Dalies:

Laiks: Saimniekojot ar degsmi un prasmi. Latviešu fonda pilnsapulce Bostonā

Laiks: Saimniekojot ar degsmi un prasmi. Latviešu fonda pilnsapulce Bostonā
  • 16. Oct. 2018

Latviešu fonda pamats ir tūkstošnieki, kas iemaksājuši minēto summu. Pirmais numurs pieder Fonda idejas autoram Valdim Muižniekam. Bostonas pilnsapulces laikā par tūkstošnieci Nr. 696 kļuva Rasma Gundega Ieviņa. Latviešu fonds savā pastāvēšanas laikā atbalstījis projektus vairāk nekā 2 miljonu dolaru vērtībā. Teātŗa izrādes un koncerti no Latvijas bez Fonda līdzdalības nebūtu varējuši notikt.

Pilnsapulci vadīja Fonda priekšniece Valda Grinberga, protokolēja Fonda sekretāre Andra Berkolde. Valda iepazīstināja ar Fonda vadību: Jēkabs Bērzkalns ir Fonda kasie ris, projektu vadītāji Mārtiņš Hildebrants un Arnis Ansons. Revidenti ir Laura Ramane, Anita Grīviņa, Andrejs Dumpis. Komisiju vadītāji Brigita Rumpētere (ieguldījumi), Tija Kārkle (padomdevēji), Renāte Krū mala Kenny (administrātīvā), Ilze Pētersone (sabiedrisko attiecību), Valdis Bērziņš (Fonda Latvijas pārstāvis).

Ziņojumi liecināja par sekmīgi pavadītu darba gadu. To apstiprināja revidentu ziņojums ar dažiem ieteikumiem grāmatvedībā. Fonda kapitāls pa - gājušajā gadā audzis par $43 695. Latviešu fonda kopvērtība ir $962 248. Līdz ar to tiks paaugstinā tas projektu piešķīrumu summas. Plašākās debates bija par statūtu maiņām. Lielākās pārmaiņas būs tādas, ka tie tūkstošnieki, kas naudu bija aizdevuši, tagad kļūs par ziedotājiem ar visām tām pašām sākotnējām tiesībām.

Lasītākās ziņas valstī

Statūtu maiņas tika pieņemtas ar vairāk kā 90% balsojumu. Vēl tika lemts, ka projektu pieteikumus turpmāk būs jāiesūta elektroniski. Vērojot sa - pulces norisi un Fonda vadītājus, bija pārliecinoša sajūta, ka Fonds  atrodas zinīgu un kompetentu cilvēku pārziņā. Vēl vairāk, ka viņi darbu uzņēmušies ar sajūsmu un patiesu vēlmi stiprināt Fonda nā - kotni. Sapulces noslēguma dziesmā varēja saklausīt aicinājumu latviešu sabiedrībai – ja netrūks sila ziedu, tad netrūks arī vaska ritulīšu.

Raksta autors: Ivars Galiņš
Foto: CCo licence
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti