Dalies:

Laiks: Rīgā ieradušies Latvijas vēstneši – Goda konsuli no visas pasaules

Laiks: Rīgā ieradušies Latvijas vēstneši – Goda konsuli no visas pasaules
  • 26. Jul. 2018

Jūlija sākumā Latvijas Ārlietu ministrija devīto reizi rīkoja Latvijas Goda konsulu sanāksmi, lai informētu par Latvijas aktuālitātēm ārpolītikā par valsts ekonomisko attīstību un ekonomiskās sadarbības iespējām. Uz sanāksmi bija ieradušies 119 Latvijas Goda konsuli no 58 pasaules valstīm, no visiem pasaules reģioniem – Eiropas, Amerikas, Āzijas, Afrikas, Austrālijas un Jaunzēlandes. Uzrunājot Goda konsulus, ministru prezidents Māris Ku - činskis uzsvēra, ka Latvijas ārējās ekonomiskās polītikas pamatā ir eksporta veicināšana un investīciju piesaiste. Viņš informēja Goda konsulus par to, ka Latvijas valdība izstrādājusi Datos balstītas nācijas konceptu, tās īstenošanā iesaistot augstākās izglītības institūcijas, zinātniekus un uzņēmējus, kas rada pasaules līme - ņa risinājumus bioekonomikā, bio medicīnā, viedajās technoloģijās, enerģētikā un IT jomā. Ministru prezidents aicināja Latvijas goda konsulus dalīties ar savām zināšanām un kontaktu tīklu savstarpēji izdevīgu projektu radīšanā.

Sadarbības  sekmēšanai norisinājās kontaktbirža ar Latvijas uzņēmējiem. Goda konsuli apmeklēja arī Rīgas Technisko universitāti, Latvijas Nacionālo bibliotēku un vairākus uzņēmumus: VAS ”Latvijas Valsts meži”, lidostu “Rīga” un na - cionālo aviokompāniju airBaltic, Rīgas Brīvostu un SIA “Latvijas Mobilais telefons”. Valsts prezidents Raimonds Vējonis par godu viesiem rīkoja svinīgo pieņemšanu. Šādas sa - nāksmes jau kļuvušas par tra - diciju, kas ļauj Latvijai veicināt ekonomisko, kultūras un konsulāro sadarbību, īpaši tajās valstīs, kuŗās Latvijai nav diplomātiskās pārstāvniecības.

Ārlietu ministrijas Komu nikāciju direkcijas vadītājam Gintam Jegermanim lūdzu minēt kādus konkrētus gadījumus, kad Latvijas Goda konsulu palīdzība ir bijusi īpaši nozīmīga?

Lasītākās ziņas

G. Jegermanis. Ārējie apstākļi mainās nepārtraukti, situāciju saraksts ir apjomīgs un liecina, kas katrā konkrētā vietā un valstī tiek darīts un kā Latvijas Goda konsuli palīdz. Bieži vien viņu atbalsts ir nenovērtējams, īpaši kritiskās situācijās, kādas diemžēl mūsu Latvijas pavalstniekiem rodas ārvalstīs. Pavisam nesen bija traģiskais gadījumus Indijā, kad gāja bojā Latvijas pilsone. Tā bija si tuācija, kad Latvijas vēstniecība ir tālu prom no notikumu vietas, un šādos gadījumos Goda konsuli sniedz neatsveŗamu palīdzību. Cita kultūra, citas tra - dicijas, paradumi, cits veids, kā sazināties ar vietējo varu, un šajā gadījumā Goda konsuls sniedza būtisku atbalstu gan vēstniecībai, gan konsulārajam departamentam. Bēdīgs gadījums, bet mūsu Goda konsula klātbūtne ļoti nopietni palīdzēja atrisināt problēmas.

Latvijas pavalstnieki, nokļūstot ārkārtas situācijās ārvalstīs, var vērsties pēc palīdzības pie Goda konsula. Tas īpaši atvieglo palīdzības saņemšanu valstīs, kuŗās nav mūsu vēstniecību. Goda konsuls var palīdzēt ne tikai saziņā ar vietējām ārvalstu iestādēm, bet arī sazināsies ar Ārlietu ministrijas konsulāro dienestu, kas operātīvi pārņems lietas risināšanu. 65 Goda konsuliem ir izsniegts pilnvarojums arī noformēt pagaidu ceļošanas dokumentu (atgriešanās apliecību) ceļojuma laikā zuduša dokumenta vietā.

Šogad aktuālākais?

Šogad Goda konsuli iesaistās Latvijas Simtgades svinību rī košanā un iesaistīsies arī 13. Saeimas vēlēšanu sagatavošanā un norisē – gan darbojoties vēlēšanu iecirknī, gan nodrošinot konsulāta telpas iecirkņa izveidei. Šobrīd CVK ir apstiprinājusi 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņu izveidi 18 Latvijas Goda kon sulātu telpās. Šiem cilvēkiem sakām lielu paldies par to, ka viņi ir gatavi ziedot savu laiku, savus līdzekļus, strādājot Latvijas labā!

Kā cilvēks kļūst par mūsu valsts Goda konsulu?

Goda konsuls pēc būtības ir cilvēks ar labu reputāciju un labiem kontaktiem, ar plašiem sakariem attiecīgā reģionā, ir cienījams šajā sabiedrībā. Ir daudzi cilvēki, kam ir vēlme savā dzīvē izdarīt kaut ko īpašu. Ārlietu ministrija uzrunā ār - valstu vietējās varas pārstāvjus, meklējot šādus cilvēkus. Daudzos gadījumos tie ir cilvēki ar latvisku izcelsmi. Goda konsuls uzņemas papildu pienākumus, darbus, ko viņš vēlas paveikt, viņi strādā ar tādu misijas iz - jūtu, nes Latvijas vārdu pasaulē.

Kā notiek sadarbība ar Latvijas Ārlietu ministriju?

Patlaban Latvijas valdība strādā pie jaunas koncepcijas, kas saucas „Datos balstīta nācija”. Šīs koncepcijas īstenošanā ir iesaistītas gan augstskolas, gan zinātnieki un uzņēmēji. Mēs runājam par pasaules līmeņa risinājumiem bioekonomikā, biomedicīnā, viedajās technoloģijās, enerģētikā un interneta technoloģiju jomā. Latvijas Goda konsuli tiek iepazīstināti ar šīm idejām, un mēs rosinām viņus meklēt sadarbības partneŗus un kontaktus gan augstskolu līmenī, gan biznesa un zinātnes aprindās.

Latvijas Goda konsulu sanāksmes dienā uzrunājām Latvijas vēstnieku Amerikā Andri Teikmani un pajautājām, kā viņš vērtē mūsu Goda konsulu ieguldījumu.

Andris Teikmanis. Katra valsts ir ar savu dienas kārtību, laiki mainās un valstis mainās, mainās valdības un admi nistrācijas. ASV pašlaik ir tāda administrācija, kāda iepriekš nav bijusi, tāpēc tas arī ir vēstniekiem īpašs izaicinājums. Šobrīd Amerikā ir 18 Goda konsuli, no kuŗiem 14 ir ieradušies Rīgā uz sanāksmi. Viņi patiešām mums sniedz ārkārtīgi lielu atbalstu. Tikai daži piemēri. Mūsu Goda konsuls Čikāgā Roberts Blumbergs, ku - ŗam ir patiešām ārkārtīgi lieli dotumi biznesa kontaktu vei - došanā un atbalstīšanā, ir ie guldījis milzīgu darbu, pagājušā gada oktobrī rīkojot lielāko Latvijas-ASV biznesa forumu Spotlight Latvia.

Līgai Hoy Ziemeļkalifornijā, Sanfrancisko, ir ļoti labi sakari un stratēģisks redzējums attiecībā uz sadarbību starp Latviju un Ameriku, un viņa šos sakarus lieliski izmanto.

Jaunākais pie mērs – lai veiksmīgi norisinātos AABS Baltijas studiju konference Stenfordā. Juris Buņķis Dienvidkalifonijā ļoti aktīvi iz manto savus sakarus polītiskās un biznesa ap rindās. Viņš iegul dījis lielu darbu, lai Skandināvijas un Eiropas kinofestivālos būtu iekļautas arī filmas no Latvijas. Pavisam drīz mēs Latvijā uzņemsim lielu parlamenta un biznesa delegāciju no Kalifornijas. Daris Dēliņš Ņujorkā ļoti daudz ir darījis mūsu filmu atbalstam un zināšanu vairošanā par Latviju. Pašreiz viņš palīdz rīkot Baltijas valstu kino festivālu, kas notiks šoruden. Arī Džons Medveckis ir daudz darījis Latvijas atpazīstamības veicināšanā. Šādus pie - mērus varu saukt daudz. Konsuli ir liels atbalsts vēstniecībai gan saistībā ar ASV štatu valdībām, gan biznesa sakaru, gan kultūras projektu atbalstā un veicināšanā. Mēs uz viņiem paļaujamies un strādājam kopā.

Vai Goda konsuliem ir kāda īpaša misija Latvijas Simtgades svinību laikā?

Konsuliem ir savi plāni tieši Simtgades sakarā, un ikviens no viņiem plāno kādu notikumu, kādu akciju, kas izceļ Latviju. Jau 2018. gada 9. februārī, Phjončhanas Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas dienā, Ņu jorkas pilsētas ainavā labi pa manāmo Empire State Building ēku izgaismoja dalībvalstu karogu krāsās, arī Latvijas valsts karoga krāsās. Lai projekts veiksmīgi izdotos, aktīvi strādājis Latvijas Goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš. Latvijas karoga krāsas Ņujorkā bija redzamas aptuveni septiņas reizes katrā stundā.

Arī Džons Medveckis nodrošināja, lai tiktu uzlikts milzīgs Latvijas Simtgades plakāts pie viena no lielākajiem autoceļiem Filadelfijā. Tādējādi simtiem tūkstošu cilvēku katru dienu lasīja Latvijas vārdu, uzzināja, ka Latvija svin savas valsts simt gadu jubileju.

Savukārt, pateicoties aktīvai Amerikas latvietes Sandijas Bajotas (Sandija Bayot) un Latvijas Goda konsula Ņujorkas pavalstī Ahmeta Orena (Ahmet Oren) iniciātīvai, sagaidot dienu, kad Latvijas Republika svinēs Simtgadi, Niagāras ūdens kritums tiks izgaismots Latvijas valsts karoga krāsās. Tas notiks 17. novembrī no 21:00 (pēc vietējā laika), kad Latvijā būs sākusies svētku diena. Tur noteikti piedalīsies latvieši gan no Amerikas, gan Kanadas. 

Autore: Irēna Bērziņa

Foto: Ārlietu ministrija

Intervija publicēta sadarbībā ar laikrakstu “Laiks”

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti