Dalies:

Latviešu baptistu jaunieši Brazīlijā

Latviešu baptistu jaunieši Brazīlijā
  • 19. Apr. 2020

Muzeja “Latvieši pasaulē” Mēneša priekšmets - aprīlis 2020

Latviešu izceļošana uz Brazīliju sākās 19. gadsimta 90. gados. Pirmā kolonija Rio Nova (Rio Novo, tulkojumā: Jaunā upe) izveidojās Santa Katarinas štatā, Orleānas pilsētiņas tuvumā. Tās dibinātāji galvenokārt bija baptisti, kuri, sarakstoties ar ticības biedriem Latvijā, aicināja tos pārcelties uz Brazīliju. Ieceļotāju skaitam pieaugot, tie apmetās arvien plašākā apkaimē. Vienu no jaunajiem centriem nodēvēja par Rio Karlotu (Rio Carlota). 

Kolonijas centrā atradās baptistu lūgšanas nams, kura paspārnē plauka rosīga sabiedriskā dzīve – skola, kori, stīgu orķestri un literāriskie pulciņi. 

Lasītākās ziņas valstī

Jauniešiem, kuri ikdienā strādāja smagu fizisku darbu, nebija plašu iespēju satikties vienam ar otru, tādēļ viņi labprāt iesaistījās sabiedriskajās norisēs, ko stingri uzraudzīja baptistu draudzes vadība. Vēl 20.gadsimta sākumā draudzes vadoņi pasludināja, ka vijole (vēlāk – ģitāra) esot grēcīgs intruments, jo nākot no Velna. Kad kolonijā ieradās izglītotāki baptistu sludinātāji, tiem izdevās pārliecināt draudzi, ka vijoles un citu stīgu instrumentu skaņas ir Dievam tīkamas. Līdz ar to uzplauka kolonijas muzikālā dzīve un citas aktivitātes. 

Ar laiku daudzi jaunieši darba meklējumos pārcēlās uz lielākiem centriem. Liela daļa apmetās San Paulo pilsētā vai arī kādā latviešu kolonijā, kur bija iespējams piedalīties latviešu baptistu draudžu darbībā un sabiedriskajā dzīvē. 


Foto: Rio Novas latviešu baptistu draudze sava dievnama priekšā ar Brazīlijas karogu, 20.gs. 20.gadi. 

Muzeja “Latvieši pasaulē” krājumā ir atrodami priekšmeti, kas atklāj, ka latvieši visos laikos ir baidījušies un centušies pasargāties no lipīgām slimībām. Rio Karlotas jauniešu 20. gadsimta 20. gados ar roku rakstītajā mēnešrakstā lasāms rakstiņš “Slimību kongress”, kurā atmaskots lipīgo slimību visnāvējošākais sabiedrotais. 

Slimibu kongres.

Slimibas reiz sapulcejas uz kongresu un sāka spriest ka priekšsedetaja amats jadod wis ieverojamakai slimibai. Wairakas kandidates tika uzstāditas un ari atmestas. Wisvairak balsu dabuja dažādas leelas slimibas - dilons - difterits - malarija un vēl daudz citas bet tomēr nevienai no viņām nebija balsu vairums. Beidzot kad viņas nevareja nekada padoma atrast tad sedes zāle ienaca kāds mēteli ietinies svešinieks un nosedas ne varda nesacijis. Tomēr jau pec maza brīža no mutes mute gāja apkart valodas, ka ienakušo svešinieku saucot par "Wienaldzibu". Der ari mums  ikvienam pārdomat vai ari pie mums šis viesis ne-ieņem lidzi dalibu. Lai katris viens labi pārdomaj vai nav šim viesim draugs ko sauc par "Wienaldzibu". R.K.L.

Foto: San Paulo latviešu baptistu draudzes stīgu orķestris ar instrumentiem rokās 1950.gada decembrī.  Foto autors Jānis Erdbergs. 

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti