Dalies:

Laiks: Bostonas Latviešu skolas izlaidums

Laiks: Bostonas Latviešu skolas izlaidums
  • 25. Jul. 2018

Bostonas Latviešu skolas izlaidumā visi rosījās kā bitītes. Uzdevumu šādās reizēs ne - trūkst, jo jāsakārto un jāizrotā zāle, jāsagādā mielasts, jā rūpējas, lai katrs bērns būtu savā vietā īstajā laikā, jāuzņem viesi, jāiesilda balsis, jāsilda pīrāgi, jāuzskaņo instrumenti... Par to, lai svētki ritētu plūstoši, rūpējās mūsu izcilās kollēgas – skolas pārzine Agnese Linarte, vecāku padomes priekšniece Valda Grinberga, mūzikas skolotāja Krisīte Skare un deju skolotājas Māra Bolis un Dzintra Zielinskis.

Svētki sākās saviļņojoši ar karoga ienešanu, svētbrīdi un mācītāja Igora Safina runu, Latvijas himnu un skolas pārzines uzrunu. Tika godinātas šī gada absolventes – Silvija Grava, Anika Grinberga, Mia Lee un Zīle Puriņa, kā arī viņu klases audzinātājas Renāte Kenney, Valda Grinberga un vēstures skolotāja Zinta Grava.

Absolventes teica emocionālas un pateicības pilnas runas par savu īpaši pavadīto laiku BLS, pēc tam uz lielā ekrāna tika rādītas kopīgās atmiņas fotoattēlos. Tā bija brīnišķīga filma, kas izraisīja gan smieklus, gan asaras un mīļas, mīļas atmiņas katram, kuŗam bijusi saskarsme ar šīs klases absolventēm.

Lasītākās ziņas valstī

Tika izsniegtas arī skolas bērnu liecības un piemiņas balvas tiem, kuŗi piedalījās šā gada Rumaka lasīšanas sacensībā. Uz skatuves katras klases bērni ar audzinātājiem iezīmēja savu spilgtāko gada notikumu vai piedzīvojumu, mācoties BLS. Svinīgās daļas beigās 8.klase nodeva karogu nākamā gada absolventu klasei, kuŗā mācās Kīra Walker, Marianne Foy, Marisa Tums, Shannen Holohan, Žaklīna Kenney, Pēteris Lipacis un Edvards Ruszczyk. Un tad – priekšnesumi, ar kuŗiem uzstājās visi skolas bērni. Absolventes runāja dzeju – Juŗa Kronberga “Latviešu valoda” un Ojāra .Vācieša “Uz zaļā zara”, kā arī fragmentus no Jāņa Jaunsudrabiņa apceres “Piemini Latviju!”.

Dejošanas skolotāju M. Bolis un Dz. Zielinskis vadībā mūsu jaunākā paaudze izdejoja trīs raitu un jautru deju rakstus – “Circenīti”, “Skrodeŗi” un “Čī čā gūteņa”. Šie deju priekšnesumi tā saliedēja publiku, ka vēl ilgi priecājāmies par to, cik labi, ka mums ir tik daudz jaunākās paaudzes bērnu. Tas dāvā mums īpašo sajūtu, ka ir ne vien no - slēgums un izlaidums, bet arī turpinājums skolai un latvietības garam Bostonā. Dziedāšanas un mūzikas kultūra Bostonas latviešu skolā un sabiedrībā ir milzīgs spēks, pateicoties Krisītes Skares mierpilni kūsājošai, bet nerimstoši spēcīgai enerģijai. Krisītes vadībā uz stājās visu klašu bērni gan mazākos ansambļos, gan kopkorī skandinot latviešu tautasdziesmu apdares “Zinu, zinu, bet ne - teikšu”, “Sveicinom, vēlom”, “Teci, rikšus, kumeliņi”, ”Situ koku uz kociņa”, “Tēvu tēvu laipas mestas”, gan latviešu oriģināl dziesmas “Mēs, māsiņas”(K.Skare, t.dz.v.), “Attālums nobuŗ” (D.Soste, L.Dimanta) un “Sprīdītis”(Im. Kalniņš, M. Zālīte). Ansambļiem un korim pavadījumu spēlēja mūsu instrumentālisti – vecāki un ģimenes locekļi – Michael Glashow/ģitara, Didzis Voldiņš/klavieres, Andra Voldiņa/ alta vijole, Matīss Puriņš/ basģitara, un Agita Arista/flauta.

Pēc svinīgās daļas absolventi un skolotāji gāja uzņemt pēdējos svētku mirkļus, fotografējoties skolas pagalmā, skolas bērni un vecāki teica paldies speciālo priekšmetu skolotājiem un audzinātājiem, un vēlāk visi devās mieloties pie dāsni sa - rūpētā svētku galda. Bija tik mīļi un sirsnīgi, ka negribējās, lai tas viss beigtos. Gribējās vēl visiem pabūt kopā.

Raksta autore: Agita Arista

Foto: CC0 licence

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti