Dalies:

Latviešu valodas aģentūra aicina diasporas skolotājiem dalīties pieredzē

Latviešu valodas aģentūra aicina diasporas skolotājiem dalīties pieredzē
 • 08. Mar. 2018

Latviešu valodas aģentūra (LVA) aicina pieredzes bagātos diasporas skolotājus neturēt sveci zem pūra un dalīties pieredzē! Diasporas skolotāju pieredzes materiāli sadarbībā ar redaktoru, korektoru, mākslinieku un maketētāju tiks pilnveidoti, lai radītu noderīgu un kvalitatīvu mācību materiālu, kas būs brīvi pieejams tīmeklī un lieti noderēs diasporas skolu ikdienas darbā.

Sīkāka informācija

 • Materiāla mērķis: izstrādāt vai apkopot labās prakses materiālu darbam diasporas skolās (paša autora izvēlēts temats, vecumposms, materiāla veids).
 • Materiāla apjoms: 40 lpp. (A4 formāts).
 • Materiāla izstrādes laiks: 2018. gada marts – oktobris.
 • Materiāla izstrādē LVA nodrošina redaktoru, korektoru, mākslinieku, maketētāju, kas sadarbojas ar autoru.
 • Materiāls būs publiski pieejams un tiks ievietots digitālā formātā valoda.lvapakšvietnē www.maciunmacies.lv sadaļā Diasporas skolotāju pieredzes materiāli.

Daži ieteicamie temati

 • Svarīgi notikumi Latvijā pēdējos gados dažādās jomās (piemēram, Lielā talka).
 • Populāri sportisti, mākslinieki, uzņēmēji, politiķi.
 • Latvijas ekonomika (piemēram, Latvija – WiFi galvaspilsēta Eiropā).
 • Dažādas iniciatīvas, kurās var iesaistīties attālināti un kas ietekmē latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu, Latvijas tēla nešanu pasaulē – akcijas, kampaņas, diskusijas, sadarbības projekti (piemēram, Skandē Veidenbaumu!).

Ieteicamie materiālu veidi

 • Tematu plānojumi.
 • Nodarbību apraksti.
 • Pieredzes apraksti.
 • Darbs ar tekstu.
 • Projektu apraksti.
 • Materiāli un paņēmieni intereses un zinātkāres rosināšanai, valodas apguves vēlmes radīšanai un uzturēšanai.
 • Praktiski ieteikumi latviešu valodas vides radīšanai, ietverot arī mūsdienu tehnoloģijas kā atbalstu latviešu valodas apguvē.
 • Vērtēšana – uzdevumi un paņēmieni, skolotāja tālākā darba plānošana, ņemot vērā vērtēšanā iegūto informāciju.

Ja esat gatavi šim izaicinājumam, tad līdz 21. martam brīvā formā izveidojiet idejas aprakstu, kas atspoguļo materiāla tematu, veidu, mērķi, kā arī sniedz citu būtisku informāciju, un nosūtiet to šī projekta vadītājai Lienei Valdmanei uz e-pastu liene.valdmane@valoda.lv.

No visiem iesūtītajiem pieteikumiem LVA patur tiesības izvēlēties 3–4 autorus, kuru darbi tiks izdoti 2018. gadā. Ar izvēlētajiem autoriem tiks slēgti līgumi, par autordarbu ir paredzēta atlīdzība.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti