Dalies:

Laiks: Kas jauns Rotā?

Laiks: Kas jauns Rotā?
  • 09. Aug. 2018

Latviešu kaŗa invalīdu apvienība (LKIA) savā mītnē Rotā Katskiļu kalnos Ņujorkā ir darbojusies jau ilgāk nekā 57 gadus, atbalstot bijušos latviešu kaŗavīrus, kaŗa invalīdus un to ģimenes. Lai neaizmirstu LKIAs saknes, notiekot paaudžu maiņai, Rotas valde pēdējos gados bija izvēlējusies palielināt Rotas mērķi, kas saskan ar temu, par ko kaŗavīri cīnājās, – latviešu kultūras krājums un pašvaldība.

Latviešiem ir bagāts mantojums, un Rotas valde un darbinieki ir bijuši ļoti aktīvi, izdomājot jaunus veidus, kā atbalstīt latviešu sabiedrību Amerikā, veicinot valodu, uzturu, mūziku, sportu un mākslu. Divreiz gadā tiek uzņemti Kapu svētku apmeklētāji un gadskārtēji tiek rīkoti „Zelta bumbas” volejbola turnīrs, Rudens svētki, kā arī citi pasākumi, iesaistot arī jauniešus, angliski runājošo ģimenes un jauniebraucējus. Mēs tā daram, ne tikai ballēšanas dēļ, bet arī tāpēc, lai latviešu kultūras krājums netiktu zaudēts Amerikas „kausējamā katlā”.

Diemžel Rotas īpašums bija krietni novecojis 21. gadsimta sākumā, un bija nepieciešami daudzi remontdarbi, lai varētu uzturēt īpašumu. Centīgi rīkojām talkas divas reizes gadā un lielu darbu veicām ar amatniekiem klusās sezonas laikā. Pēdējos četros gados tika veikta pilnīga galvenās mājas un puse no Meža mājas jumta atvietošanas, Meža mājas kamīna telpas remonts, skursteņa pārbūve, galvenās mājas sildītāju nomaiņa, kanalizācijas sistēmas atjaunošana, kā arī virtuves, labierīcību un istabu remonti.

Lasītākās ziņas valstī

Vislielākais projekts bija Rotas kroga „Zelta Auns” remonts. Svarīgi bija atvietot ūdens novadu caurules, novēršot pamatu bojājumus, sienas labošana un arī „Zelta Auna” kroga letes pārbūve. Visus līdzekļus, materiālus un darbaspēku ziedoja Rotas labvēļi un mūsu gads kārtējās izlozes atbalstītāji. Remontdarbus veica amatnieki un brīvprātīgie. Kopsummā pēdējos četros gados visiem Rotas remontiem tika saziedoti materiāli, nauda un darbaspēks vairāk nekā $200 000 vērtībā. Esam lepni par jauno kroga telpas izskatu un gatavi uzņemt viesus atjaunotajā gaišajā un ērtajā klubā!

Tāpēc sestdienas, 14. jūlija, pie vakarē laipni ielūdzām ikvienu biedru, bijušo talcinieku, kaimiņu un draugu uz atjaunotā „Zelta Auna” atklāšanas svinībām. Sarīkojumu atklājām ar šampaniešu tostu, sveicieniem un vakariņām kroga telpā, un svētki turpinājās līdz pat agram rītam. Kopumā uz šo vakaru bija ieradušies pāri par simt labvēļu, atbalstītāju un viesu. Garšīgās vakariņas sagatavoja Rotas jaunā saimniece Terēze Apsīte, kuŗai sarīkojuma dienā laipni pieteicās palīdzēt Laura Vilsone-Meixner. Aiz jaunas dabīga koka letes ar glāzēm virtuozi strādāja Ēriks Mežgailis, Aleksandrs Huck, un Ariāna Akkerman.

Visu, kas tika veikts pēdējos gados, noteikti nebūtu bijis iespējams paveikt bez mūsu uzticīgo labvēļu atbalsta. Īpašu pateicību Rotas valde izsaka Edhard Corporation, Viestartam Zubkovam, Helmutam Elsim, Joe Madden, Jesse Ordansky, Edgaram Silovam, Romaldam Linartam, Akkerman ģimenei, Blassmann ģimenei, LaFonte ģimenei, Irenai Aizstrautai, Tainai Laiviņai, Dainai Mednei, Ainai Majevskai, Vizmai Drukovskai, Maijai McManus, un neskai tāmiem citiem talciniekiem, kas pēdējos gados čakli veica milzīgos darbus. Daudzām rokām kopā strādājot, darbs kļūst vieglāks.

Aicinām braukt pie mums ciemos, lai izbaudītu skaisto Katskiļu kalnu dabu jebkuŗā gadalaikā, Rotas viesmīlību un saimnieces Terēzes neticamās tortes! Piedāvājam naktsmājas, ilgtermiņa īri, viesību telpas svinībām un to cienastu sagatavošanu gan lielākām grupām, gan arī ģimeniskām svinībām. Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.rotalodge.org (pašreiz ti kai angļu valodā), kur var uzzināt informāciju par pasākumiem un cenām, vai zvaniet saimniecei Terēzei (518) 589-9878. Gaidīsim jūs Rotā!

Foto: Rota Lodge, facebook
Autors: REINIS N. SĪPOLS, LKIA Rota priekšsēdis un ANDRA ZUBKOVA, LKIA Rota direktore

Raksts ir publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti