Dalies:

Laiks: Amerikānis, kas redz Latvijai izaugsmi

Laiks: Amerikānis, kas redz Latvijai izaugsmi
  • 13. Aug. 2018

Ar Latvijas Goda konsulu Atlantā, Džordžijas štatā, Kevin Casebier tiekos Rīgā – laikā, kad tikko aizvadīta krāšņiem notikumiem bagātā Dziesmu svētku nedēļa. Sarunājamies angliski, jo Kevins nav Latvijas izcelsmes, taču viņš tik ļoti aizrautīgi stāsta par saviem iespaidiem, ko guvis Latvijā, būdams te tikai otro reizi.

Vai apmeklējāt kādus Dziesmu un Deju svētku sarīko jumus?

Jā, apmeklēju Dziesmu un Deju svētku atklāšanas gājienu. Vēroju to veselas astoņas stundas. Tas bija tik ļoti iespaidīgi, man ļoti patika, neaprakstāmas izjūtas. Pirmās trīs stundas stā - vēju un skatījos gājienu, pēc tam gan aizgāju uz kafejnīcu un at - likušās piecas stundas skatījos nebeidzamo gājienu no turienes. Iepazinos ar vienu no koŗu kaŗu dziedātājiem, kas bija no šī gada uzvarētāju kora Kamēr. Tas bija patiešām interesanti. Nedēļas gaitā, apmeklēju arī deju pasākumu, kas norisinājas ledus hallē, tajā piedalījās ap diviem tūkstošiem dejotāju. No visas sirds izbaudīju Latvijas kultūru. Tik daudz dzie - dātāju un dejotāju – latvieši no Latvijas un no visas pasaules sabraukuši. Neaprakstāmas sajūtas! Latvijai ir ar ko lepoties!

Lasītākās ziņas

Cik reizes esat bijis Latvijā?

Šī ir otrā reize, un Latvija mani aizvien pārsteidz, šoreiz tie bija varenie Dziesmu un deju svētki.

Vai jums un jūsu ģimenei ir kāda saistība ar Latviju?

Nē, manas dzimtas saknes at - rodamas Vācijā un arī Skandi nāvijā. Tas ir netālu no Latvijas. Iespējams, tādēļ izjūtu īpašu saikni ar Latviju.

Kāda ir jūsu saistība ar Ameriku?

Esmu tur dzimis un uzaudzis.

Kādi ir jūsu, Latvijas Goda konsula, pienākumi?

Mans pienākums ir reprezentēt Latviju un latviešus savā dzimtajā Džordžijas štatā. Pārstāvu Latvijas ekonomiskās intereses. Valmieras stiklšķiedras fabrika atrodas tieši Džordžijas štatā. Viena fabrika tika atvērta pirms diviem gadiem, un pavisam nesen tika atvērta otra. Tās abas nodrošina ap 1000 darba vietu. Tas ir ab pusēji izdevīgi gan Latvijai, gan Džordžijas štatam. Atlantā dzīvo pietiekami daudz latviešu. Uz fabrikas atklāšanu bija ieradušies gan Valmieras pilsētas mērs, gan Džordžijas štata gubernators. Ieradās arī investori. Tas patiešām bija nozīmīgs notikums.

Vai jūs to atzītu par lielāko latviešu uzņēmēju veikmes stāstu Amerikā?

Ekonomiskā ziņā – noteikti, bet ir arī citi veiksmes stāsti. Viens no tiem ir latviešu uz ņēmums “Monetizr”, kas darbojas interneta technoloģiju jomā. Ne - sen tikos ar šī uzņēmuma valdes priekšsēdētāju. Sākotnēji viņi plā - noja uzsākt uzņēmējdarbību Kalifornijas štatā, bet bija pārāk lieli izdevumi, tāpēc viņi izvēlējās Atlantu Džordžijas štatā kā labu un perspektīvu vietu, kur uzsākt biznesu. Šis Latvijas uzņēmums strādā ar spēļu kompanijām, kas ir 100 biljonu dolaru industrija Amerikā. Viņi palīdz palielināt ienākumus un ļauj spēļu tirgo tājiem sasniegt vēlamo – konkrēto mērķauditoriju. Konkurence šajā nozarē ir liela, bet šie trīs latviešu puiši ir izveidojuši ceļu citiem latviešiem, kas vēlas strādāt šajā nozarē pie mums Amerikā. Ņemot vērā šīs industrijas staujo izaugsmi, es paredzu viņiem spožu nākotni.

Vai Atlantai un Rīgai ir kas kopīgs?

Tās abas ir loģistikas centri savos reģionos. Rīgu varētu uz - skatīt par Ziemeļeiropas centru ar plašām iespējām.

Kā jūs atradāt Latviju?

Neliela valsts, kuŗā iespējamas būtiskas izaugsmes iespējas. Arī Džordžijā sākotnēji bija vien pāris milijonu iedzīvotāju, bet gadu gaitā tā piesaistījusi ap se - šiem miljoniem iedzīvotāju. Labvēlīga vide biznesa uzsākšanai un tā vadīšanai. Arī šajā ziņā saskatu līdzību ar Latviju un Rīgu. Daudzas valstis, ieskaitot Lietuvu un Igauniju, jau bija pārstāvētas Džor džijā, bet ne Latvija, tāpēc es nolēmu to piesaistīt. Tikos ar Latvijas vēstnieku Vašingtonā, mums bija ļoti produktīva saruna. Viņš mani uzaicināja uz Latviju. Es ierados un tikos ar valsts pārstāvjiem un uzņēmējiem. Viņi bija ieinteresēti tālākai sadarbībai un iecēla mani par Latvijas Goda konsulu, un kopš tā laika es pārstāvu Latviju Džordžijas štatā.

Vai jums ir arī kādas per sonīgas biznesa intereses vai tikai vēlaties palīdzēt Latvijai?

Man kā Latvijas Goda konsulam galvenais pienākums ir atbalstīt latviešu uzņēmējus un aizstāvēt viņu intereses. Man nav nekādu personisku financiālu interešu. Esmu Goda konsuls un tas nozīmē, ka daru savu darbu bez atlīdzības.

Nesen ir notikusi Latvijas Goda konsulu sanāksme. Kā vērtējat šādu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas aktīvitāti?

Jā, pagājušajā nedēļā piedalījos Goda konsulu sanāksmē Ārlietu ministrijā Rīgā. Uz sanāksmi bija ieradušies vairāk nekā 180 konsuli no visas pasaules. Manuprāt, tas ir nozīmīgs un vajadzīgs pa - sākums, un tā ir liela priekšrocība Latvijai, ka tai ir tik daudz pārstāvju visā pasaulē, kas populārizē Latvijas valsti. Man ir liels gods būt vienam no tiem. Esmu strādājis ar Latvijas vēstnieku Teikmaņa kungu, un varu teikt pēc savas pieredzes, ka viņš ir viens no aktīvākajiem vēstniekiem, kas ļoti atbalsta Goda konsulu darbu un aktīvitātes.

Kādas ir jūsu domas par pašreizējo polītisko situāciju jūsu valstī – Amerikā?

Manuprāt, pašreiz Amerikas sabiedrība ir visvairāk sašķelta kā jebkad, ko esmu pieredzējis. Protams, skumji to redzēt. Puse valsts ir pret esošo polītiku un otra puse ir par. Bet mums ir ļoti spēcīga konstitūcija, kuŗas pamatā ir ļoti stabila polītiskā sistēma. Turklāt katram štatam ir savs gubernators un sava polītika, katram gubernatoram ir tiesības paust savu viedokli un nostāju. Ir cerība, ka polītiskā situācija uzlabosies.

Vai jums kā Goda konsulam ir kādas īpašas idejas, kuŗas īstenosiet par godu Latvijas 100 gadu svinībām Amerikā?

Džordžijas štatā, Atlantā no risinājās pasākums „Baltija 100”, kas tika organizēts kopā ar lietuviešiem un igauņiem. Iniciātīva nāca no Lietuvas puses, jo viņiem Atlantā ir vislielākā biedrība no Baltijas valstīm. Pēc šī pasākuma mēs nodibinājām latviešu biedrību Atlantā, kuŗas pirms tam nebija. Šogad mums ir ideja rīkot 18. novembŗa pasākumu – svinības, bet detalizētāk par to varēšu pastāstīt rudens pusē, pašreiz liekam kopā idejas. Interesants ir fakts, ka latviešu skaits Atlantā pieaug. Pasākums „Baltija 100” bija veiksmīgs reprezentatīvs pa - sākums, kas liecina par Baltijas valstu un Latvijas attīstību. Par pasākuma nozīmīgumu liecina fakts, ka uz to ieradās visi trīs Baltijas valstu prezidenti un teica arī uzrunas.

Kuŗš ir populārākais latvietis Amerikā, kuŗu pazīst visvairāk?

Daudzi ir zināmi, bet vizlielākā zvaigzne, protams, ir basketbolists Kristaps Porziņģis. Viņu zina visi amerikāņi. Kad Kristapa Porziņģa komanda NY Nicks spēlēja Atlantā, viņu pārstāvis sazinājās ar mani un piedāvāja latviešiem apmeklēt spēli un iespēju satikt Kristapu. Tas bija lieliski!

Ko jūs vēlētos novēlēt Latvijai un latviešiem?

Jo vairāk es komunicēju ar latviešu uzņēmējiem, arī ar Rīgas Technisko universitāti, ar Starptautiskās lidostas “Rīga” pārstāvjiem, jo vairāk es saskatu Latvijas iespējas un ekonomisko aug šupeju. Tiek piesaistītas arvien jaunas investīcijas. Esmu ļoti optimistiski noskaņots un redzu Latvijai nākotnē izaugsmi.

Mans galvenais uzdevums ir ne vien veicināt uzēņēmējdarbību, bet arī populārizēt Latvijas kultūras mantojumu un vērtības, kas man pašam arī ir ļoti tuvas. Viena no temām, kur iespējama latviešu un Latvijas izaugsme Amerikā, noteikti ir interneta technoloģiju joma. Rīgas techniskajā universitātē tiek apmācīti augsti kvalificēti speciālisti, kuŗi, iz mantojot savas zināšanas, pilnīgi no - teikti var izveidot un attīstīt biznesu Atlantā. Arī kiber technoloģijas arvien attīstās, un latvieši noteikti varētu pārstāvēt arī šo jomu.

Vai jūsuprāt roboti varētu kādu dienu aizstāt cilvēkre sursus?

Manuprāt, tas nav iespējams. Robotika gan varētu aizstāt ar - vien jaunus procesus dažādās biznesa nozarēs, bet, lai tos va dītu, vienalga būs nepieciešami cilvēki.

Interviju sagatavoja: Irēna Bērziņa

Intervija publicēta sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

Foto: Ārlietu ministrija. No kreisās Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, Latvijas goda konsuls Kevins Keisbiers 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti