Dalies:

Laiks: Gara vairogs, kas sarga Gaŗezeru

Laiks: Gara vairogs, kas sarga Gaŗezeru
  • 23. Aug. 2018

Pienācis laiks atmest piesardzību un skaidri un gaiši teikt – Gaŗezers ir BRĪNUMS. Tik daudz zinīgu cilvēku ir kļūdījušies, šauboties par latviskās kultūras un izglītības pastā vēšanu ārpus Latvijas. Viņi būtu priecīgi, ka kļūdījušies. Sava taisnība jau tomēr ir. Nav vairs Vasaras vidusskolas Beverīna, Studiju centra Kalamazū, Minsteres ģimnazijas Vācijā, Ab - renes Francijā. Bet Gaŗezers arvien vēl zaļo un zied. Tā ziedi ir vidusskolas skolēni. Bērnu vecākiem Gaŗezers nav lēts prieks. Nerunājot par naudu – lai nokļūtu Gaŗezerā, ceļā ar auto jāpavada padsmitiem stundu ar visām gaŗā ceļa būšanām un nebūšanām. Lietojot gaisa satiksmi, jāpārsēžas, un biļešu cenas arī nav pārāk labvēlīgas. Latviešiem svešumā ir daudzējādas pazīšanās, sākot ar Latviju, bēgļu gaitām, Vācijas nometnēm, kuģu braucieniem, mītņu zemju norisēm, Dziesmu svētkiem... Īpašā katēgorijā ir pazīšanās, draudzības, kas gūtas Gaŗezerā un ne tikai jauniešiem vien. Bet ir vēl kaut kas vairāk. Tā ir gara un pār dzīvojuma tuvība – gan svecīšu va - karā pie ugunskura, gan izlaiduma koncertā. Mums, vecākā gadagājuma ļaudīm, derēja uz brīdi aizvērt acis, tad tās atkal atdarīt, lai saprastu, ka redzētais nav sapnis. Brīžam sametās sevis žēl, vērojot jauno puišu lēcienus, meiteņu stāvus, plīvojošos matus un smaidošās sejas. Tur ir jaunība visā tās varenībā! Reizē pagātnes atmiņas un nākotne, krāšņos tautastērpos, tieši mūsu acu priekšā.

Laika zobs nav gājis Gaŗezeram secen. Amfiteātrim Dziesmu lejā baļķu soli augšējos posmos saplaisājuši, ietrunējuši, izkustējušies. Pirms pāris gadiem nozāģēts lielais ozols. Te ir zināms simbolisms. Ozols bija pāršķēlies un apdraudēja augšējo solu rindas. Pat tik varenam kokam kā ozolam sašķeltam bija jāaiziet bojā. Uz gludi nozāģētā celma, kas ir vismaz metru diametrā, saskatāmi gadu gredzeni. Varbūt tajos ozols ierakstījis Gaŗezera vēsturi? Tad tur būtu pirmie Gaŗezera Vasaras vidudskolas celmlauži, kas pieminēti Laika 1965. gada 12. jūnija rakstā ar virsrakstu „Vasaras vidusskola jau šovasar”. Dr.R. Markus, G. Strautnieks, prof. E. Lauberts, H.Kreicers, Ed. Avots, māc. V. Vārsbergs, Rasma Sināte, Lidija Gleške, Dr.A.Olte, E. Brošs. Latviešu skolotāji un skolotājas ir mūsu tautas labie gariņi. Latvijas brīvvalsts laikā tie stiprināja valstisko apziņu un iemācīja cienīt mūsu valodu. Vācijas bēgļu nometnēs to turpināja un papildināja, mītņu zemēs gādāja, lai mēs svešumā nepazaudētu savu valodu. Tāds kā gara vairogs. Pozitīvā at tieksme bērnu, vecāku un skolotāju starpā, bija viscaur jūtama arī Gaŗezera Vasaras vidusskolas izlaiduma norisē. Nav izmērāms Gaŗezera pienesums mūsu sabied rībai. Tas varētu būt pārsteidzoši liels.

ALA priekšsēdis, advokāts Pēteris Blumbergs savā apsveikumā minēja, ka bez Gaŗezerā gūtās iedvesmas nebūtu šo darbu uzņēmies. Bija liels godalgu, atzinību un ziedu birums. Skaļākās ovācijas saņēma diriģents Pauls Berkolds. Koncertam bija iznomāta profesionāla skaņu sistēma. Par to gādāja skaņu meistars Ēriks Kīns. Milzu nopelns arī deju skolotājai un choreografei Leldei Krēsliņai. Viņas ansambļa sniegumu tā īsti varēja novērtēt tie, kas paši kādreiz dejojuši tautasdejas. Gaŗezera vidusskolas koris, sava diriģenta vadīts, sasniedzis respektējamu līmeni. Teicama dziesmu izvēle un Guntas Laukmanes pavadījumi. Neviena koncerta mākslinieki nevarētu vēlēties jūsmīgākus klausītājus par tiem, kas pildīja solus Dziesmu lejā. Brīžam tikai retais palika sausām acīm. Koncertā piedalījās 130 skolēnu. 54. reizi notika Gaŗezera izlaiduma akts. Šoreiz – Latvijas Simtgades zīmē. Svētbrīdi vadīja archibīskape Lauma Zušēvica. Gaŗezera direktores Sandras Kronītes-Sīpolas uzrunai sekoja gaŗa rinda runātāju un apsveicēju. Šogad Gaŗezera vidusskolas karogu nodeva 38 absolventi. Karoga saņēmējā 3. klasē bija 41 skolēns! Brīnumus jau nevar izskaidrot. Ja to va - rētu, tie vairs nebūtu brīnumi, bet Gaŗezers ir!

Lasītākās ziņas valstī

P.S. Gribētos ierosināt Dziesmu lejai dot Gunāra Birkerta vārdu. Tas godinātu Mūžībā aizgājušā Dziesmu lejas plānotāja, izcilā architekta Gunāra Birkerta piemiņu.

Raksta autors: Ivars Galiņš

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu “Laiks”

Foto: Garezers/Facebook

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti