Dalies:

Lai latviešu valoda turpina skanēt ārpus Latvijas!

Lai latviešu valoda turpina skanēt ārpus Latvijas!
  • 15. Sep. 2019

Latviešu skolas Kanadā aicina pieteikties jaunam  mācību gadam

Jaunais skolas gads ir jau sācies, un skolotāji parasti pirmā skolas dienā jautā skolēniem, lai tie pastāsta, ko viņi darījuši pa vasaras brīvlaiku. Latviešu bērni un jaunieši pa vasaru vai nu apmeklēja kādu nometni, Gaŗezera Vasaras vidusskolu, vai brauca uz Latviju, vai pavadīja laiku vasarnīcās. Bet, kā ir ar skolotājiem, ko viņi darīja pa vasaru? Pateicoties financējumam no Latviešu valodas aģentūras (LVA) caur Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmu „Valsts valodas politika un pārvalde” trīs Kanadas latviešu skolu skolotājas (divas no Edmontonas – Z. Garā, I. Elsa un viena no Toronto  I. Maksiņa) piedalījās LVA rīkotos skolotāju kursos Latvijā, Strazdē, apgūstot paidagogu profesionālu pilnveides programmu „Latviskā izglītība diasporā”. 

Kanadas latviešu skolas jūlija mēnesī apciemoja (Latvijas) valsts izglītības satura centra (VISC) darbinieces Anta Lazareva un Baiba MūrnieceBuļeva. Viņas vēlējās uzzināt vairāk par mūsu skolām, skolēniem, programmām. Viņas vispirms tikās ar Latviešu skolas Hamiltonā skolotājiem un nākošā dienā Toronto ar Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas un Toronto Latviešu tautas augstskolas ģimnazijas skolotājiem. Viņas arī piedāvāja iespēju nolikt latviešu valodas prasmes eksāmenu, ko izmantoja trīs skolotājas, sekmīgi noliekot B un C valodas prasmes līmeņus. 

Lasītākās ziņas valstī

Protams, visi skolotāji pa vasaru arī piestrādāja pie 2019./2020. mācību gada programmas savām klasēm. Latviešu skola Hamiltonā un Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola šogad atkal saņēma financiālu atbalstu no Latviešu valodas aģentūras (LVA) caur Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmu „Valsts valodas politika un pārvalde”, tā dodot iespēju skolām iegādāties vajadzīgos mācību materiālus, grāmatas, īrēt telpas, utt. Mēs pateicamies, ka Latvijas valdība saprot, ka ir vajadzība atbalstīt skolas ārpus Latvijas.

Mums visiem jāpiestrādā, lai latviešu valoda turpinātu skanēt ārpus Latvijas! Aicinu visus vecākus un vecvecākus mudināt savus bērnus, mazbērnus apmeklēt tuvāko latviešu skolu. Ar prieku ziņoju, ka Montreālā tiks atsākta latviešu skoliņa, ko vadīs Laura Sedliņa. Ja vēlaties ko tuvāk uzzināt par skoliņu, lūdzu sazinieties ar L. Sedliņu (laurasedlina@gmail.com). Informāciju par skolām Edmontonā, Hamiltonā, Otavā un Toronto varat atrast LNAK mājas lapā http://www.lnak.net/lv/parlnak/izglitibasnozare/skolasunvalde.

Autore: Elita Pētersone, LNAK Izglītības nozare vadītāja

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu: "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti