Dalies:

Latviešu valodas aģentūra izveidojusi skolu diasporas skolotājiem

Latviešu valodas aģentūra izveidojusi skolu diasporas skolotājiem
  • 03. Apr. 2019

Latviešu valodas aģentūra (LVA) nolēmusi atvērt metodikas skolu „PUPA” latviešu diasporas skolotājiem, sniedzot daudzveidīgāku un mērķtiecīgāku atbalstu diasporas skolotājiem. Skola notiks attālināti un mācības notiks, izmantojot elektroniskā izdevuma „PUPA”, informē aģentūras pārstāvji.

Metodiskā izdevuma latviešu valodas skolotājiem diasporā mērķis ir pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci un sniegt atbalstu dažādu problēmsituāciju risināšanā. Katrs izdevums būs veltīts mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Tāpat „PUPĀ” varēs atrast LVA izdoto jaunāko mācību un metodisko materiālu apskatu, kā arī citu noderīgu informāciju. “PUPA” iznāks un tiks nosūtīta jums vienu reizi mēnesī, izņemot jūliju un augustu.

Tie skolotāji, kuri gada noslēgumā vēlas saņemt LVA apliecību par darbu, aicināti pēc katra izdevuma saņemšanas izpildīt mājasdarbu un nosūtīt to uz e-pastu pupa.metodikasskola@gmail.com. Mājasdarbus apkopos un atgriezenisko saiti sniegs LVA metodiķe Linda Krastiņa. Šomēnes mājasdarbus var iesūtīt līdz 18. aprīlim. Skolotāji, kuri izpildīs un atsūtīs vismaz septiņus mājasdarbus no astoņiem, saņems atgriezenisko saikni, apliecinājumu par LVA metodikas skolas sekmīgu absolvēšanu un balvas.

Skolotāji, kuri izvēlēsies aktīvi iesaistīties metodiskās skolas darbā, pildot mājasdarbus, saņems arī citu skolas dalībnieku veiktos mājasdarbus, ko varēs izmantot savā darbā. Piesakoties dalībai LVA metodiskajā skola „PUPA”, skolotājs piekrīt dalīties ar veiktajiem mājasdarbiem ar citiem metodiskās skolas dalībniekiem.

Plānotās metodikas skolas tēmas: tematiskā pieeja valodas apguvē; dažādas pieejas nodarbības plānošanā; valoddarbības veidi: rakstītprasme, lasītprasme, mutvārdu prasmes un klausīšanās prasmes; kā noteikt bērnu valodas līmeni; kā strādāt ar bērniem ar atšķirīgu valodas līmeni; vērtēšana; mācīšanās stratēģijas, mājasdarbi un vecāku iesaiste; lasīšanas veicināšana, spēles mācību procesā u.c. Skolotāji aicinām ierosināt arī citas tēmas, sūtot tās uz e-pastu pupa.metodikasskola@gmail.com!

LVA metodisko izdevumu „PUPA” veido LVA galvenā speciāliste-metodiķe Vineta Vaivade un LVA metodiķes Liene Valdmane, Linda Krastiņa un Aija Otomere.

Foto: CC0 licence

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti