Dalies:

Latviešu skoliņa KAMOLĪTIS uzņem jaunus skolēnus

Latviešu skoliņa KAMOLĪTIS uzņem jaunus skolēnus
  • 27. Sep. 2018

Piedāvājam latviešu valodas, mūzikas un mākslas nodarbības sestdienās no 10:00-12:45 dažādām vecuma un valodas līmeņa grupām.

Šī ir lieliska iespēja bērniem apgūt, kā arī uzturēt savas latviešu valodas zināšanas dzīvojot svešumā. Strādājam ļoti individuāli, pievēršot uzmanību katra atsevišķa bērna jau esošajām zināšanām.

Sīkāka informācija un pieteikšanās:
Liene Sējāne, Tel. 0160-7279187, sejane@web.de

Latviešu skoliņa KAMOLĪTIS dibināta 2009. gada novembrī. Pirmos divus gadus skoliņā darbojās viena skolotāja, nodarbības notika 1 reizi mēnesī.

Lasītākās ziņas valstī

Bet tā kā lēnām sāka augt skolēnu skaits, bija nepieciešamas izmaiņas. Skolotājai Zanei Priedei pievienojās mūzikas skolotāja Liene Sējāne un mākslas skolotāja Gija Kloka. Zane Priede ir sākumskolas skolotāja un bērniem vadīja latviešu valodas nodarbības.

No 2011. gada skoliņā darbojās jau 3 grupiņas un nodarbības notika regulāri 3 reizes mēnesī. Katru reizi katrai grupai tika piedāvātas 3 nodarbības - latviešu valoda, māksla un mūzika.

Pa šo laiku skoliņā ir notikuši daudz dažādu pasākumu. Bez nodarbībām bērniem un vecākiem tiek piedāvāti arī citi pasākumi - ekskursijas, pārgājieni, dažādu svētku svinēšana, latviešu tradīciju kopšana, citu latviešu skoliņu apmeklēšana, kino, teātra izrādes un koncerti. Kopā tika apmeklēts pat hokeja čempionāts Ķelnē 2017. gadā. Skoliņa iestudējusi arī pati savu teātra izrādi.

No šī mācību gada skoliņā notikušas lielas pārmaiņas. Līdzšinējā vadītāja Zane Priede skoliņas vadību nodod Lienei Sējānei. Šie gadi skoliņas vadībā ir devuši ļoti daudz skaistu mirkļu un lielu pieredzi, bet laiks ir arī pārmaiņām. Skoliņā mainās ne tikai vadība, bet arī atrašanās vieta - skoliņa pārceļas no Bonnas uz Veselingu un tās nosaukums tiek nomainīts uz Reinzemes latviešu skoliņa KAMOLĪTIS.

No 2013. gada skoliņa saņem finansējumu no Latvijas. Šo atbalstu nodrošina LVA sadarbībā ar ELA un IZM.

Skoliņas darbībā aktīvi iesaistās arī vecāki. Katru gadu tiek ievēlēts jauns vecāku pārstāvis. Vecāki veic dežūras nodarbību laikā, tā atbalstot skolotājus. Dežūru laikā vecāki iepazīst arī skoliņas darbu un ikdienu.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti