Dalies:

Latvieši Hamiltonā dzīvo ar bažām, cerību un spītu

Latvieši Hamiltonā dzīvo ar bažām, cerību un spītu
  • 23. Mar. 2020

Koronavīruss skāris arī latviešu sabiedrību Hamiltonā, Kanādā, iesējot tajā bažas par nākotni un tomēr arī spītu, cerības un paļaušanos uz Dievu.

Pandēmijas ierobežojumi radījušas pārmaiņas latviešu organizāciju dzīvē. Atcelts Hamiltonas Daugavas vanadžu kopas gadskārtējais Pūpolu tirgus, kas bija plānots 5. aprīlī. Daugavas vanadzes teic lielu paldies katram, kurš bija gatavs palīdzēt ar ēdienu gatavošanu, loterijas kārtošanu, programmas sniegšanu un visāda veida darbiem.

Tomēr sestdien, 2. maijā, Hamiltonas Latviešu Biedrības namā tiek plānota Daugavas Vanagu Kanādā biedru pilnsapulce, kuras laikā paredzēta arī Kurzemes cietokšņa 75 gadu atcere. Taču vienlaikus Daugavas Vanagi Kanādā brīdina, ka pandēmijas dēļ situācija var mainīties un pilnsapulce var tikt atcelta. DV Hamiltonas nodaļas valde visiem novēl saulainas un priecīgas Lieldienas, sargāt sevi, ģimeni un vienam otru, turēties sveikiem un veseliem! 

Lasītākās ziņas valstī

Kristus ev. lut. latviešu draudzes Hamiltonā aprīļa apkārtraksts runā par maskām visdažādākajos veidolos: “Biežāk sastopamies ar cilvēku, kam degunu un muti aizsedz maska. Ieraugot tevi, vai aiz maskas slepeni pazib smaids vai vaids? Nakts pārklāja Jēzus kapu, tā ka neviena acs neieraudzīja ne eņģeli noveļam akmeni no kapa, ne Jēzu ceļamies augšā. Tomēr cilvēces pamati sakustējās. Kamēr mācekļi slēpās un vaidēja, Dievs smaidot klusām un nevienam nemanot – noņēma no nāves sejas drudžaino masku.”

Draudzes draudzes padome un Hamiltonas Apvienoto latviešu organizācijas komiteja sapulcē apstiprināja savu vēlmi kalpot draudzes un sabiedrības locekļu vajadzībām – iegādāties pārtiku tiem, kuri uz veikaliem nevarētu karantīnas laikā tikt un kuriem nav ģimenes locekļu atbalsta; tāpat aktīvāk uzturēt saikni citam ar citu, iedrošinot un stiprinot vienam otru; nodoties lūgšanām par savu draudzi un sabiedrību, par tiem, kas kalpo un strādā medicīnas, kārtības uzturēšanas, pārtikas un citās svarīgās jomās; aizlūgt par tiem, kas brīvprātīgi ziedo līdzekļus, spējas un laiku par labu slimajiem un tiem, kas mazāk spējīgi par sevi gādāt. Tāpat tiek lūgta Dieva svētība ikkatrai dāvanai un dāvanas devējam. 

Kristus ev. lut. draudzes vadība izsludina, ka dievkalpojumi tiek atcelti līdz laikam, kad tos atkal būs droši noturēt. Baznīcas vadība iesaka rīkot lūgšanas brīdi katru vakaru plkst. 19:00. Savukārt arhibīskape Lauma Zušēvica ir sakopojusi lasījumus katrai dienai, ko arī var lasīt šajā stundā: 

  • Sunday March 22 Isaiah 66:10 Monday March 23 John 15: 5-11 Tuesday March 24 Matthew 5: 1-12 Wednesday March 25 Apostles 9:1-20 Thursday March 26 Revelation Friday March 27 Luke 15: 8-11 Saturday March 28 John. 6:35, 41; 8:12; 10:7,9; 11:25; 14:6 
  • Sunday March 29 Psalms 43:11 Monday March 30 Luke 18: 9-14 Tuesday March 31 Matthew 21: 12-17 Wednesday April 1 John 4: 1-29; 40-42 Thursday April 2 Matthew 13: 54-58; 16: 13-20 Friday April 3 John 12: 27-36 Saturday April 4 Matthew 26: 59-68; Isaiah 53: 4-7 Palm 
  • Sunday April 5 Luke 19: 29-40 Monday April 6 John 15: 12-17 Tuesday April 7 John 11: 1-2, 32-42 Wednesday April 8 John 14: 1-3 un 29 Thursday April 9 Mark 14: 22-42 Good Friday April 10 John 3:16; Luke 23: 32-47 Saturday April 11 John 17: 1-26

Mācītājs Dāvis Kaņeps savai draudzei ir atsūtījis vēstuli, kurā cita starpā teikts: “Šis taču ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Ciešanas laiks! Gavēnis. Pārmaiņa laikos cilvēks sameklēs piemērotus resursus! Ja izsalkums spiež, tad pat visslinkākais spēs sagrabināt sev ēdamo. [..] Garīgā barība nekad neizsīkt. Jo kur divi vai trīs sapulcējušies, tur Jēzus ar viņiem. Āmen.”

Savukārt prāvests Ivars Gaide aicina nebaidīties: “Nav tā, kā bijis agrāk, un nevar zināt, kā būs uz priekšu. Caur to dzīves pamati, šķiet, ir satricināti. Ir traģisms, jātaisa izšķiroši lēmumi. Par nezināmo domājot, tiek justa nedrošība un dažādos veidos paustas bailes…” Tomēr: “Lai no jauna dzīvei rodam garīgā uzdevumu un mīlestības saturu un tā tuvojamies Dievam un viens otram! To no sirds lūdzam un jums novēlam!"

Arhibīskape Lauma Zuševica sūta mierinājumu un rosina kopā darboties: “Prātā nāk nodarbība, ko katrs atsevišķi mēs varētu veikt un tad dalīties ar citiem. Kā būtu, ja mēs katrs pats, vai kopā ar bērniem, šodien, rīt, pierakstītu lūgšanas, ko katrs sakām, vai arī domas, ko Dievs dāvina? Tās varētu rakstīt uz papīra lapiņām, kuras pēc tam salīmēt rāmī. Ko ierāmēsim? Kādu mākslas darbu - bērnu vai ģimenes kopā radīto vai jūsu katra paša zīmējumu, gleznu vai fotogrāfiju. Būsim radoši! Cits citu arī ar šo stiprināsim un, ticu – atradīsim, kā Dievam paļauties un pateikties, ka Viņš mums ir klāt! 

Pēc tam radītos darbiņus nofotografējiet un nosūtiet mūsu LELBĀL Facebook un mājas lapas uzturētājam māc. Tālim Rēdmanim (berlinietis@gmail.com) vai manai asistentei Tijai Abulai (tabuls@att.net)! Ja šo dienu un rītdienu mēs pavadītu lūgšanās un pārdomās, veicot šo mākslas projektu, varbūt, ka tas vairotu mieru mūsu sirdīs, palīdzētu mums pacietībā gaidīt, kas gan ir tik grūti. Būsim stiprāki! Pacietīgāki! Vienosimies lūgšanās un savos mākslas darbos! Kopā ar saviem bērniem pavadīsim laiku pārrunās par Dievu, kam varam paļauties!”

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti