Dalies:

Laiks: Par Latvijas un ārzemju latviešu luterisko Baznīcu kopējo sanāksmi Latvijas Universitātes telpās

Laiks: Par Latvijas un ārzemju latviešu luterisko Baznīcu kopējo sanāksmi Latvijas Universitātes telpās
  • 08. Aug. 2018

Par Latvijas un ārzemju latviešu luterisko Baznīcu kopējo sanāksmi Latvijas Universitātes telpās 2018. g. 26. jūnijā un sarunām par abu Baznīcu apvienošanos.

Austrālijas un Jaunzēlandes Latviešu evanģeliski luterisko draudžu apvienības (ALELDA) Pārvaldes viedoklis

Par šo kopējo sanāksmi Latvijas Evanģeliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL) Virsvaldes (BV) vārdā ir rakstījusi Sandra Kalve un viņas raksti 24.-25. jūlijā iespiesti laikrakstos Laiks, Latvietis un Austrālijas latvietis. Papildinot viņas apceri, izsaku stingru ALELDA Pārvaldes atbalstu abu Baznīcu apvienošanās procesam.

Lasītākās ziņas valstī

ALELDA Pārvaldes viedoklis ir vispirms konstatēt un atzīt, ka abas Baznīcas ir pirms 2. Pas. kaŗa-LELB 1928. g. Baznīcas Satversmē noteikto tiesību mantinieces un darbības turpinātājas. Ar šādu atzīšanu abas Baznīcas, kā līdztiesīgas māsas, bet katrai turpinot darboties savā iekārtā, kas LELBāL gadījumā ieskaita sieviešu ordināciju, apvienotos kā viena Latvijas evanģeliski luteriska Baznīca, “LELB”, kopējā darbā un dievkalpošanā.

Pirmskaŗa-LELB tiesību pēctecību konstatējam:

Šodienas LELBā, kuŗas de iure tiesību pēctecība ir turpinājusies bez pārtraukuma līdz šodienai, jo nelegāla okupācija nevarēja Baznīcai atņemt tās juridiskās tiesības; de facto tiesības okupantu varas iestādes gan pārtrauca no 1946. gada 27. Februāŗa līdz 1991. gada 21 .augustam; pēc šā perioda Baznīca varēja atjaunot šīs tiesības, tādējādi pilnveidojot savu pirmskaŗa-LELB tiesību pēctecību.

LELBāLā – gan de iure, gan de facto tiesības turpinājās bez pārtraukuma. 1945. Gadā archibīskaps T.Grīnbergs, ar sava amata zizli un amata krustu, un Baznīcas Virsvaldes vairākums, padomju okupācijai tuvojoties, aizgāja trimdā, lai turpinātu Baznīcas darbu ārzemēs. Izkārtojumi atsevišķās trimdas zemēs, kā inkorporācijas, statūti, darbības noteikumi bija vietējās darbības nepieciešamības, kas nemainīja Baznīcas, kā “LELB-ārpus Latvijas” statusu un pēctecību.

Apvienošanās procesam būs jāparedz, ka abas Baznīcas iesākumā turpina darboties katra savā ierastajā kārtībā, bet tikai laika tecējumā būs panākama izlīdzināšanās un saliedēšanās.

 

Prāvests Jānis Priedkalns, ALELDA Pārvaldes priekšnieks

2018. g. 26. jūlijā

Ziņa publicēta sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"
Foto: Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti