Dalies:

Laiks: Kultūras notikumi Ņujorkā un tās apkaimē

Laiks: Kultūras notikumi Ņujorkā un tās apkaimē
  • 14. Jun. 2018

Ņujorkas latviešiem 1918. gads pavērās kulturāli sabiedriski daudzsološs. Jau sākot ar tradicionālo Latviešu kultūras dienu 28. janvārī – tieši Draudzīgā aicinājuma atceres dienā – Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Jonkeru dievnama telpās. To jo veiksmīgi bija noorganizējusi jaunievēlētā Ņujorkas organizāciju padomes valde, jau gadiem sabiedriskā darbā sekmīgās Anitas Bataragas vadībā. Paturot jau iesakņoto dienas kārtību, referātu daļai sekoja koncerts. Koncertā baltiešu komponistu mūziku atskaņoja viešņas no Bostonas – „Baltic Duo” – flautiste Ilona Kudiņa un vijolniece Aija Rēķe; koncertu Laikā – ar pozitīvu izvērtējumu – savlaicīgi aprakstīja Dace Aperāne.

Kaut arī ar lielu novēlošanos, ar prieku jāatzīmē rīkotāju lielā veiksme, referentu daļā piesaistot ASV Kongresa bibliotēkas Eiropas nodaļas vadītāju Guntu Harisu (Harris) ar priekšlasījumu par latviešu grāmatu, ģeografisko karšu un citu materiālu ( no ASV Kongresa bibliotēkas krājumiem) liecībām par Latvijas neatkarības laiku no 1919. līdz 1938. gadam. Saistošo referātu papildināja iztirzāto materiālu attēli ekrānā. Varam vienīgi apsveikt rīkotājas par sekmīgo sadarbību ar tik augsta ranga Amerikas kultūras pārstāvi. Kopā ar izcilo koncertu tā tiešām bija diena, kas attaisnoja ierindojumu Latvijas Simtgadei veltīto sarīkojumu vidū.

Šī gada aizvadīto laikposmu chronoloģiski turpinot, ar nožēlu jāsecina, ka Ņujorkā tradicionāli atzīmētā Leģiona dienas atcere 16. martā nezināmu iemeslu dēļ šogad izpalika, totiesu dzejnieka Ērika Raistera Piemiņas fonda gadskārtējais balvas pasniegšanas sarīkojums Priedainē 8. aprīlī notika, taču netika savlaicīgi aprakstīts. Cerams, ka gudrie Laika lasītāji nojautīs, ka šī sarīkojuma svarīgākās sastāvdaļas atsevišķi publicētu rakstu formā esam lasījuši, piemēram, paziņojumu (kopā ar fotoattēlu), ka šī gada ĒRPF balvas laureāte ir žurnāliste, kādreizējā Laika redaktore Astra Mora, kā arī pilnu tekstu no sarīkojumā nolasītās runas par laureāti, runas autore ĒRPF valdes priekšsēdes vietniece Sarma Muižniece Liepiņa.

Sarīkojumam sarūpētā programma bija bagātīga. Bez balvas pasniegšanas un jau pieminētās runas dzirdējām valdes priekšsēdes Anitas Bataragas vēsturisku pārskatu par Fonda darbību kopš 1975. gada un Ērika Raistera dzejoļu lasījumu, kuŗā apsveicamā kārtā bija iesaistīta jaunā paaudze – Madelena Miniāta un jaunās valdes pārstāve Kristīna Putene. Apsveicēju vidū bija Laika izdevēja Dace Rudzīte. Kā allaž raiti risinājās grāmatu un latvisku izstrādājumu izloze – par labu ĒRPF nākotnes darbam – un saviesīga ciemošanās pie valdes locekļu un arvienu pretimnācīgas Ņudžersijas literārās kopas sarūpētā bagātīgā cienasta galda. Vienīgais mīnuss – rīkotājas nebija īpaši lūgušas Astru Moru teikt tradicionālo „laureātes runu” – tās ļoti pietrūka. ĒRPF gadusvētkiem uz „karstām pēdām” kā atsevišķs sarīkojums sekoja vokāli instrumentālās grupas ImantaDimanta koncerts, kas ar savu vitālo priekšnesumus aizrāva it visus.

Beidzot kaut kas īpaši atzīmējams notika pašā Ņujorkas sirdī. Aizgājušo laiku ņujorkieša, krievu cilmes gleznotāja Nikolaja Rēriha piemiņas mūzejā, tikai pāris soļus no Hudzonas krastmalas ceļa, Riverside Drive, 29. aprīļa pēcpusdienā varējām izbaudīt visādā ziņā apburošu klavieŗmūzikas koncertu ar zilgani blāvošo, Rēriha dvēseles apdvesto, mistisko klanu ainavu fonā. Solists – skaņu krāsu burvis pie klavierēm – izcilais, arī izskatīgais – Latvijas jaunās paaudzes pianists Andrejs Osokins. Arī par viņu Laikā jau esam lasījuši – par koncertiem, kuŗos viņš spēlējis kopā ar savu glīto partneri dziedātāju un pianisti Katrīnu Gupalo. (Skat. Viļņa Baumaņa rakstu par viņu koncertu Vašingtonas latviešu namā, Laiks 12. – 18. maijs.)

Andrejs Osokins, nozīmīgu starptautisku konkursu laureāts ar apskaužamu Eiropas slaveno koncertzāļu uzskaiti, pie koncertfīģēļa pārtop par mūzikas garīgās auras apņemtu būtni, kam it kā nebūtu nekādu saistību vairs ar reālo pasauli, kuŗā dzīvojam, bet viena vienīga saplūsme ar J. S. Bacha, Pēteŗa Vaska, Jāzepa Vītola, Frederika Šopēna, arī S. Prokofjeva mūzikas garu. Taču savu suverenitāti pie klavierēm viņš gluži cilvēcīgi izbauda, jauneklīgi neformāli piemetinādams, ka viņam ļoti patīk latviešu komponistu klavieŗmūzika un tādēļ viņš ārpus programmas vēl spēlēšot Volfganga Dārziņa opusu. Priekšnesumā viņš parādīja savu nepārspējamo virtuozitāti. Bijām sajūsmā!

Otrajā maijā Barišņikova centrā viesojās mūsu Goda konsula Daŗa Dēliņa aicinātais Māŗa Briežkalna džeza kvintets. Būtībā tas bija divu mākslu – mūzikas un gleznu attēli – apvienojums zem nosaukuma „Rotkko in Jazz”. Un par šī notikuma aprakstu jau parūpējies pats Goda konsuls. No savas puses vēlos piebilst, ka tik augstas raudzes priekšnesums pieskaitāms pie ieteicamajiem Latvijas kultūras eksporta paraugiem.

Ņujorkas latvieši 4. maijā saņēma divējas „dāvanas”. Augstas kultūras cienītāji varēja izbaudīt pasaules mēroga diriģenta Marisa Jansona personību Bavārijas simfoniskā orķestŗa vieskoncertā Carnegie zālē, bet miermīlīgas latviskas kopā būšanas baudītāji – pasēdēt kopīgās vakariņās pie balti klātā galda Igauņu namā Balto galdautu svētkos, svinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. Bija radusies doma Balto galdautu svētkos pieminēt nesen mūžībā aizsaukto, nenogurdināmo cīnītāju un latvietības jundītāju ņujorkieti Uldi Gravu. Rūpīgi izstrādātā, faktiem bagātā stāstījumā to mums sniedza viņa vārda brālis un latviski polītisko mērķu līdzcīnītājs Dr. Uldis Bluķis, klausītāju aplūkošanai piedāvājot Ulža Gravas autobiografisko grāmatu „Tālumā, bet ne svešumā”, kas būtu jāizlasa visiem, jo tā ir mūsu kopējā trimdas vēsture.

Jonkeru baznīcā 20. maijā draudzes Dāmu komiteja rīkoja filmas izrādi – Melānijas Vanagas personīgo Sibirijas izsūtījuma atmiņu grāmatas ekranizējumu „Melānijas chronika”. Šis traģiskais atmiņu stāsts ir jāredz ikvienam!

Raksta autore: Eleonora Šturma

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Foto: Publicitātes attēls

 

 

Lasītākās ziņas valstī

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti