Dalies:

Laiks: Dibināts Latvijas Universitātes simtgadei veltīts Testamentāro novēlējumu fonds

Laiks: Dibināts Latvijas Universitātes simtgadei veltīts Testamentāro novēlējumu fonds
  • 28. Sep. 2018

Kvalitātīva izglītība ir inteliģences raksturlielums un Latvijas nākotne ir balstīta uz izglītotu tautu, kas var pie ņemt pareizos lēmumus. 1919. gadā Latvijas Universitāte (LU) tika dibināta, lai radītu pamatu Latvijas valstij. Labdarības organizācija “Friends of the University of Latvia” aicina tautiešus ar savu testamentāro novēlējumu turpināt godināt savus priekštečus un viņu Alma Mater, novēlot kaut nelielu sava testamenta daļu Latvijas Universitātei.

Lasītākās ziņas

Reiz Mariss Vētra teicis: „Likās, ka tikai Latvijas Universitāti atklājot, ir pilnvērtīgi pasludināta arī Latvijas valsts.” Augstskolas mērķis bija un ir izaudzināt Latvijai izglītotus un gudrus cilvēkus, Latvijas nā kotnes veidotājus. LU pēc savas būtības ir Latvijas spēju apliecinājums. Cik spēcīga ir Latvijas vadošā augstskola – Latvijas Universitāte, tik spēcīga un stipra ir arī Latvijas valsts. Ar skatu nākotnē tiek gaidīta uni versitātes 100. gadadiena nākamā gada septembrī.
 
LU ir Latvijas lielākā augstskola, tajā studē 15 500 studentu. Līdz šim ar “Friends of the University of Latvia” mecenātu gādību pusmiljons eiro apmērā ir atbalstīti 29 LU studenti, kuri saņēmuši stipendiju savu akadēmisko mērķu sasniegšanai, un atbalstīti septiņi vērienīgi LU pētnieku īstenoti projekti. Šobrīd LU ir 13 fakultātes, 21 institūts un astoņas filiāles re - ģionos, kuŗās strādā valsts va - došie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Patlaban tiek aktīvi attīstīta LU infrastruktūra, būvējot LU kampusu Torņakalnā, kas būs viens no mūsdienīgākajiem akadē miskajiem centriem Baltijas valstīs. Nākamais izaicinājums ir līdzekļu piesaiste Rakstu mājas un Akadēmiskā laukuma iz būvei, kura izmaksas mērāmas aptuveni 52,9 miljoni eiro apmērā.
 
„Latvijas Universitāte ir bijusi, ir un būs  Latvijas augstākās izglītības flagmanis un Latvijas valsts pamats. Latvijas Universitātes attīstībā ir piedalījušies daudzi desmiti mecenātu no Amerikas Savienotajām Valstīm. „Friends of the University of Latvia“ vēlas šo tradīciju turpināt. Ikviens, kurš ir saņēmis atbalstu savām studijām, ļoti labi saprot šī atbalsta nozī mīgumu. Gandrīz katrā mūsu ģimenē ir vecāki vai vecvecāki, kuri ir studējuši Latvijas Universitātē. Sagaidot Latvijas Universitātes simtgadi 2019. gadā, šī ir nozīmīga iespēja atbalstīt Latvijas Universitāti, ziedojot savu artavu Latvijas Universitātes attīstībai,” aicina „Friends of the University of Latvia” valdes priekšsēdis Roberts Blumbergs.
 
Ikkatrs ziedojums Latvijas Uni- versitātei ir svarīgs. Tas ir ne tikai atbalsts Latvijas spožā kajiem prātiem un centīgiem jau - niešiem ar nepietiekamu mate - riālo nodrošinājumu vai augstskolas infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai, bet arī tiešs apliecinājums dzimtenes mīlestībai un atbalsts savas zemes nākotnei. Labdarības organizācijai “Friends of the University of Latvia” ir (501(c)(3) charity) statuss kopš 2012. gada. 
 
Raksta autors: Roberts Blumbergs
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"
Foto: Latvijas Universitāte/Facebook

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti