Dalies:

Laiks: Skaisti skanīgi mirkļi Klīvlandē

Laiks: Skaisti skanīgi mirkļi Klīvlandē
  • 02. Oct. 2018

Vēl spilgti atmiņā ir Klīvlandes latviešu koncertapvienības pēdējie divi koncerti, un nu jau gatavojamies uz nākamo. Mēs Klīvlandē tik tiešām varam būt priecīgi par izdevību noklausīties skaistu mūziku mūsu gaumīgajā draudzes zālē un tikties ar apdāvinātiem un izcili skolotiem māksli nie kiem.

Lasītākās ziņas valstī

KLK 63. sezonas noslēguma koncertā 16. jūnijā Benjamiņš Aļļe, trompete, un Rūdolfs Ozoliņš, klavieres, saviļņoja klausītājus ar skaņām, kas ir reti dzirdamas solo izpildījumā, un klavieŗu spožo pavadījumu, kā arī ar solo sniegumiem.
 
Benjamiņš Aļļe ir trompetists un privātstundu skolotājs Mineapoles-St. Paulas apkārtnē. Viņš ir ieguvis doktora gradu mūzikā Minesotas universitātes mūzikas skolā. Dr. Aļļe ir grupas koncertmeistars Wayzata simfoniskajā orķestrī un Mineapoles Compass Rose Brass Ensemble dalībnieks, spēlējis Thunder Bay simfo niskajā orķestrī, kā arī vairākos Minesotas ansambļos, ieskaitot Mankato un Kenwood simfoniskos orķestŗus, Mineapoles Civic orķestrī, un ar Edina Chorale. Dr. Aļļe ir arī Minesotas latviešu kon- certapvienības valdes priekš sēdis.
 
Rūdolfs Ozoliņš ir Klīvlandē iecienīts pianists no Detroitas. Rūdolfs dzimis Rīgā mūziķu ģimenē, un sācis mācīties klavieŗspēli 5 gadu vecumā Rīgas Em. Dārziņa Mūzikas skolā. Pēc Jā ze pa Mediņa Mūzikas kolledžas beigšanas, viņš uzsāka studijas Latvijas J. Vītola Mūzikas akadēmijā.
 
2001. gadā Rūdolfs pārcēlās uz dzīvi ASV un turpināja studijas Centenary College, Northwestern State University of Louisiana, Indiana University, un Michigan State University, iegūstot bakalaura, maģistra un doktora gra dus klavieŗu spēlē. Klīvlandē viņš ir sniedzis solo koncertus un pie- dalījies kā pavadītājs vairāk reižu. Šo abu mākslinieku niansētais izpildījums izpelnījās klausītāju sajūsminātu atzinību, un Dr. Vil nis Ciemiņš, kuŗš parasti ir diezgan skops ar cildinošām uzslavām, izteicās, ka šis ir bijis viens no teicamākiem KLK koncertiem.
 
Teicama bija arī atskaņoto sacerējumu izvēle ar retāk dzirdētiem skaņražu darbiem. Koncerta etīde (Alexander Goedicke), Svētku prelūdija (Jānis Porietis), Romance (Alvils Altmanis), Scherzino (Alvis Altmanis), Vokalīze (Sergei Rachmaninov), Kaprīzais Valsis (Jāzeps Vītols), Piecas dziesmas (Gia como Puccini) un Polonēze (Andrejs Jansons) pārliecinoši radīja gan temperamentīgu, gan romantiski apgarotu gaisotni. Pēc starpbrīža, Divas prelūdijas (Claude Debussy) un Trompetes koncerts (Alexander Arutunian) abu mākslinieku virtuozā izpildījumā, aizsniedza mākslas mirdzošās virsotnes.
 
KLK 63. sezonu lieliski bagātināja Latviešu kultūras biedrības TILTS izkārtojumā Latvijas Simtgadei veltītais un šā laikraksta slejās jau aprakstītais No Baltijas uz Atlantiju koncerts 21. aprīlī ar pianistiem Andreju Osokinu un Katrīnu Gupalo.
 
Vēl atmiņā iespiedies pagājušās sezonas pirmais koncerts, 2017. gada 7. oktobrī, sniegts ar Knuta Lesiņa fonda atbalstu. Dāvis Sliecāns, alts, un Aleksandrs Kalējs, klavieres, kaut arī gados jauni, pārsteidza ar ļoti pārliecinošu un dzirkstošu spēli. 
 
Dāvis Sliecāns ir viens no daudzpusīgākajiem un talantīgākajiem Latvijas jaunās paaudzes altis tiem. Mūziķis koncertējis ar ievērojamiem orķestŗiem un māksli niekiem un ieguvis prestižo Knuta Lesiņa jauno mūziķu balvu. Kopā ar pianistu Aleksandru Kalēju viņi iekļāva Klīvlandi savā koncerttūrē pa ASV. 
 
Aleksandrs Kalējs studē klavieŗspēli prof. Sergeja Osokina klasē Jāzepa Vītola Latvijas Mū - zikas akadēmijā. Viņš ir vairāku valsts un starptautisku konkursu laureāts. Rēgulāri sadarbojies ar mūsdienu latviešu komponis tiem, piedalījies Starptautiskajos lat viešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā un, saņēmis Knuta Lesiņa balvu, koncerttūrē ar altistu Dāvi Sliecānu, sniedza koncertus ASV. Aleksandrs ir slavenā komponista, ērģelnieka Aivara Kalēja maz dēls. Vairums klīvlandiešu vēl atceras maestro Kalēja viesošanos Klīvlandē un viņa ērģeļu koncertu Trīsvienības katedrālē pilsētas centrā.
 
Dāvja un Aleksandra koncerttūrei īpaši izvēlētie skaņdarbi varēja apmierināt visizsmal cinātāko klausītāju. Sonāte altam un klavierēm (Karls Ditters fon Dit - ters dorfs). Divas sonātes klavierēm (Domeniko Skarlati), Divas etīdes klavierēm (Fredriks Šo pēns) un Prelūdijas altam un klavierēm (Dace Aperāne) ieguva īpašu vieglumu jauno mūziķu inter pretācijā. 
 
Arī pēc starpbrīža, Pasaku ainas altam un klavierēm (Roberts Šū - mans), Senais stāvpulkstenis altam un klavierēm (Aivars Kalējs), Vecais leijerkastnieks (Leonīds Desjatņikovs) un Laika rits ir neapturams...altam un klavierēm, Ata Stepiņa piemiņai (Aivars Kalējs), pārsteidza ar dinamisku apdari, atgādinot, ka tik tiešām laika rits ir neapturams.
 
 Noslēdzot 63. sezonu, KLK pa - teicas visiem atbalstītājiem, koncertu apmeklētājiem un it sevišķi mākslinieku naktsmāju gādātājiemAnitai un Aivaram Auzenbergiem, Elizabetei Ciemiņš un Gunāram Rusmanim, un mācī ta- jiem Laurai un Paulam Barbiniem. Lielā sajūsmā gaidām KLK Simt- gades sarīkojumu, Latvijas operas ģildes priekšnieces Aijas Pelšes izkārtojumā, Sasauksimies simtgadē ar Maiju Kovaļevsku un Dzintru Erlihu, trešdien, 2018. gada 3. oktobrī. Šis būs KLK 64. sezonas pirmais koncerts.
 
Raksta autore: Anda Sūna Cook
Foto: CC0 licence
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti