Dalies:

Latviesi.com TV: Latvija Eiropā. 3x3 – vai burvju formula latvietībai?

Latviesi.com TV: Latvija Eiropā. 3x3 – vai burvju formula latvietībai?
  • 28. Aug. 2018

Pirmais 3x3 saiets Vācijā – kā ideālā Latvija

Pašā Eiropas vidū, Dienvidvācijā, Freiburgā, latviešu centrā Bērzainē nupat augustā notika kas vienreizējs. Te sabrauca vairāk nekā simt latviešu no dažādām pasaules malām, lai kopā piepildītu 3x3. Tā ir pavisam īpaša kustība, kas gandrīz jau četrdesmit gadus veido latviešu kopību pasaulē. Tie ir saieti visu vecumu latviešiem no visiem kontinentiem. Vācijā 3x3 saiets norisa pirmo reizi.

Lasītākās ziņas valstī

Burvju formula latvietībai

Pirmo 3x3 saietu 1981. gadā Amerikas Savienotajās valstīs (ASV) organizēja Līga un Arnolds Ruperti. Saieta mērķis – padziļināt un paplašināt latviskās zināšanas, stiprināt latviskas ģimenes, sekmēt latviskas draudzības un veicināt latvisku kopības izjūtu.

Saiets noris nedēļu un tajā katrs saieta dalībnieks var intensīvi izjust sevi kā latvieti: tikties ar izcilām latviešu personībām, klausīties zinošus lektorus un diskutēt par folkloru, vēsturi, latviešu valodu, latvisko audzināšanu u.c., var gatavot latviskas rotas, aust, veidot no māla u.c.. .Vai tiešām Trīs reiz trīs ir burvju formula latvietībai un kāpēc šāda kustība bija un ir vajadzīga?

Līga Ruperte no ASV, 3x3 saietu izveidotāja un vadītāja, kā arī saietu ilggadēja lektore stāsta, ka saietus sāka rīkot tāpēc, ka pamanīja: latviskajā izglītībā ārpus Latvijas robežām ir kāds robs, proti, trūkst latvisku pasākumu, kuros var iesaistīties visa ģimene, arī pieaugušie. Tolaik L. Ruperte bija Amerikas Latviešu Kultūras biroja vadītāja, viņa runāja ar tautiešiem, pētīja, kas viņus piesaista un kas atgrūž no latviskās sabiedrības. Šo sarunu rezultātā radās 3x3. „Kad rīkojām pirmo 3x3, mēs bijām pilnīgi pārliecināti, ka darīsim aboslūti visu, kas ir mūsu spēkos, lai saiets būtu prieku nesošs mums visiem, ka 3x3 būs latvisks pasākums, kuru mēs nerīkosim pienākuma pēc, bet tāpēc, ka ticam tam un tiešām gribam to darīt.” Sākotnēji tā nebija iecerēta kā ilgstoša kustība. Taču pirmais saiets izdevās, cilvēki gribēja atkal un „tad jau aizgāja”: kustība ātri auga, saieti notika gan ASV Rietumkrastā, gan Austrumkrastā, Austrālijā, Lielbritānijā, Zviedrijā un Francijā. Šogad ir notikuši pat deviņi 3x3 saieti – divi no tiem Latvijā.

Latviskums un kopības sajūta

 Austris Grasis no Latvijas, iepriekš gandrīz visu mūžu dzīvojis Vācijā,

3x3 saietu Abrenē, Francijā, vadītājs, ilggadējs 3x3 lektors, vispirms nokļuvis 3x3 saietā Garezerā un sapratis, ka “tā ir lieta, kas būtu vajadzīga arī Eiropā”. Tāpēc sācis rīkot 3x3 saietus Latvijas Tautas augstskolā Abrenē, Francijā. Turp brauca lektori no daudzām pasaules valstīm. Kad Latvijā sākās atmodā, arī no Latvijas.

Abrenes 3x3 pirmo reizi satikās Latvijas latvieši un trimdas latvieši. Sākumā abām pusēm bijis kultūršoks. “Sajūta, ka mēs esam kopā, protams, bija lieliska, tomēr mums vienam pie otra bija jāpierod. Latvijas latvieši dažkārt uzskatīja, ka mūsu latviskums ir mazliet pārspīlēts, uzspēlēts,” atminas A. Grasis. “Bet, dzīvojot ārpus Latvijas, latviskums ir vairāk nepieciešams. Un 3x3 ir ideāla forma, kur izveidot kopējo sajūtu.”

L. Ruperte atceras pirmo Latvijā rīkoto saietu 1990. gadā: arī tur bijis liels izaicinājums izveidot kopības sajūtu starp Latvijas latviešiem un tautiešiem no ārvalstīm. “Mums bija nepieciešams tilts uz Latviju, pierādīt, ka neesam “mēs” un “viņi””, stāsta L. Ruperte.

Inese Krūmiņa, Latvijas 3x3 priekšsēde, 3x3 saietu Latvijā vadītāja un ilggadēja lektore bija viena no tiem Latvijas latviešiem, kam laimējās būt klāt pirmajā Latvijā – Madlienā - notiekošajā 3x3. “Es ātri aptvēru, kādēļ šī kustība arī Latvijā ir tik aktuāla un tik vajadzīga,” saka I. Krūmiņa. “Dzīvojot Latvijā, mēs dažkārt esam pārāk droši par savu latviskumu. Tomēr latvietība nenāk automātiski, tā ir apzināti jākopj arī Latvijā.” Saskare ar trimdas latviešiem ļāva ieraudzīt, cik dedzīgi ārpus Latvijas koptas latviskās tradīcijas un tas “lika ļoti aizdomāties, kur tad mēs Latvijā stāvam savā latvietībā: neesam tik gudri un zinīgi un latvietība kā fenomens mums nav tik dziļa kā Rietumu latviešiem”.

Šķiet, līdzīga sajūta bija arī citiem saieta dalībniekiem, jo arī Latvijā kopš Madlienas 3x3 šī kustība ir tikai attīstījusies: jau no1993. gada ik gadu notiek divi saieti. Tie kļūst ne tikai bagātāki dalībnieku skaita ziņā, bet arī aizvien kvalitatīvāki, spriež L. Ruperte. Ārvalstīs jaunu grūdienu 3x3 kustībai sniegusi pēdējos gados aktīvā latviešu aizbraukšana no Latvijas, piemēram, uzsākata saietu rīkošana Īrijā.

Uldis Siliņš ir ilggadējs 3x3 lektors, gandrīz visu mūžu pavadījis Austrālijā, bet tagad dzīvo Latvijā. Viņš piedalījies arī pirmajā Austrālijas 3x3 pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. “Domāju, ka 3x3 ir ļoti svarīga Latvijai,” viņš teic. “Kāpēc es

katru gadu braucu pāri visai pasaulei no Austrālijas arī uz Latviju, uz 3x3? Tāpēc, ka esmu latvietis, nevis austrālietis.”

Dace Melbārde, Latvijas Republikas kultūras ministre, 3x3 lektore pievienojas U. Siliņa vērtējumam par 3x3 lielo nozīmi Latvijai: “3x3 kustība un latviskums, ko tā veicina, Latvijai ir ļoti svarīga. Šī kustība palīdz cilvēkiem augt kā personībām, mācoties no pieredzējušiem, viediem cilvēkiem un vienam no otra. Svarīgi, lai mēs kā nācija augam arī garīgi.”

“Latvietība kā apziņas stāvoklis tagad mums ir nostiprinājusies. Mēs esam līdzīgi, mēs varam komunicēt bez vārdiem, mēs esam savējie.Tomēr ārpus Baltijas ceļa, Dziesmu svētkiem vai folkloras festivāla Baltica mēs paliekam katrs atsevišķi ar savu latvietību, un tad šī sajūta drīz vien izplēn, paliek zemapziņas kambarīšos,” spriež I. Krūmiņa. “3x3 kustība latvietību atkal izceļ priekšplānā. 3x3kustība raisās visur, kur vien ir latvieši.”

L. Ruperte secina, ka sākotnējais mērķis 3x3 saietos kopt latvietību ir piepildījies ar uzviju, jo 3x3 daudzi dziļāk izpratuši savas tautas vēsturi un kultūru, iemācījušies to dziļāk novērtēt. “Kas man ļoti patīk, ļoti dažādi cilvēki 3x3 uzskata par ideālo Latviju: tādu Latviju, kādu mēs to vēlētos redzēt,” teic L. Ruperte.

Mode būt latvietim

“3x3 ir laime katrā vietā, kur tas nokļūst. Un šogad tas pirmo reizi notiek Vācijā. Pie mums Bērzainē sabraucis 131 latvietis no 13 valstīm. Un te jūtamies kā viena liela ģimene,” saka Inese Avena  no Vācijas, 3x3 saieta Bērzainē, Vācijā, un 3x3 saietu Latvijā vadītāja, iepriekš viņa gandrīz visu mūžu dzīvojusi Latvijā. Simboliski, ka pirmais Vācijas saiets notiek “mazajā Latvijā” – vietā, kur latvieši pēc Otrā pasaules kara, nevarēdami vairs atgriezties dzimtenē, atrada sev mājas.

Nav viegli uzturēt latviskumu, saglabāt latviešu valodu ārpus Latvijas. 3x3 ir vieta, kur bērni un jaunieši var atrast latviešu draugus, kas motivē arī pašiem palikt par latviešiem, teic A. Grasis.

Līga Bremane no Norvēģijas, Vācijas 3x3 dalībniece, arī kā vienu no saieta vērtībām min to, ka te nedēļu bijis “intensīvs latviešu valodas treniņš”.

Daudzi 3x3 Vācijā dalībnieki atzina, ka priecājas un lepojas par savu latvietību. Bet vai lepoties ar savu tautību, izcelt savu etnisko savdabību mūsdienās “ir modē”?

D. Melbārde atbild: “Pasaulē ir dažādi uzskati par to, vai tautām ar savu citādību, tātad arī mums ar savu latviskumu, Eiropā ir pieklājīgi lepoties. Uzskatu, ka kultūras nacionālisms mazām nācijām ir pozitīvs un atbalstāms. Mazām nācijām ir ļoti jāgādā par savu pašapziņu, jo mums riski ar lielām tautām ir ļoti lieli. Ir pastiprināti jādomā par savas kultūras saglabašanu. Viens no veidiem, kā veicināt šādu pozitīvu kultūras nacionālismu, ir 3x3.”

Raidījums tapis sadarbībā ar Ārlietu ministriju un NEPLP sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti