Dalies:

Laiks: Simts smaidu vairāk nekā citos valstssvētkos

Laiks: Simts smaidu vairāk nekā citos valstssvētkos
  • 11. Dec. 2018

Daudzajos svešuma gados Bostonas latviešu sabiedrībai ir izveidojies formāts, kā svinēt Valstssvētkus. Tur parasti ir Amerikas himna, svētku runa, gubernātora proklomācija, kaimiņtautu apsveicēji, godalgu pasniegšana, apbalvojumi. Valstssvētki – tuvākajā novembŗa nogalē, reti tieši pareizajā dienā.

Visa tā šogad nebija. Un nepietrūka. Bija tieši 18. Novembris, kas sākās ar svētku noskaņu veicinošu diavkalpojumu, tad svētku programma. Pēc karogu ienešanas Krisīte Skare rīkotāju vārdā apsveica klātesošos, vēstīdama, ka šogad programmas izpildītāji būs paši bostonieši, ar saviem talantiem apliecinot cieņu un mīlestību mūsu tautai un kultūrai. Pēc ekrānizētās Latvijas valsts prezidenta uzrunas, ar ieskaņoto orķestri un kori, kopīgi dziedātā valsts himna, pārpildītajā draudzes sarīkojuma zālē, skanēja pacilātāk un dižāk nekā jebkad.

Svētki bez svinēšanas jau ir tikai tukša čaula vai skanīgs virsraksts. Bet mūsu valstsvētki Bostonā tika svinēti daudzās un dažādās formās. Programma ar nosaukumu „Latvieša dzīve kā rakstains cimds” ietvēra dzejoļus, mūziku un dziesmas simts gadu gaŗumā. Tur bija Auseklis, Jānis Akurāters, Kārlis Skalbe, Jāzeps Vītols, Jānis Kalniņš, Lūcija Garūta, Ojārs Vācietis, Māra Zālīte, Leons Briedis, Jānis Peters, arī bijušā bostoniete Dace Micāne Zālīte, Raimonds Pauls, Ēriks Ešenvalds, Uldis Stabulnieks, Jānis Lūsēns, Raimonds Tiguls, Ainars Virga, minot tikai dažus. Seši lasītāji, ieskaitot mācītāju, skandēja 12 dzejoļus.

Lasītākās ziņas valstī

Bostonieši var lepoties ar augstas klases mūziķiem, kā Andru Voldiņu Dix, Aiju Rēķi, Ilonu Kudiņu, Agitu Aristi, Michael Glashow, Richardu Kolmani; mūzikas direktrisi, diriģenti un dziedātāju Krisīti Skari un dziedātājiem Agnesi Linarti, Kseniju Broku, Ariānu Uli. Īpaši pieminams būtu pianists Brets Silvermans. Viņš bija zelta vērts, ar iejūtu latviskajā mūzikā meistarīgi spēlējot visus klavieŗpavadījumus. Pat strinkšķinot uz klavieŗu stīgām pavadījumu Ilonas Kudiņas mālu pīlītes pūšanai.

Koncerta lauri tomēr pienākas Bostonas latviešu korim un Bostonas Latviešu skolas korim. Krāšņi skanēja kā tradicionālās, tā jaunlaiku dziesmas. Krisīte Skare ir korim panākusi izcilu dikciju. Tā klausītāji varēja baudīt ne tikvien mūziku, bet arī iejusties dziesmu vārdos. Koncertā vēl varēja iepazīties ar jaunu ansambli Maldugunis, Richardu Kolmani un uz ekrāna skatīties Raimonda Rēķa fotografijas. Kopīgi tika dziedāta Tirzmalietes „Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”. Parallēli koncertam notika Ceļojošā cimdu, Mākslas un Lietišķās mākslas izstādes.

Uz programmu vāka varēja saskaitīt vairāk nekā simt dalībnieku vārdus. Daži atkārtojās, bet nebūsim šoreiz sīkumaini. Visiem tiem pienākas simts paldies. Pēc koncerta bija tāda sajūsma, ka gandrīz aizmirsās karogu iznešana.

Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas 100 gadu atceres rīkotāji bija Amerikas latviešu tautiskā savienība, Bostonas trimdas draudze, Bostonas latviešu skola, Bostonas latviešu koris, Dāmu komiteja un Latviskā mantojuma fonds. Nebija ieejas maksas, tāpat cienasts, šampanietis un dzērieni bija, kā tautā teiktu, ”par baltu velti.” Par svētku izdošanos jāpateicas daudziem iedvesmotājiem, plānotājiem un darītājiem. Sabiedriskās dzīves reālitāte ir tāda, ka ne vienmēr iznākums attaisno pieliktās pūles. Bet šoreiz gan jāsaka, ka pieliktās pūles attaisnojās simtprocentīgi. Pie tam ar smaidu.

 

Raksta autors: Ivars Galiņš
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"
Foto:CC0

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti