Dalies:

Latviešu skolas Kanadā aug varenumā

Latviešu skolas Kanadā aug varenumā
  • 06. Mar. 2019

LNAK Izglītības un kul­tū­ras fonds strādā cītīgi ar at­balstu latviešu skolām, vei­ci­na 2x2 apmeklēšanu, skolu seminā­rus, vēstures pētīšanu, lat­vie­šu vasaras vidusskolu ap­me­klēšanu un vairākus izglī­tī­bas un kultūras projektus (skat. LNAK mājas lapā: lnak.net “Izglītības fonds”).

Esam iepriecināti par Ka­na­das latviešu skolu uzplau­ku­mu, kas redzams gan mazos, gan lielākos centros. Apsvei­cam skolotājus un vecākus, kuŗi uzņemas veicināt savus mazos uz latvietības saglabā­ša­nu. Nav svarīgi, vai kādā mies­tiņā atrodas tikai pa bēr­nam, vai lielāks skaits, katrs ir nozīmīgs mūsu sabiedrībai. Tie būs nākotnes vadītāji, un viss ir atkarīgs no vecākiem un no vienotas pieejas visā Kanadā.

Neskatīsimies uz attālu­miem. Šajos laikos technolo­ģi­ja atrisina sazināšanos un sadarbību no viena krasta līdz otram, un vēl tālāk. Nekautrē­simies! Pat vietās, kur pagai­dām trūkst bērnu, gan jau nāks nākamais vilnis. Būsim gatavi.

Lasītākās ziņas valstī

Dzīvojot Halifaksā, Otavā, Toronto, Hamiltonā, Vanku­verā, Okanagan, Kelownā, Ka­lgarijā, Edmontonā, Mon­treālā un vēl neskaitāmās citās vietās, mēs esam tiešām lai­mīgi, ka spējam uzturēt savu latvisko identitāti šinī plašā zemē, vienlaicīgi veicinot Lat­vijas starptautisko tēlu.

Autors: LNAK birojs
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti