Dalies:

Laiks: Folkloras kopa "Vilkači" viesosies Ziemeļamerikā

Laiks: Folkloras kopa "Vilkači" viesosies Ziemeļamerikā
  • 28. Sep. 2018

Bagātinot Latvijas valsts Simtgades kultūras programmu, no šī gada 10. oktobŗa līdz 3. novembrim Ziemeļamerikā ar patriotisku koncertprogrammu „Ak, Latvija, kur tavi dēli?” viesosies latviešu folkloras un seno cīņu kopa Vilkači. Turneju rīko kultūras biedrība TILTS sadarbībā ar vietējām latviešu organizācijām. 

Lasītākās ziņas valstī

Vilkači jau 17 gadus Latvijā nodarbojas ar nacionāl pat riotisko audzi nāšanu dažādos lī - meņos, ar tradiciju un folkloras pētniecību, ar senā kaŗavīra dzī- vesveida un amatnieku pras mju apgūšanu, ko populārizē da žādos pasākumos, koncertos un festivālos. Ikviens no Vilkaču dalībniekiem ar lepnumu nes savu, Vilkaču, un Latvijas vārdu visās savās gaitās gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
Folkloras kopa tapusi, iedvesmojoties no vīru kopas Vilki, kad vairāki jauni puiši sanāca kopā un saprata, ka arī viņiem dziesmas, stāsti un idejas par kaŗavīriem ir nozīmīgas. Ar vīru kopas Vilki dalībnieku at - balstu un iedrošinājumu šie puiši uzsāka savu mūzikālo ceļu.
Mūzicējot un dziedot, Vilkači ievibrē ne tikai sevi, bet visu, kas atrodas apkārt. Priekš nesumos Vilkaču vīru augumus rotā Latvijas territorijā apbedījumos atrastu 10. – 12. gadsimta apģērbu rekonstrukcijas. Vilkaču repertuāru pārsvarā veido kaŗa vīru dziesmas par mīlestību, ienaidnieku, kaŗā iešanu un at - griešanos, dažkārt arī par ne - atgriešanos.
Koncerttūres nosaukums „Ak, Latvija, kur tavi dēli?” atklāj – kaŗavīru tematika caurvīs ik - vienu tūres koncertu. Kaŗavīrs ir, bija un būs ikvienas valsts brīvības un neatkarības garants. Agrākos laikos ikvienam, ne - atkarīgi no nodarbošanās, bija jābūt gatavam jebkuŗā brīdī celties un aizstāvēt savu un savas ģimenes, un tautas brīvību. Savos koncertos Vilkači nereti uzdod jautājumu zālē sēdošajiem jauniešiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem: “Vai jūs šodien būtu gatavi pamest visu un doties aizstāvēt savu ģimeni, valsti, neatkarību un brīvību?” Ir arī laiki, kuŗos kaŗojuši vai - rumā tikai profesionāli kaŗavīri, kuŗu brīva izvēle ir bijusi doties šo ceļu. Vilkači uzskata, ka, ne - atkarīgi no laikmeta un situācijas, godprātīgs kaŗavīrs ir cienījams un godājams visos laikos. Tāpēc arī koncerti ASV tiks veltīti kaŗavīru godināšanai un labās slavas daudzināšanai. Šajos koncertos Vilkači iekļaus gan dziesmas no latviešu folkloras, gan pa kādai 20. gadsimta dziesmai, kuŗas frontē dzie dājuši vēl mums atminami dzimtu un tautas varoņi. 
Vilkači savos koncertos ASV dziedās gan dziesmas, kas ie - ņēmušas stabilu vietu kopas vairāk nekā piecpadsmit gadu krātajā repertuārā, gan iepriekš klausītājiem neatskaņotu repertuāru, gan dziesmas jaunās apdarēs. Jauno repertuāra daļu šī gada laikā paredzēts ierakstīt CD formātā un padarīt pieejamu arī klausītājiem internetā. Esam pateicīgi turnejas atbalstītājiem – Latviešu Fonds, Rī - gas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Valsts Kultūrkapitāla fonds – par fi - nan ciāliem pie šķīrumiem. Koncerti notiks piecpadsmit latviešu centros, un mēneša laikā Vilkači šķērsos visu Zie - meļameriku: Sietla, Portlande, Sanfransisko, Losandželosa, Mi - neapole, Čikāga, Kalamazū, Detroita, Klīvlande, Toronto, Va - šing tona D.C., Priedaine, Bostona un Katskiļi. Gaidīsim jūs, lai svinīgi sa - gaidītu Latvijas neatkarības simto gadadienu! 
 
Rakstu sagatavoja EDUARDS KRŪMIŅŠ  
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā'
Foto: Publicitātes attēls

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti