Dalies:

Laiks: „Sveika, Latvija!” 40. Latvijas brauciens

Laiks: „Sveika, Latvija!” 40. Latvijas brauciens
  • 24. Aug. 2018

Pēc ilgu gadu skaistas tradicijas. „Sveika, Latvija!” ceļotāji ierodas apciemot arī Laika redakciju Rīgā. Tie ir ļoti patīkami brīži, īpaši, kad visas jauniešu rokas paceļas apstiprinājumam, ka viņu mājās lasa Laiku. Bet Mākslas kalendāru dāvina arī draugiem. Redakci jas viesu grāmatā ceļotāji at stāja šādu ierakstu: „Mīļš pal dies par sirsnīgo tikšanos! Liela daļa no mūsu grupiņas ir uz auguši līdz ar laikrakstu Laiks. Un droši vien ikviens kaut reizi ir redzēts vai pieminēts laik raksta lappusēs. Bija ļoti interesanti uzzināt par avīzes Laiks tapšanu un „dzīves ceļu”. Lai dzīvo Laiks!”

„Sveika, Latvija!” 40. braucienā piedalījās: Vilnis Jātnieks (Pensilvānija), Kīra Walker (Bostona), Emīls Teteris (Ņudžersija), Elizabete GrigalinovičaLeja (Ņudžersija), Anna Damratoski (Ņudžersija), Emīls Zā līte (Ņujorka), Ērika Skulte (Va šingtona), Edgars Sūrītis (Vašing - tona), Anika Grinberga (Bostona), Lize un Vizma Kaļinas (Toronto), Simona Gaide un Kristofers Ozoliņš (Toronto), Imants Šmidhens (Sietla), Ed gars Cers (Čikāga), Nikola Karona (Vašingtona) kopā ar audzi nātājiem Janu Anču-Teteri, Kristu Treiguts un Gintu Grīnbergu un brauciena pastāvīgo Latvijas koordinātori Anitu Ozolu.

Foto: Sveika, Latvija/Facebook

Lasītākās ziņas valstī

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti