Dalies:

Laiks: XIV Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi "Mūzikas interpretācija mūsdienās"

Laiks: XIV Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi "Mūzikas interpretācija mūsdienās"
  • 08. Jan. 2019

Jaunie mūziķi, tai skaitā at skaņotājmākslinieki, komponisti un mūzikas skolotāji no Latvijas un ārvalstu mūzikas skolām, vidusskolām, akadēmijām un kon servātorijām ir aicināti laikus ieplānot savu vasaru 2020. gadā, lai rastu iespēju piedalīties XIV Starp tautiskos latviešu jauno mūziķu mei starkursos “Mūzikas interpretācija mūzikā”. Meistarkursi noritēs 2020. gadā no 14. līdz 23. jūlijam Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”, Siguldā, Latvijā.

Meistarkursu vispārejā programma un informācija tiks izziņota 2019. ga da sākumā. Meistarkursu ievēroja - mie lektori un mācībspēki pār stāvēs Latviju, ASV, Kanadu, Lie tuvu, Austrāliju, Vāciju, Angliju un citas valstis. Viņu vadībā notiks instrumentālās, vokālās, diriģēšanas, ka - meransambļa un kompozīcijas meistarklases, kā arī, koris un or - ķestris. Meistarkursu mērķis ir latviešu jauno mūziķu (no 16. g.v.) profesionālās meistarības pilnveide. Neformālā, draudzīgā meistarkursu darbības gaisotne veicinās tās dalībnieku savstarpējo kontaktu un mūzicēšanas veidošanos.

Meistarkursu pirmsākumi me klējami trīs Starptautiskajās lat viešu jauno mūziķu mūzikas nometnēs Kanadā. Kopš 1994. gada Latvijā ir organizētas trīspadsmit mūzikas nometnes, kuras laika gaitā ar savu augsto pro fesionālo līmeni ieguvušas meistarkursu statusu. Meistarkursu vadītāju un dalībnieku koncerti ba - gātinās Siguldas koncertdzīvi. Da - lībniekiem būs iespēja lekcijās un meistarklasēs gūtās zināšanas pielietot radošajās izpausmēs koncert vakaros, kā arī par koncertiem rakstīt recenzijas meistarkursu avīzei. Kā visos meistarkursos, tā arī XIV meistarkursos, jauniem mūziķiem būs iespēja atskaņot latviešu komponistu darbus un iepazīt spilgtas latviešu mūzikas personības no visas pasaules. 

Lasītākās ziņas

Viena no iepriekšējām meistarkursu dalībniecēm, pianiste Anastasija Jevstigņejva no Daugavpils Mūzikas vidusskolas par saviem iespaidiem piedaloties XIII meistarkursos (2018. g. va - sarā) raksta: “Meistarkursu dienas mēs pavadām ar apbrīnojamiem pasniedzējiem, kuri vienmēr ir gatavi atbalstīt, palīdzēt, dot padomus, īstenot mūsu idejas. Šī ir vieta, kur parādās jauni draugi un domubiedri. Šeit rodas interesantas pārrunas par mūziku un jaunas idejas. Šī vieta dod milzīgu iespēju muzicēt kopā ar ievērojamajiem māksliniekiem, gūt jaunu pieredzi un realizēt fenomenālas idejas.”

XIV Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu vadītājs būs Ventis Zilberts (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), māk slinieciskā vadītāja – Dace Ape rāne (ASV), savukārt kursu no zaru vadītāji atskaņotājmākslā – Agnese Egliņa (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) un Ventis Zilberts (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), kompo zīcijā un mūzikas teorijā – Gundega Šmite (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), mū zikas pedagoģijā – Dace Aperāne. Meistarkursu direktors, pianists Ventis Zilberts: “Šādiem kursiem Latvijā ir nenovērtējama nozīme – gan jaunās paaudzes mūziķu prasmju un spēju izkopšanā un attīstīšanā, gan neparastas radoas gaisotnes radīšanā Latvijā vispār. To ļoti sekmē diasporas mūziķu – kursu vadītāju un arī dalībnieku klātbūtne.”

Priecāsimies sagaidīt Jūs, mīļos latviešu jaunos mūziķus no Ziemeļamerikas, Siguldā, 2020. gada vasarā! Informācijai, lūdzu rakstiet: aperanscrd@aol.com. 
 

Autore: Dace Aperāne
Foto: CC0 licence
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti