Dalies:

Latviešu pensionāri Toronto skatās videofilmu par Emmas Pauzules atmiņām

Latviešu pensionāri Toronto skatās videofilmu par Emmas Pauzules atmiņām
  • 09. Mar. 2019

Toronto pensionārus, ierodoties uz 28. februāŗa saietu, apsveica Auseklis Zaķis, ar to pierādot, ka arī pēc vēlēšanām viņš palicis savā amatā, jo visi kandidāti ievēlēti ar aklamāciju. To pašu apstiprināja arī Lienes Martinsones kārtējais aicinājums: „Lūdzu, ieņemiet vietas!”

Auseklis ziņoja, ka šodien apsveicams Olģerts Bernaus, kuŗam aprit 90 gadi. Dabūjamas autobusa biļetes izbraukumam uz “Brigadūna” izrādi.

Visi pensionāri pazīst Emmu Pauzuli, kuŗu mīlīgi saucam par Emmiņu. Nesen atzīmējām viņas notecējušos 106 gadus. Emmiņa sarakstījusi sava mūža romānu „Mūžības ceļš”, kuŗu autores stāstījuma videolentā uzņēmusi Sandra Cifersone. Lenta darināta, kad Emmiņai bijuši 104 gadi. Stāstījums ir gludi plūstošs, un, ņemot vērā autores vecumu, ļoti spēcīgā balsī.

Lasītākās ziņas valstī

Tas sākas ar vecāku mīlestības stāstu, turpinās, kad tēvu iesauc krievu armijā, no kuŗas viņš izbēg, izlaužot vilciena grīdas dēlīšus, ar nolūku soļot atpakaļ uz Latviju, lai arī tā būtu pāris simts kilometru. Ar mirušā krievu kareivja dokumentiem (nu viņš ir krievs!) viņš meklē ceļu uz Maskavu, it kā lai pievienotos savai armijas daļai, arvien arī pajautājot, uz kuŗieni ved ceļš uz otru pusi. Atbilde nemainīga: „Tur dzīvo čukčas (latvieši). Tur tev, biedri, nav ko meklēt.” Pēc brīža taujātājs dodas gan ceļā – nu, protams, uz „čukču” pusi!

Mājās viņš atrod vēl neredzēto meitiņu, par kuŗu Emmiņa stāsta trešā personā un nosauc par Mārīti.

Dzīvē sākas jauns posms. Grāmatā to droši vien nosauktu par jaunu nodaļu. Šī varbūt būtu arī īstā vieta sākt jaunu video lenti, lai varētu turpināt Emmiņas gludo stāstījuma plūdumu. Ir liela vēlēšanās redzēt visu grāmatu!

Liene pateicās Sandrai par video un pasniedza puķes, lai tās kopā ar pateicību nogādājot Emmiņai, kuŗa pati nebija klāt.

Liene arī piezīmēja, ka svētdien Centrā noturēts neliels dievkalpojums ar mazāk apmeklētājiem nekā cerēts, jo tie, kas vēlējās to organizēt, paši nebija ieradušies.

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti