Dalies:

Laiks: Būt spožiem kā sveces liesmiņa! TLB Sestdienas skola sāk 68. mācību gadu

Laiks: Būt spožiem kā sveces liesmiņa! TLB Sestdienas skola sāk 68. mācību gadu
  • 16. Oct. 2018

2018. gada 8. septembŗa rīts Toronto uzausa nedaudz ap mācies, taču tas neaizkavēja To - ronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas esošos un nākamos skolēnus ierasties skolā jautrā un priecīgā noskaņojamā. Kamēr skolēnu vecāki reģistrēja bērnus jaunajam mācību ga - dam, paši skolēni iepazinās ar saviem skolotājiem un dalījās vasaras iespaidos ar saviem draugiem. Pēc lielā vasaras klusuma Latviešu centra Toronto otrais stāvs bija pilns dzīvības un bērnu čalu.

Lasītākās ziņas valstī

Pēc tam, kad dokumentu kārtošana tika pabeigta, skolēni, viņu vecāki un viesi pulcējās Kursas zālē uz skolas 68. mācību gada atklāšanas svinīgo aktu. Skolas pārzine Ilze Maksiņa uz - aicināja klātesošos piecelties un 8. klases skolēni, kopā ar savu klases audzinātāju Andrievu Zand bergu, ienesa Latvijas ka - rogu. Karoga ienešanas laikā koklēšanas skolotāja Marisa Zubāne spēlēja kokli. 
 
Pārzine aicināja mācītāju Dr. Anitu Gaidi atklāt mācību gadu ar svētbrīdi. Viņa dāvanā bija atnesusi trīs sveces ar novēlējumu visiem būt tik spožiem, stipriem kā sveces liesmiņa. Kā tas ir parasts Latvijā skolu iesā kot, mācītāja A. Gaide uzdā vināja pārzinei sarkanu rozi no sava dārza un aicināja uz kopīgu lūgšanu „Dievs Tēvs...”.
 
No Toronto Latviešu biedrības (TLB) skolas saimi sveica valdes priekšsēdis Patriks Rundāns, novēlot labas sekmes skolēniem 68. mācību gadā un labu sadarbību skolotājiem, vecākiem un visiem darbiniekiem. P. Rundāns, pasniedzot TLB sudraba nozīmi apsveica N. Vagneri ar pieciem skolā nostrādātiem ga - diem. Viņš uzaicināja klātesošos vienoties tautas lūgšanā „Dievs, svētī Latviju”. Šoreiz tautas lūgšana tika pavadīta ar Lindas Marutas Kronbergas klavieŗ spēli, kuŗa šajā mācību gadā skolā mācīs dziedāšanu un arī valodu pašiem mazākajiem skolēniem.
 
Nākamā runātāja bija Rīgas 14. gaidu vienības vadītāja I. Keon, kuŗa apsveica skolas saimi ar jaunā mācību gada pirmo dienu un uzaicināja meitenes pieda līties latviešu guntiņu kustībā.
 
Šis ir pirmais mācību gads skolas pārzines amatā Ilzei Maksiņai. Viņa savā uzrunā dalījās ar atmiņām un iespaidiem par to, kāda bija viņas pirmā skolas diena Toronto Latviešu skolā pirms astoņiem gadiem. Dienā, kad viņa nevienu nepazina un vienas nedēļas latvisko vidi, “mazo Latviju”, kā to dažkārt dēvē, darbiniekiem ne reti sa - gādā pārmetumus un dusmas no tās sabiedrības daļas, kuŗu bērni latviski nerunā. 3x3 latvisko gaisotni var saglabāt, ja kādā no “roku” ievirzēm pie - dalās latviski nerunājošais, ku - ŗam līdzās ir viņa latviski ru - nājošais ģimenes loceklis, kuŗš var neuzkrītoši pārtulkot ne pieciešamo, un viņš pats saprot, ka atrodas īpašā vidē, kuŗā uzsvars biedrības daļas tiesības izmantot viņiem sagādāto latvisko vidi 3x3, un viņi uztveŗ lūgumu nepieteikt uz 3x3 ģimenes, ku rās bērni latviski nerunā, kā kaprīzu atstumšanu un pret viņiem vērstu kritiku. Tas sāp. 3x3 nekādā gadījumā nepārmet nevienam, bet pilnā mērā atzīst katra tiesības izvēlēties, kāda valoda tiks lietota ģimenē. 3x3 nevēlas radīt latviešu sa - biedrībā nekādas plaisas, tikai lūdz izpratni un respektu pret No kr.:  Larisa Kaļiņa, Ingrīda Jansone, Laila Medne, Līga Ruperte, Daiga Rūtiņa, Maija Zaeska, Maira Bundža.   3x3 zīmi sagatavoja Gaŗezera 3x3 bērni nekad nedomāja, ka kādreiz stāvēs skolas saimes priekšā un uzrunās ikvienu kā savu draugu, paziņu un varēs nosaukt ikvienu klātesošo vārdā.
 
Turpinājumā visi tika iepazīstināti ar skolas skolotājiem, pa - līgskolotājiem un brīvprātī gajiem darbiniekiem. 
 
Tradicionāli skolas nākamie absolventi Ināra, Violetta, Markus, Connor saņēma skolas nozīmītes sudrabā, bet katrs mazais pirmklasnieks – Lija, Līva, Laila, Maksims, Aleksandrs, Emīls – sa - ņēma savu pirmo „Gaiļa Ābeci. Skolas pārzine aicināja ik vie nu būt draudzīgiem, laip niem, cienīt un sadarboties citam ar citu, jo tikai tā pēc astoņiem gadiem ikviens varēs redzēt šodienas pirmklasniekus absolventu lomā. Skolas svinīgais akts noslēdzās ar varenu tautasdziesmas „Rīga dimd” un skolas himnas nodziedāšanu.
 
TLBSS birojs  
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"
Foto: CC0 licence

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti