Dalies:

Latviešu skautu un gaidu vadītāji plāno nākotnes darbību

Latviešu skautu un gaidu vadītāji plāno nākotnes darbību
Laikraksts "Laiks"
  • 12. May. 2019

Latviešu skautu kustības un Latviešu gaidu kustības konference notika 2019. gada 27. un 28. aprīlī Nuarkas pilsētas viesnīcas telpās, kuŗā piedalījās vadītāji no Kanadas, ASV un Austrālijas.

Konferenci atklāja latviešu gaidu priekšniece vad. Anita Vējiņa ar dzejnieces Veltas Tomas dzejoļa vārdiem: „Labu domāt, labu darīt, labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot un labu ņemt..“

Šodienas sabiedrība uzliek mums un mūsu vadāmiem dažādus laiku ierobežojumus. Mums, vadītājām, ir vairāki pienākumi un tādēļ nevaram uzņemties vēl vairākus amatus. Varam šķēršļus pārvarēt! Kā šķēršļu gājienā, tikai atšifrējot uzdoto, varam doties uz priekšu. Mēs šajā konferencē pārrunāsim turpmāko ceļu un centīsimies atrast atbildes.

Lasītākās ziņas valstī

Pirmās dienas rīts aizritēja, pārrunājot iepriekšējās konferences lēmumu izpildi, kā arī priecājoties par vienību sekmīgo darbību pagājušajā gadā, kuŗu katra vienība parādīja uz lielā ekrāna.

Konferences lielākā daļa tika veltīta nākamās nometnes Solījums plānošanā. Nometnes rīkotāji – vad. Arnis Korolkevics un vad. Maruta Auģe – pastāstīja par nometnes vietu – skaistajos Adirondack kalnos, Boy Scouts of America īpašumā Massawepie Scout Camp. Nometnes notiks no 11. līdz 17. augustam ar plašu programmu.

Nodarbības nedēļas laikā būs dažādas un piemērotas bērnu/ jauniešu vecumiem un spējām. Camp Massaweepie ir liels dzidrs ezers, kur notiks peldēšana un laivu (kanoe, airu laivas, kajaki) nodarbības. Skautiem un gaidām ir paredzēts garāks kanoe brauciens un roveriem un lielgaidām kanoe brauciens ar pārgulēšanu bez teltīm. Ir plānoti pārgājieni pa sirotāju takām Adirondack kalnos, kā arī dabas un mežu māku apmācības. Būs arī pieejamas COPE ( Challenging Outdoor Personal Experience) nodarbības, kā arī loks un bulta un mazkalibra mērķī šaušana. Visās nodarbībās tiks izmantotas nometnes nodarbību vietas, kuŗās piedalīsies profesionāli darba darītāji.

Skautu un gaidu atsevišķās konferencēs tika daudz runāts un debatēts par kustību nākotni un ko vadītāji varētu darīt, lai to veicinātu.

Pēc vakariņām vadītājiem bija iespēja piedalīties ekskursijā uz tuvāko Escape room, kur ar zināšanām un veiklību varēja izkļūt no šīs istabas.

Nākamās dienas konferenci ievadīja vad. Mārtiņa Puteņa vadītais svētbrīdis, kur vadītāji iemācījās dziesmu izpildīt divējādās versijās un ritmos. Tam sekoja konferences turpinājums ar lēmumu pieņemšanu un ierosinājumiem turpmākai darbībai.

Izskanēja doma, ka būs lietas jāmaina, bet kā Rainis teica – pastāvēs kas pārvērtīsies.

Ar atvadu vārdiem Latviešu skautu priekšnieks vad. Arnis Vējiņš beidza konferenci:

Šī ir bijusi vēsturiska konference, jo mēs esam sākuši nopietni skatīties uz mūsu kustībām un to nākotnes virzienu un struktūru. Šis pierāda, ka mēs esam kustības, jo mēs esam ar mieru pārrunāt grūtos jautājumus, saprast, ka mēs nevaram visu ko darīt tāpat kā agrāk, un meklēt risinājumus.

Lai turpinātu šīs konferences vērtīgo darbu, mēs braucam mājā ar mājas darbiem. Bet – atšķiroties no skolas laikiem – nav tikai viena pareizā atbilde. Mums būs daudz pareizās atbildes – katrai amatpersonai, katrai vienībai, katram no mums var būt – un droši vien būs – citas pareizās atbildes.

Vissvarīgākā lieta ir – mēs ejam pasaulē – tāpat kā Sprīdītis – meklēt laimi un atbildes. 

 

Autors: Maija Šķinķe
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti