Dalies:

Laiks: Veiksmīga sadarbība ar Latvijas Republikas vēstniecību Amerikas Savienotajās valstīs Latvijas vēstures izstādes sakarā

Laiks: Veiksmīga sadarbība ar Latvijas Republikas vēstniecību Amerikas Savienotajās valstīs Latvijas vēstures izstādes sakarā
  • 27. Dec. 2018

Plānojot Latvijas jubilejas pa - sākumu Celebrate Latvia Day Landmarka centrā, St. Paulā, gal- venokārt domājām par amerikāņu publiku, kuŗu gribējām tuvāk un plašāk iepazīstināt ar Latviju, tās sasniegumiem un, ,sevišķi svarīgi, ar mūsu valsts vēsturi. Kur meklēt īsu, pārskatāmu izstādi angļu valodā? Vērsāmies ar lūgumu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, kas to pārsūtīja Latvijas Republikas vēstniecībai Amerikas Savienotajās Valstīs.

Vēstniecības trešais sekretārs komunikāciju un publiskās diplomātijas jomās Artūrs Saburovs palīdzēja mums tikt pie Latvijas vēstures izstādes “Latvijas gadsimts”, kas ir mobilā versija no izstādes, ko kopīgi veidojuši vai - rāk nekā 65 Latvijas mūzeju un kas apskatāma Latvijas Nacionālajā Vēstures mūzejā no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gadam. Izstāde Latvijā un Ārlietu ministrijas izstādes mobilā versija veidotas vienotā dizainā un stilistikā. Ekspozīcijas koncepts “Kas ir Latvija?” izceļ katram laika posmam raksturīgās vērtības, no - rises un cilvēkus, atklājot mainīgo attieksmi un redzējumu par Latviju.

Lai izstādi varētu sagatavot un īstenot Mineapolē (kvalitātīva plakātu drukāšana maksā lielu naudu!), ar Artūra Saburova pa - līdzību Latvijas Organizāciju Ap - vienība Minnesotā (LOAM) ie - sniedza pieteikumu finan ciālam atbalstam Ārlietu ministrijas Latvijas valsts Simtgades publiskās diplomātijas programmai (sīkāk info:  https://www.mfa. gov.lv/ministrija/arlietu-dienests-latvijas-valsts-simtgadei). Pieteikums tika apstiprināts, un varējām nodrukāt un izstādīt kvalitātīvu izstādi, ko ar lielu interesi apskatīja daudzie simti Latvijas jubilejas pasākuma ap - meklētāju.

Lasītākās ziņas valstī

Ceram, ka nākotnē šo izstādi varēs apskatīt arī citos latviešu centros un pasākumos ASV! LOAM un Latvijas Simtgades pasākumu organizācijas komiteja izsaka lielu pateicību Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai, Latvijas Republikas vēstniecībai ASV un personiski vēstniecības trešajam sekretāram Artūram Saburovam par atbalstu un veiksmīgo sadarbību. 
 

Autors: Indra Halvorsone
Foto: CC0 licence
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti