Dalies:

Laiks: Lansingā, Mičiganā, Valsts svētkus svin divas nedēļas

Laiks: Lansingā, Mičiganā, Valsts svētkus svin divas nedēļas
  • 06. Dec. 2018

Novembris Lansingas (Mičiganā) latviešiem un latviešu draudzei bijis īpaši darbīgs un svētkiem pilns. Mūsu galvenais uzdevums novembrī bija – liecināt par savu mazo un mīļo Latviju apkārtējā sabiedrībā, rādot tās spēku un vērtības. 

11. novembrī, Lāčplēša dienā, mēs Lansingā svinīgi noturējām kopīgu dievkalpojumu ar amerikāņu draugiem. Kopš 1951. gada Lansingas draudze īrē telpas no Universitātes Luterāņu baznīcas Īstlansingā (University Lutheran Church, East Lansing). Visu šo gadu desmitu laikā mūs vienojušas draudzīgas un cieņpilnas attiecības. Šogad, sagaidot Latvijas simtgadi, amerikāņu draugi aicināja un vēlējās kopā ar mums novadīt kopīgu dievkalpojumu, kur daļa būtu latviski un daļa – angliski. Tā Lāčplēša dienā, Veterānu dienā, mēs sanācām kopā no abām draudzēm, ap 200 cilvēku. Svēto rakstu lasījumi, lūgšana un svētīšanas vārdi dievkalpojuma beigās skanēja abās valodās. Mēs, mazais latviešu pulciņš, skaisti un spēcīgi nodziedājām “Māci man ticēt, Kungs”. Pirmo pantu dziedājām latviski, un tad pārējā draudze nākamos pantus turpināja angliski. Draudzes mā - cītāja Aija Graham bija aicināta sprediķot apvienotajai draudzei. 

Svinot Veterānu dienu, amerikāņu draudze bija sarūpējusi skaistu pārsteigumu. Universitātes Luterāņu baznīcas sieviešu rokdarbnieču grupa bija izšuvusi un sarūpējusi vairākas quilt segas Amerikas karoga krāsās. Tās saņēma vairāki veterāni, kuŗi ir Universitātes Luterāņu baznīcas locekļi. Arī mūsu drau - dzes priekšnieks Ģirts Austriņš tika aicināts pie altāŗa, un arī uz viņa pleciem uzklāja kristīgā mīlestībā un pateicībā izšūto segu. Katra sega apliecināja, ka ikviens tās saņēmējs ir mīlēts un ka Dieva ģimenē viņi nekad nav vieni. Mēs, kā kristīgā ģi - mene vienmēr esam kopā, viens otru atbalstot, viens par otru lūdzot. Pēc kopīgā dievkalpojuma abas draudzes sanāca pie kopīga mielasta, kur amerikāņi uzdrīkstējās pirmo reizi nobaudīt dažus latviskos ēdienus.

Lasītākās ziņas valstī

Svētku svinēšana turpinājās 16.novembrī, kad piektdienas vakarā Lansingas latvieši pulcējās Ģirta un Ārijas Austriņu mājās. Svētkiem sapostajā namā mēs pavadījām draudzīgu vakaru, dziedot tautasdziesmas, spēlējot spēli par Latviju, vācot ziedojumus māsu draudzēm Latvijā – Tirzai un Velēnai un lūdzot Latvijai svētību nāka majiem 100 gadiem.

Bet 19. novembrī, pateicoties dažu lansingiešu, īpaši Andŗa Ozola aktīvitātei, WKAR – FM raidstacijā visu dienu varēja dzirdēt latviešu koŗmūziku un klasisko mūziku. Vietējā pub - liskā radio stacija visas dienas gaŗumā dalījās ar informāciju par Latviju, tās vēsturi, māksliniekiem un mūsu talantiem – dziesmās un mūzikā. Pēc tam WKAR raidstacijas darbinieki atsūtīja pateicības e-pastu, kas saņemts no klausītājiem, – kā viņi bija uzrunāti, dzirdot mūsu tautas mūziku un izpildītājus. 

Cik skaisti, ka mēs varam le - poties, ka esam latvieši, ka va - ram lepoties ar savas tautas sa - sniegumiem un vērtībām. Cik skaisti, ka Amerikas tauta svin kopā ar mums mūsu uzvaras un priekus! Dievs, svētī Latviju! 
Koncertā piedalījās vēl divi čīliešu koŗi Cantares del Elqui diriģentes Darsijas Astorgas va - dībā un Cenit diriģenta Marko Marčanta vadībā, kuŗi atskaņoja dažādu mūsdienu komponistu garīgo mūziku. Jātzīmē, ka visi šie koŗi savā repertuārā ir ie - kļāvuši latviešu komponistu mū - karoga lentīti, godinot mūsu brīvības cīņu varoņus. Koncerts bija kupli apmeklēts un izpelnījās čīliešu publikas uz manību – klausītāji piepildīja visu baznīcu. 

Autore: Sandra Rozenberga-Saavedra
Foto:  Ilmārs Znotiņš, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks'

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti