Dalies:

Laiks: Aizvadītas kultūras dienas Ņujorkā

Laiks: Aizvadītas kultūras dienas Ņujorkā
  • 22. Feb. 2019

Gadskārtējās Ņujorkas lat viešu organizāciju padomes rīkotās Kultūras dienas Ņujorkā šogad notika 26.-27. janvāŗa nogalē Manhatenā un Jonkeros. Šogad abu dienu programmām kopēja bija mākslas tēma: sestdienas pēcpusdienā Manhatenas Scandinavia House kino zālē izrādījām režisores Annas Vidulejas (Latvijas Angel Film Productions) filmu “Homo Novus”, tā bija filmas pirmizrāde Ņujorkā. Zāle bija izpārdota (168 sēdvietas), un starp latviešiem bija ieradušies pāris desmit skan dināvu. Īsu, bet ar infor māciju piesātinātu ievadu par filmas sižetu sniedza māksliniece  Linda Treija.

Lindas ievads filmai, kā arī Jonkeru latviešu skolas bērniem pasniegtā mākslas stunda, mums klausītājiem bija kā mazs “bo - nusiņš”, kuŗu sarunājām vēl pa virsu kā piedevu viņas galvenam iemeslam doties no Hjūstonas uz Ņujorku: Lindas galvenā uzstāšanās bija nākamā dienā, svētdienā draudzes Jonkeru telpu lejas zālē, kur viņa klātesošiem kultūras cie nītājiem sniedza ļoti interesantu, ar slī dītēm bagātīgi illustrētu pārskatu par trim latviešu māk slinieku paaudzēm Ziemeļamerikā. Pārskats sākās ar vēl aizpagājušā gadu simtenī dzimušajiem, Lat vijas mākslas pa - saulē skolotajiem meistariem, kā pirmo pieminot Augustu Annusu. Otrās paaudzes – ārzemēs skolotajiem māksli niekiem – Linda pieskaitīja Voldemāru Avenu, Frīdrichu Miltu, Raimondu Staprānu, Daigu Dagniju, Sigurdu Vī - dzirksti, par katru pieminēdama viņa tematikas un stila īpatnības. Latviešu māksliniekiem trešā paaudzē – Ritai Grendzei, Gintam Grīnbergam, Kristai Vārsbergai, Kārlim, Rekēvičam un Kristai Svalbonas – Linda sa zīmēja kopsaucēju, kas retāk manāms iepriekšējā gada gājumā: latviskā motīva ietilpināšana, kaut katram savā rakstu rīgā technikā. Motīvu Linda ilustrēja, parādīdama latvisko rakstu, saktu un bēgļu temas, kas raksturīgas šīs paaudzes māksliniekiem. 

Pārskata beigās Linda aicināja skatītājus pievērst uzmanību šīs dienas ietvaros sakārtotajai “Piemiņas sienai”, kas veltīta pagājušā gadā aizsaulē aizsauktajiem Ņujorkas māksliniekiem Ilmāram Rumpēterim un Indriķim Kaņepam. Ilmāra Rumpētera atpazīstamību trimdas latviešu sabiedrībā Linda illustrēja ar gleznām, viņa darbību Amerikas Latviešu mākslas apvienībā un ar žurnāla Jaunā Gaita vāku illustrācijām; žurnālu vāki bija turpat pie „piemiņas sienas” apskatāmi. Par Indriķa Kaņepa darbiem aicinājām Indriķa at - raitni Jolantu ieskicēt pārskatu par Ņujorkas draudzes diakona, pēc profesijas architekta, sekmīgo aizraušanos ar grafikas un akvareļu darbiem, ar kuŗiem viņš pazīstāms ne tikai latviešu sabiedrībā ar Rīgas architektūras skatiem, bet plašāk arī ame rikāņu sabiedrībā un vietējās mākslinieku apvienībās ar Ņudžersijas dabas un architektūras vēstures pieminekļiem.

Lasītākās ziņas valstī

Mākslas tēmu uzturēja arī Kultūras dienu koncerta jaunie džeza mūzikas mākslinieki – Arta Jēkabsone un Richards Kolmanis. Kopsavilkumu par koncertu sniedz Dace Aperāne: Latviešu jaunie džeza mūziķi, vokāliste Arta Jēkabsone un ģitarists Rihards Kolmanis ie priecināja klausītājus ar šarmantiem amerikāņu džeza standartiem no 1930. gadiem, kā, piemēram, Johnny Green dziesmām “Body and Soul” un “Out of Nowhere”. Tādējādi viņi atgādināja filmas “Homo novus” apmeklētājiem un citiem par šo mūzikāli un mākslinieciski romantisko laika posmu ne vien Latvijā, bet arī Amerikā. Artas samtainais balss tembrs bija   īpaši piemērots minētā repertuāra izpildījumam. Abi izcilie džeza interpreti arī atskaņoja virkni Raimonda Paula po pulāro dziesmu, viena no tām – “Dejo ar mani” – iedvesmoja vairākus koncerta apmeklētājus spontāni padejot. Pēc dejiskās interlūdes klausītāji reizēm piedziedāja līdzi abiem mūziķiem vai sirsnīgi aplaudēja pēc Richarda spilgtām un iejūtīgi nospēlētajām ģitaras improvizācijām. Priekšnesuma beigās Arta un Richards saņēma sirsnīgus aplausus par savu skaisto un bagātīgo sniegumu. Abi mūziķi absolvējuši Rīgas Doma koŗa skolu 2015. gadā. Pēc tam Arta ieguvusi ievērojamu stipendiju mācībām prestižajā “The New School for Jazz and Contemporary Music” Ņujorkā, kamēr Richards uzsācis savas mācības slavenajā “Berklee College of Music” Bostonā, arī pateicoties ļoti nozīmīgai stipendijai. Pašreiz Arta un Richards  turpina studijas ar spožām sekmēm un vienlaikus strādā pie vairākiem mūzikas ierakstu un koncertu projektiem ASV un Latvijā.

Artas atbalstītāji aicināti noklausīties Artas diplomdarba koncertu 12. maijā pulksten 19 New School koncertzālē. Par ci - tiem viņas pavasaŗa mēnešu koncertiem Ņujorkas pilsētā atradīsit informāciju Artas mājas lapā: www.artajekabsone. com. Un par Richardu arī labas ziņas! Jūsu bērniem un mazbērniem piedāvājam brīnišķīgu iespēju ar Richardu šovasar iepazīties un sastrādāties: Rihards piekritis nākt par audzinātāju un ansambļu vadītāju pirmā un otrā periodā Ņujorkas draudzes nometnē Katskiļos.

Autore: Anita Bataraga
Foto: No filmas "Homo Novus"
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks" 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti