Dalies:

Laiks: Praktisks atbalsts latviešu skolu skolotājiem

Laiks: Praktisks atbalsts latviešu skolu skolotājiem
  • 03. Oct. 2018

8. un 9. septembrī Krišjāņa Barona latviešu skolas (KBLS) telpās uz gadskārtējo konferenci tikās skolotāji no septiņām ASV latviešu skolām. Čikāga mūs sagaidīja ar vēju, toties KBLS pārzines – ar smaidu un lielu siltumu. Vēl jo skaistāka bija konferences dalībniekiem piedāvātā izdevība būt klāt KBLS pirmās skolas dienas tradicijās. Konferencē piedalījās sko lotāji no Ņujorkas, Ņūdžersijas, Mičiganas, Ilinoisas, Minesotas un Kolorādo pavalstīm,  kā arī lektores Dace Copeland no Ka - lamazū, Elisa Freimane no Čikāgas, un Dace Anstrate no Jelgavas. Bijām priecīgi jau otro reizi uzņemt lektori Daci no Latvijas. Pirms gada Dace An - strate aizrāva skolotājus ar savu priecīgo pieeju latviešu valodas mācībām. Šogad viņa atgriezās, lai turpinātu aizsākto darbu.

Lasītākās ziņas valstī

Konferencē tika piedāvātas vairākas lekcijas, kas palīdzētu skolotājiem viņu darbā. Skolotāja Dace Anstrate stāstīja par priecīgām latviešu valodas stundām. Ilggadīgā KBLS skolotāja Elisa Freimane palīdzēja dalīniekiem saprast skolēnu dažādos valodas līmeņus, to aprakstus un dažādo valodas līmeņu īpašības. Dace Copeland ir daudz gadu strādājusi Kalamazū latviešu skolā. Dace pašlaik veido lasāmvielu latviski dažādiem valodas prasmes lī meņiem. Dace ar Elisu nedaudz pārveidojušas ASV latviešiem pazīstamā bērnu žurnāla Mazputniņš lasāmvielu un saga tavojušas daudz desmitu lasāmo stāstu, kas papildināti ar stundās izmantojamām nodarbībām. 
 
Dace Anstrate ir latviešu valodas skolotāja un speciālais pedagogs Jelgavā. Viņas pieeja skolēniem ir prieka pilna un pacilāta. Dace vairākkārt atkārtoja, ka valodas apguvei jānotiek ar prieku. Mācību stundu vēlams sākt ar aktīvām un jautrām piecām minūtēm, lai skolēni klasē nāktu priecīgi un pēc tam negribētu to atstāt. Dace Anstrate atgādināja skolotājiem, cik mūsdienu skolēni ir atvērti. Viņa mudināja ASV latviešu skolu skolotājus nebai dīties dalīties ar savām zināšanām, prasmēm un mīlestību, jo katrs ir spējīgs mācīt, ja vēlas. Cik skaisti bija dzirdēt Daces vārdus, ka, mācot ar mīlestību, nevaram kļūdīties! 
 
Skolotājai Dacei ir bagāts darbīgu valodas apguves no - darbību pūrs. Konferences da - līb nieki tika rauti kājās, iesaistīti dziesmās, likti pie darba grupās un individuāli. Dažādās spēlēs bija iespējams citam citu labāk iepazīt. Spēlējot spēles, sapratām, ka visu laiku aktīvi izmantojam valodu, kāda mums katram tā ir. Tikai vēlāk atklājās, ka, spēlējot šīs spēles, bijām arī apguvuši valodas likumus!
 
Pavadījām īpaši skaistu pusstundu, novērojot tālmācības nodarbību, ko Dace Anstrate vadīja Classflow platformā. Latviešu valodas aģentūra jau otro gadu izmanto šo programmu latviešu valodas mācīšanai bērniem ārpus Latvijas. Ap 130 skolēnu visā pasaulē piedalās nodarbībās Classflow grupās, kuŗās pasniedz Latvijas skolotāji. Konferences dalībnieki priecājās ekrānā ieraudzīt Maksi un viņa mammu, kuŗi pašreiz dzīvo Francijā, un mamma Karīna savulaik ir beigusi KBLS.
 
Elisa Freimane un Dace Copeland atgādināja par Eiropas valodas portfeļa definētajiem valodas līmeņiem. Elisa palīdzēja saprast, ko katrā valodas līmenī no skolēniem var sa gaidīt. Abas pieredzējušās skolotājas izskaidroja un novadīja atbilstoši dažādajiem valodas līmeņiem veidotās lasīšanas nodarbības.
 
Konference bija labi apmeklēta. Atrodot laiku starp pirmās skolas dienas darbiem, pieredzes apmaiņai pievienojās arī KBLS skolotāji, un brīžam da lībnieku skaits pārsniedza trīsdesmit. Visas skolas iepazīstināja ar dažādiem veiksmes stāstiem. Daloties pieredzē, skolotāji pa - ņēma līdzi uz savām skolām projektu un pasākumu idejas. Vienīgi Ņūdžersijas skolai ir unikāls un neatkārtojams stāsts par draudzību, kas izveidojusies ar basketbolistu Kristapu Porziņģi.
 
Paldies lektorēm – Dacei An - stratei, Dacei Copeland un Elisai Freimanei! Paldies Ciānas draudzei par atvēlētajām telpām! Un lielu lielais paldies Krišjāņa Barona latviešu skolas pārzinēm par skaisto uzņemšanu! Paldies Izglītības un zinātnes ministrijai. Konferenci atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.
 
Kā jau katrā konferencē no - tiek, arī šoreiz pietrūka laika! Katra uzruna vai nodarbība beidzās ar vārdiem: „Esam jau atkal aizkavējušies!” Tas kā vienmēr liecina par to, ka, skolo tājiem tiekoties, viņu entu ziasms, interese un darbotiesgriba ir nepārtraukta un ne rimstoša. Tāpēc vissirsnīgākie pateicības vārdi sakāmi mūsu latviešu skolu skolotājiem, kas veltī savu spēku, laiku, zinā ša nas, prasmes un mīlestību, lai mūsu bērniem būtu prieks iet skolā! 
 
Raksta autore: Andra Zommere
Foto: ALA
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti