Dalies:

Laiks: Jaungada balle Kalamazū 20. gs. 20 gadu stilā

Laiks: Jaungada balle Kalamazū 20. gs. 20 gadu stilā
  • 28. Feb. 2019

Bija Kalamazū latviešu rīkotā Latvijas Simtgades Vecgada vakara balle un Jaungada sagaidīšana. Tērpušies 1919. un 1920. gadu stilā, tautieši bija sabraukuši no malu malām. Arī bezgala elegantie detroitieši ieradās kuplā skaitā – daži pat 20. gadu automobilī, kā redzam fotoattēlā. 

Lasītākās ziņas valstī

Skaisti izgreznotā Kalamazū Latviešu biedrības zāle mirdzēja ar gaismiņām, un katra detaļa liecināja par lielo darbu, izdomu un mīlestību, ko balles Rī - cības komiteja bija ieguldījusi, lai viesi tiešām baudītu pacilātu svētku sajūtu. Bufetē klasiskais latviešu aukstais galds lūza no pārpilnības. Uz skatuves ekrāna rādījās melnbaltās mēmās filmas, un ar priekšnesumiem, pārtapušas naktskluba dzie donēs, uzstājās Vija Vīksne un Svetlana Stone. DJ AI-VA, kas esot populārs ne tikai Rīgā, bet arī šaipusē, bija pievilcis dau - dzus viesus no jaunākajām pa - audzēm. Sākumā viņš spēlēja veclaiku latviešu mūziku, vēlāk laikmetīgo, un katrs varēja kārtīgi lēkāt un izvingroties – jau tūlīt sākt īstenot Jaungada apmešanos nomest svaru.
 
Labas atmiņas par pēdējo Kalamazū Vecgadvakara balli – 2009. gadā “Casino Royale” un  šīgada nozīmīgais datums – Latvijas Simtgade radīja ideju vēlreiz rīkot balli – šoreiz ar 20. gadu temu, kā arī ziedot latviešu sabiedrībai. 
 
Balles labdarības mērķis bija ieņemt $10 000, ko sadalīt Kalamazū Latviešu biedrībai un Gaŗezeram. Tas tika sasniegts ar uzviju, pateicoties 169 balles dalībniekiem un labi organizētajiem rīkotājiem. Lietojot ie - priekšējās balles izdevumus un ienākumus par vadlīniju, tika sastādīts budžets un sadalīti uzdevumi. Dainis Matisons bija atbildīgs par financēm un biļešu pārdošanu, Bill un Marissa (Jēkabsone) LaDitka noformēja telpu, Malda Roze sarīkoja latvisko bufetei, Dināra (Strīķe) Briģe gādāja par reklāmu so - ciālos medijos un Lauma (Ma - tisone) Brau vervēja ziedotājus. Klusā izsolē starp daudz sazie - dotajām mantām visvairāk ienesa Kristapa Porziņģa parakstītais basketbolista krekls. 
 
Vadīt polonēzi balles rīcības komiteja lūdza bijušo LAD priekšsēdi un pašreizējo Latvijas Goda konsulu Dienvidkarolīnā Robertu Kukaini. Pēc konsultācijas ar ekspertu – tēvu Jāni, kas šādu uzdevumu ir vairākkārt veicis, un pēc labi izstrādāta plāna un grafika, Roberts ar savu kundzi Lieni uzņēmās šo godu un veica to ar izcilām sekmēm. Prieks bija redzēt, ka mūsu kaimiņu pilsētā Kalamazū ir uzņēmīga komanda no jaunākas paaudzes ar sparu sarīkot tik ļoti veiksmīgu un skaistu sabiedrisku notikumu. Sirsnīgi ceram, ka daudz tādu vēl baudīsim nākotnē.
 
Autore: LĪGA JĒKABSONE, Latviešu apvienības Detroitā priekšsēde
Foto: Publicitātes attēls
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"  

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti