Latvijā visskaistākajā vasaras mēnesī jūlijā un piedalīties Latvijas 3x3 saietā? Tas noteikti ir piedzīvojums, kas neaizmirstas un ko gribas atkārtot vēl un vēl. Šogad saieti solās būt īpaši iespaidiem bagāti un svinīgi, atzīmējot 30 darbības gadus Latvijā. Atskatoties uz šajā laikā paveikto, ir tapusi arī dokumentāla filma par 3x3 kustību. Tās pirmajiem seansiem būs goda vieta šī gada saietos.

Pirmais šīs vasaras saiets notiks Lejaskurzemē - Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā no 12. līdz 19.  jūlijam. Saieta tēma ir Koks. Tēma, kas labi atbilst pierobežai, kuras biezie meži vēstures gaitā droši sargājuši apkārtnes kuršu valstiņas no spēcīgo kaimiņu sirojumiem un iebrukumiem.

Lasītākās ziņas valstī

Koks tiks celts godā kā vēsturiski populārs materiāls dažādu ikdienas priekšmetu gatavošanai. Par to rūpēsies vairākas roku ievirzes, kas pievērsīsies tieši kokapstrādei un bērza tāss izmantošanai. Svečturu gatavošanā katram būs iespēja iemēģināt roku koka virpošanā, kas ir pamats reiz tik populārajam ratiņu dreijātāja amatam. Virpojot arī iepazīsim dažādu vietējo un arī eksotisko koku atšķirīgās īpašības.

Ievirzē par kokamatniecību mājas apsākļos pārcilāsim dažādus gan jaunus, gan klasiski senus kokapstrādes instrumentus. Apgūsim vai atkārtosim to izvēli un izmantojumu, kopīgi būvējot kādu īpašu dārza mēbeli.

No koka gatavosim arī rotas, un, to darot, mēģināsim vairāk vērot un izjust izmantojamo materiālu, kā to darīja mūsu senči.

Atsevišķā ievirzē pētīsim koka šķiedras izmantošanas iespējas auklu un audumu gatavošanai.

Koku kā ideju no pavisam citas puses apskatīsim radurakstu un dzimtas koka veidošanas ievirzē. Radurakstu apzināšana un ciltskoka veidošana dod piederības sajūtu savai dzimtai, dzimtajam novadam, savai tautai un zemei. Apskatīsim, ar ko sākt radurakstu pētīšanu un kā to veikt praktiski.

Kā paaudzēm senas dzimtas saknes iespaido mūsu garīgo un fizisko veselību un kā šo iespaidu labāk iepazīt un vērst par labu, to mēģināsim noskaidrot ievirzē par latviskās dziedniecības tradīcijām.

Plašāku skatījumu uz pagātni gūsim ievirzē "Leišmales vēsture". Tur taps celtas gaismā salīdzinoši maz pētītas epizodes no pierobežas novada pagātnes. Vēsturiskā skatījumā pieminēsim labi zināmo teiku par Induli un Āriju, Livonijas ordeņa un Kurzemes bīskapa valstiņas, muižu veidošanos, starpvalstu robežas un kontrabandu. Tāpat arī Otrā pasaules kara notikumus un militāros objektus tuvākajā apkārtnē.

Padomju okupācijas laika tēma un tās atstātais mantojums vīsies cauri ne vienai vien saieta aktivitātei. Sevišķi jau pozitīvais mantojums, kas palicis no šī citādi drūmā laika, pateicoties atsevišķu spilgtu personību darbībai. Pieminēsim Jāni Blūmu, kura vadībā vietējais kolhozs "Jaunais Komunārs" piedzīvoja saimnieciskās un kultūras dzīves uzplaukumu. Šajā laikā apkārtni bija iecienījis arī Imants Ziedonis. Ievirzē "Ceļā ar Imantu Ziedoni" smelsim iedvesmu gan dzejnieka rakstītajā, gan skaistajā mums apkārt, lai nedēļas garumā kopīgi izpētītu Imanta Ziedoņa atstāto kultūras mantojumu un koptu dzejniekam būtiskas vērtības -  sevis un pasaules izzināšanu, radošumu un latviskumu.

Pavisam modernu latvisko dzīves ziņu reklāmas un sociālo tīklu laikmetā centīsimies rast mūsdienu dramaturģijā teātra ievirzē.

Vietējo pašdarbnieku un viņu ciemiņu sniegumā skatīsim kultūrvēsturisku uzvedumu, kas veidots pēc izcilā novadnieka Jēkaba Janševska darbu motīviem. Būs iespēja baudīt vietējās Lejaskurzemes izloksnes pērles un Leišmales kapelas "Spēlmaņi" sniegumu.

Līdz ar koku - cits tikpat sens un populārs materiāls ir māls. Keramikas ievirzē darināsim traukus pēc sentēvu tehnoloģijas, katru darbu lipinot ar rokām, apstrādājot ar koka un sudraba karotēm un apdedzinot bedres tipa atklātās uguns ceplī.

Zāļu sieva rādīs, kā izmantot ārstniecības augus mājražošanā, gatavojot izvilkumus, krēmus, ziedes, garšvielas.  Noslēgumā sejas maskas un roku masāža.

Neiztiksim arī bez tik populārajām un ierastajām rotkalšanas, tautastērpu un celaiņu gatavošanas ievirzēm. Būs jauniešu klubs, vecumiem no 13 gadiem, ģimeņu seminārs un citas radošas un izglītojošas aktivitātes.

Būs padomāts arī par vispusīgām nodarbībām gados jaunākajiem. Pirmsskolas vecuma bērni iepazīs un izdzīvos Latvijas gadskārtu ritmu ar dziesmām, rotaļām un darbiņiem. Tie, kam 7 vai vairāk gadi, nodarbosies ar virtuves darbiem, robotiku, koka auto gatavošanu, rotkalšanu bērniem, zīmēšanu un gleznošanu, veiks nelielus eksperimentus. Būs arī Latvijas meistaru gatavotas koka spēles.

Katru pievakari būsim kopā ar ģimenēm un bērniem, nodarbību pavadīsim dziedot, muzicējot, ejot rotaļās un spēlējot spēles par kokiem. Ir tādas! Paņemsim līdzi arī savējās!

Apmešanās saieta laikā skolas un bērnudārza telpās uz matračiem. Gados vecākiem saieta dalībniekiem būs iespēja apmesties viesnīcā. Divas līdz četras gultas vienā istabā, viena dušas telpa uz divām istabiņām, divas tualetes uz sešām istabiņām. Tuvākās publiskās apmešanās vietas: brīvdienu mājas “Bieriņi” (2 km) un "Ozolkalns"(6 km),  viesu nams "Dēseles Dzirnavas" (12 km), viesnīca Skrundā (26 km).

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes, e-pasts:  liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)260-6320.  Dalības maksa 350 ASV dolāri (320 eiro) personai (bērniem līdz 7 gadiem puscena, līdz 2 gadiem brīvs), bet nepārsniedzot 800 dolārus (720 eiro) kodolģimenei. Tiekamies Kalnos un padarām šo vasaru īpašu! 

Saieta veidotāju iesniegto informāciju apkopoja un papildināja Guntis Nulle un Anna Gobzeme-Nulle.

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti