Dalies:

Laiks: LV 100 – "Tērvetes Trubadūri" nāk ar savu devumu

Laiks: LV 100 – "Tērvetes Trubadūri" nāk ar savu devumu
  • 02. Jul. 2018

Atsaucoties uz Latvijas Simtgadi, Montreālā, Kanadā, dzīvojoši mūzikanti Tērvetes Trubadūri ir izdevuši savu pirmo kompaktdisku “Tērvetes Trubadūri – Dziedam visi vienu dziesmu”. Grupas sastāvā ir dziesmu mīļotāji, kas jau gadus desmit ir sanākuši Labrenča kalna, Sarkanās upes krasta īpašumā Tērvetē, lai latviskā gaisotnē svinētu svētkus un pavadītu laiku kopā ar ģimenēm un draugiem. Ansamblī piedalās Lauma Cenne, Kristīna Gūtmane, Ēriks Jerumanis, Jānis Mateus, Mārtiņš Mateus, Michael Pinsonneault, Aleks Svilāns, Miķelis Svilāns, Dace Veinberga un Andrejs Vītols. Visi dzimuši trimdā (izņemot vienu, kuŗš ieprecējies), auguši latviskās ģimenēs un ciena senču mantojumu, valodu un kultūru. Grupa nekad nav oficiāli dibināta, bet “vienkārši vienmēr bijusi”. Kaut Trubadūru sākums bija, vadot Jāņu svinības, viņu dziesmu klāsts ir izveidojies plašs un bagāts, piedaloties daudzveidīgos sarīkojumos, Dziesmu svētkos, kā arī vienkārši uzdziedot. Sakarā ar to grupa neidentificējas ar vienu stilu vai žanru, bet dzirdam aranžijas ar vairākām mūzikālām ietekmēm – folklora, koŗdziesmas, ziņģes, džezs, kantrī, rokenrols u.c. Iedvesma dziedāšanai radās no vairākiem avotiem, ieskaitot trimdā dibinātās mūzikas grupas – Čikāgas Piecīši, Akacis, Trīs no Pārdaugavas, Frikadeļu zupa, Brāļi Graši, Prusaku ansamblis u. c. Grupā dzied visi, un visi arī spēlē vairākus instrumentus.

Diskā dzirdam folka melodijas, oriģināldziesmas un arī tulkotas cittautu dziesmas. Katrai dziesmai savs īpašs raksturojums un atbilstoša instrumentācija. Aranžijas sasaucas ar dziesmas tekstu un garu. Nav divu dziesmu, kas izklausītos līdzīgas. Dziesmu izvēlē dzirdam tautai labi pazīstamas ziņģes “Lulu”, “Dzintarjūra” (Vilnis Baumanis), bet arī maz dzirdētas – kā “Tautas dziesma” (Juris Mazutis) vai arī pazīstamas meldijas ar iepriekš minētā J. Mazuta atdzejotiem tekstiem. Dziesma “Tautietis svešumā klīst” tulkota no franču Kanadas polītisko bēgļu dziesmas “Un Canadien errant”, Trubadūri to atskaņo gan latviešu, gan franču valodā, kas metaforiski salīdzina latviešu 19. gadsimta trimdinieku piedzīvoto ar 18. gadsimta franču Kanadas bēgļiem. Citviet dzirdam interesantus mūzikālus paņēmienus, piemērām, “Rikšiem bērīt’ es palaidu” tiek pielietotas divas tautas melodijas – viena, kuŗu dzied, otru izmanto starpspēlēm; “Jāņu dziesmu virknē” dzirdam četras atsevišķas Līgo meldijas, katru savdabīgā noskaņā; “Ai, saulīte, mēnestiņš” iesākas ar vienkāršu solobalsi, bet strauji pāriet uz 1960. gadu popmūzikas stilu un beigās atkal atgriežas savā klusā melonodabā. Šī dažādība ierakstā parādās viscaur.

Ar vienu noklausīšanos disks varētu likties paviršs un banāls, bet, jo vairāk ieklausās, jo izpildījumā vairāk parādās nianses, interesanta instrumentācija, izdoma un prasme aranžējumos. Ar trešo noklausīšanos pilnīgi gribas dziedāt līdzi! Divās valodās rakstītā bukletiņā lasām izsmeļošu aprakstu par Truba dūru tapšanu, iedvesmu un motivācijām. Tas ir teicams ievads pirms diska noklau sīšanās. Jāpiemin arī diska izdošanas atbalstītāji – Montreālas latviešu sabiedriskais centrs, LV100 Fonds, Montreālas latviešu organizāciju padome un Latviešu Fonds.

Lasītākās ziņas valstī

Mūzikanti ir veikuši pamatīgu darbu, izdodot šo disku, bet vēl lielāki ir viņu nopelni, ar aktīvu darbību un rosību visus šos gadus uzturot latviešu dziesmu, kas no iepriekšējām pa audzēm ir nodota viņu glabāšanā. Tērvetes Trubadūru pašaizliedzīgā darbība ne vien parāda cieņu un mīlestību pret mūsu mantojumu, bet apliecina, ka tas vēl dzīvs un ieņem svarīgu vietu mūsu esamībā arī šajā mazajā Kanadas stūrītī.

Raksta autors: Pauls Berkolds

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Foto: Publicitātes attēls

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti